„MAGIA ŚWIĄT”

002Rozpoczęliśmy nowy rok kościelny, zainicjowany czasem oczekiwania na przyjście Pana – Adwentem. Okres ten, będący „radosnym oczekiwaniem”, jest z pewnością probierzem dojrzałości naszej wiary, prowadzącej do Chrystusa i pomagającej wraz z Nim przeżywać swoją codzienność.

Tak rozumiana wiara pozwala przeżywać kolejne ważne święta i uroczystości kościelne jako wydarzenia odnoszące się bezpośrednio do zwykłego ludzkiego życia. Zasada ta dotyka także Świąt Narodzenia Pańskiego, które są nie tylko pamiątką pierwszego przyjścia Zbawiciela na świat. Właściwie przygotowane i dobrze przeżyte, są okazją doświadczenia „odradzania się” Chrystusa w każdym z nas. Aby tego doświadczyć, potrzebny jest wysiłek duchowy, owocujący przygotowaniem… na co?…

…ano właśnie na wyjątkową atmosferę przeżywania Tajemnicy Wcielenia. W Noc Narodzenia w naszych domach dokonuje się cud dobroci i miłości, w wielu oczach pojawiają się „dobre łzy” i ciepły nastrój, wypowiadane są dobre słowa i łatwiej przychodzi nam być dla siebie serdecznymi. Ten swoisty „czar świąt” można też nazwać inaczej – i to właśnie uczynili autorzy adwentowego Wieczoru słowno-muzycznego, zatytułowanego „Magia Świąt”, który odbył się w lubańskim Miejskim Domu Kultury w piątek, 11.12.2009 roku. Program został przygotowany i przeprowadzony przez Młodzież działającą w Teatrze Małych Form Teatralnych przy MDK. Oprócz kolęd i pastorałek wykorzystano w nim autorskie teksty Grupy Literackiej „Nurt” (także działającej przy MDK).018

Czas Bożego Narodzenia (do którego przygotowuje Adwent) to kumulacja wielu uczuć i emocji: jest nostalgia, wzruszenie; pamięć o tych, którzy są z nami i o tych, którzy odeszli do wieczności; łatwość dzielenia się serdecznością i szeroko pojętym dobrem. I to właśnie przekazali nam wykonawcy Wieczoru, którzy w bardzo profesjonalny sposób połączyli dynamiczną radość i powagę, zadumę i śmiech, wymowę słowa i śpiewu. Był to więc piękny, „magiczny” czas, który stał się także antycypacją Wieczoru Wigilijnego. Przygotowaną bowiem przez Dyrekcję MDK niespodzianką stała się okazja do duchowego wejścia w „cudowną atmosferą Narodzenia” – dzielenie się opłatkiem. Fakt skorzystania z niej przez wszystkich, a także silne wzruszenie widoczne na wielu twarzach pozwalają stwierdzić, że twórczy zamysł organizatorów Wieczoru został spełniony.

Miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Wieczorze, który był silnym przeżyciem. Dziękując za zaproszenie pragnę jednocześnie pogratulować Dyrekcji MDK i kierownikowi Teatru Małych Form Teatralnych tak pięknych pomysłów i efektów włączenia Młodzieży w ich realizację. Wykonawcom zaś dedykuję dwa teksty – mam nadzieję, że się Wam spodobają:

025

Jesteś kimś jedynym i niezastąpionym

w tym właśnie miejscu,

w którym się znajdujesz,

w tym właśnie odcinku czasu,

w którym żyjesz.” {Michel Quoist}

033

Radość to modlitwa; radość to siła; radość to miłość, to sieć miłości, w którą można łowić dusze. Ten daje najwięcej, kto daje z radością.” {bł. Matka Teresa z Kalkuty}

035

Obszerniejszy zestaw fotek został umieszczony w formie prezentacji (trzeba tylko wcisnąć napis „prezentacji” i… ostrożnie na zdrowie)

046049054059

Dodaj komentarz: