2 niedziela Adwentu 06.12.2009 roku

1. Przeżywamy 2 niedzielę Adwentu – jest to I niedziela miesiąca; przeżywamy dzisiaj także dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. Po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość spotkania najmłodszych Parafian ze św. Mikołajem – dziękując Organizatorom spotkania zapraszam na nie wszystkie dzieci.

2. Począwszy od jutra, w godzinach południowych (15:30-19:30) będą roznoszone do naszych domów poświęcone opłatki. Panowie Jan Piskozub i Marian Sokołowski będą posiadali przy sobie upoważnienia parafii. Prośba o zamykanie w tym czasie psów.

3. Możemy nadal brać udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom – przy stoliku obok konfesjonału można nabyć świece wigilijne w cenie: duża świeca – 12 zł, mała – 5 zł.

4. W zakrystii są do odebrania zamówione zdjęcia z tegorocznego bierzmowania.

5. Z racji rekolekcji w tym tygodniu roraty od poniedziałku do środy o godz. 18:00, od czwartku – o godz. 17:00. Serdecznie zapraszam na nie dzieci i młodzież. W zakrystii znajduje się kosz, do którego można składać słodycze, które zostaną wykorzystane podczas losowania serduszek przygotowanych przez dzieci. Dzieci proszę o przynoszenie serduszek z napisanymi „prezentami dla Nowonarodzonego” – spełnionymi dobrymi uczynkami. Serduszka zostaną zawieszone na jednej z naszych choinek.

6. W tym tygodniu wspominamy:

– w poniedziałek (07.12) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

– we wtorek (08.12) – Niepokalane Poczęcie NMP (uroczystość)

– w niedzielę (13.12) – rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

7. Serdecznie dziękuję mieszkańcom ul. Leśnej 18-25a za przygotowanie kościoła na obchód dzisiejszego dnia – szczególnie Beatce Mikulskiej i Patrycji Chmielewskiej.

8. Składam także gorące podziękowanie panu Krzysztofowi Mucha, Andrzejowi Rutka i Janowi Piskozub oraz Młodzieży: Joannie Piekarskiej, Magdalenie Kołodziejczak, Jarosławowi Nocuń i Bartoszowi Zagórskiemu za duży wkład pracy w przygotowanie parafialnej zimowej Sali sportowej.

9. Jutro, 7.XII, rozpoczną się tegoroczne rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Kamil Bulanda. Program rekolekcji został wywieszony w gablocie, znajduje się także na parafialnej stronie internetowej.

10. Sprawa zimowiska – w zakrystii można odebrać karty uczestnictwa dzieci w zimowisku. Wzór karty jest także umieszczony na stronie www.amazonas.com (można go pobrać i rozpakować na swoim komputerze)

11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, co zrobić, by „przygotować drogi” Bogu; o poszukiwaniu najodpowiedniejszej dla siebie Mszy św. i o tym, czy Bogu przeszkadza kicz? W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony cnotom kardynalnym, aktualnej sytuacji Służby Zdrowia oraz problematyce Kościoła na Wschodzie W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o wotum Sybiraków, Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom oraz o wieczystej adoracji.

********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Barucha

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: „Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”. Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Ba 5,1–9

Psalm responsoryjny

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,

wydawało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu,

a język śpiewał z radości.

Refren

Mówiono wtedy między poganami:

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.

Odmień znowu nasz los, Panie,

jak odmieniasz strumienie na Południu.

Refren

Ci, którzy we łzach sieją,

żąć będą w radości.

Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew,

Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

Refren

Ps 126 (125), 1–2ab.2cd–4.5–6 (R.: 3)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia: Zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

Flp 1,4–6.8–11

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Łk 3,4.6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Łk 3,1–6

Dodaj komentarz: