4 niedziela Adwentu 20.12.2009 roku

parafia1. DEKRET BISKUPA LEGNICKIEGO O PRZYŁĄCZENIU ULIC DO NASZEJ PARAFII… W GABLOCIE ZNAJDUJE SIĘ MAPKA TERENU NASZEJ PARAFII… Skan dokumentu znajduje się tutaj.

2. Przeżywamy 4 Niedzielę czasu przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Jest to 3 niedziela miesiąca – „niedziela parafialna”. Zebrana dzisiaj taca jest przeznaczona na potrzeby inwestycji w naszej parafii.

3. Także dzisiaj odbywa się kolejny Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Kadrę oraz dzieci i młodzież z naszej świetlicy parafialnej.

4. Można jeszcze nabyć świece wigilijne, będące wsparciem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatki.

5. W tym tygodniu wspominamy:

– w piątek (25.12) – Narodzenie Pańskie

– w sobotę (26.12) – św. Szczepana, pierwszego męczennika

– w niedzielę (27.12) – uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. W tym tygodniu, w piątek, wkraczamy w czas Narodzenia Pańskiego. Naszym przygotowaniem duchowym były niedawne rekolekcje. Nie wszyscy mogli skorzystać wówczas ze spowiedzi św. Okazja do spowiedzi przedświątecznej we wtorek od godz. 16:00.

7. W związku z nadchodzącymi świętami potrzeba przygotować do nich także naszą świątynię. Serdecznie zapraszam do przygotowania kościoła na świąteczny czas – dekorowanie choinek odbędzie się w poniedziałek od godz. 17:00 (serdecznie zapraszam ministrantów, Scholę oraz chętną młodzież.); sprzątanie natomiast rozpoczniemy we wtorek po Mszy św. Ufam, że nie zabraknie osób, którym będzie zależało na godnym wyglądzie świątecznym naszej świątyni.

8. W czwartek będziemy przeżywać jedyny w swoim rodzaju, bardzo rodzinny, wieczór wigilijny. Życzę, aby towarzyszyła mu atmosfera serdeczności, rodzinnego ciepła i miłości. Msza św. pasterska o północy – osoby, które podczas pasterki przyjmą komunię św. mogą uczynić to powtórnie podczas Mszy św. w dniu 25.12. W piątek (25.12) nie będzie Mszy św. o godz. 8:30. Pozostałe Msze św. bez zmian. W sobotę (26.12) niedzielny porządek Mszy św. – kolekta zebrana w tym dniu przeznaczona jest na WSD w Legnicy.

9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy wizytę duszpasterską A.D.2010. Program kolędy jest wywieszony w gablocie; został także umieszczony na stronie parafialnej – Program Kolędy’2010 znajduje się tutaj. Dzień wcześniej ministranci powiadomią Państwo o planowanej wizycie. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z terminami wizyt kolędowych – gdyby nie pasowały, bardzo proszę o zgłoszenie chęci spotkania w ostatnim dniu tegorocznej kolędy.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o kończącym urzędowanie prymasie, księdzu kardynale Józefie Glempie i historii urzędu prymasa w Polsce oraz o Alison Davis, która kilkakrotnie próbowała popełnić samobójstwo, lecz ostatecznie odnalazła sens życia i walczy przeciwko prawu do eutanazji. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. informację o mianowanie abp Henryka Muszyńskiego nowym Prymasem Polski; kolejną część cyklu „Cnoty kardynalne” oraz materiał poświęcony obchodom Bożego Narodzenia przez Polonię. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o obchodach uroczystości św. Barbary w Lubinie oraz Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, a także o legnickich obchodach Andrzejek.

parafia2

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Micheasza

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.

Mi 5,1–4a

Psalm responsoryjny

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela,

Ty, który zasiadasz nad cherubinami.

Wzbudź swą potęgę

i przyjdź nam z pomocą.

Refren

Powróć, Boże Zastępów,

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.

I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,

latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Refren

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,

nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,

daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Refren

Ps 80 (79) 2ac i 3b,15–16,18–19 (R.: por. 4)

Drugie czytanie

Z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”. Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Hbr 10,5–10

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto ja służebnica Pańska,

niech mi się stanie według twego słowa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Łk 1,38

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Łk 1,39–45

**************************************

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msza w nocy

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 9, 1-3. 5-6)

Syn został nam dany.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa (Tt 2, 11-14)

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom.

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Oto słowo Boże.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 1-14)

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie».

Oto słowo Pańskie.

*******************************************

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msza w dzień

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 52, 7-10)

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże.

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować». Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1, 1-6)

Bóg przemówił do nas przez Syna.

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?» I znowu: «Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi Synem». Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

Oto słowo Boże.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (J 1, 1-18 albo J 1, 1-5. 9-14)

Słowo stało się ciałem.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przeszły przez Jezusa Chrystusa, Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Ewangelia krótsza:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: