1 niedziela Adwentu 29.11.2009 roku

Adwent2009_A1. Obchodem dnia dzisiejszego wkraczamy w czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi i oczekujemy na Jego powtórne przyjście na końcu czasów – w czas Adwentu.

2. Podczas mszy św. o godz. 8:30 zostały poświęcone opłatki, które zostaną rozniesione do naszych domów przez osoby, posiadające pisemne upoważnienie parafii. Także od dzisiaj możemy wziąć udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom – w zakrystii można nabyć świece wigilijne w cenie: duża świeca – 12 zł, mała – 5 zł.

3. Począwszy od wtorku rozpoczynamy Msze św. roratnie. Sprawowane będą codziennie od wtorku do soboty o godz. 17:00. Serdecznie zapraszam na nie dzieci i młodzież. W zakrystii znajduje się kosz, do którego można składać słodycze, które zostaną wykorzystane podczas losowania serduszek przygotowanych przez dzieci. Dzieci proszę o przynoszenie serduszek z napisanymi „prezentami dla Nowonarodzonego” – spełnionymi dobrymi uczynkami. Serduszka zostaną zawieszone na jednej z naszych choinek.

4. Tydzień temu, po mszy św. o godz. 10:00 nasza parafialna Schola EDEN zaprezentowała część swojego dorobku podczas koncertu z okazji wspomnienia św. Cecylii. Koncert ten został zarejestrowany – osoby chcące nabyć płytę audio z zapisem koncertu zapraszam do zakrystii.

5. W tym tygodniu wspominamy:

* w poniedziałek (30.11) – św. Andrzeja Apostoła (patronalne święto ks. Wicedziekana Andrzeja Fili i katechety naszych dzieciaków, ks. Andrzeja Łuczyńskiego)

* w czwartek (03.12) – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

* w piątek (04.12) – św. Barbarę, dziewicę i męczennicę, patronkę górników

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. W najbliższy piątek, z racji wspomnienia św. Barbary, serdecznie zapraszam wszystkich Parafian związanych z górnictwem na uroczystą Mszę św. w intencji pracowników Łużyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI, podczas której będziemy także pamiętać o wszystkich górnikach.

7. Najbliższy piątek to także I piątek miesiąca. Z tej okazji okazja do spowiedzi od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna Msza św. w intencji wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Żywego Różańca ze zmianą tajemnic różańcowych. Po mszy spotkanie w świetlicy parafialnej. Obu grup oraz Parafialnego Zespołu Synodalnego. Serdecznie zapraszam.

8. W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na Dzień Pański (na godz. 10:00) mieszkańców ul. Leśnej 18-25a.

9. W minionym tygodniu przeprowadzono wiele prac adaptacyjnych na parafialną zimową salkę sportu. Za wielki wkład pracy serdecznie dziękuję Panom: Ignacemu Zalipskiemu, Franciszkowi Kleszczyńskiemu, Krzysztofowi Mucha, ……………………………, Kamilowi Kwiecińskiemu, Piotrowi Tereli i Jarosławowi Nocuń.

10. Składam gorące podziękowanie Paniom, które przygotowały adwentowy wystrój prezbiterium.

11. W poniedziałek, 7.XII, rozpoczną się tegoroczne rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Kamil Bulanda. Program rekolekcji został wywieszony w gablocie, znajduje się także na parafialnej stronie internetowej (Pełny program rekolekcji jest umieszczony tutaj).

12. Sprawa zimowiska – wstępne zgody na stoliku prasowym.

13. Zbliża się Dzień Dobroci – wspomnienie św. Mikołaja Biskupa. Jest to okazja do sprawienia (szczególnie dzieciom) wielkiej radości. Czasem niewiele trzeba, aby ujrzeć dziecięcy uśmiech. Osoby, które mogą i chciałyby wesprzeć materialnie organizację spotkania naszych dzieciaków ze św. Mikołajem proszę o kontakt ze mną lub p. Małgorzatą Kleszczyńską, Krystyną Zakrzewską i Kazimierą Hałajko. Spotkanie naszych najmłodszych ze Świętym odbędzie się w przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 10:00.

14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” znajdziemy m.in. początek adwentowego cyklu „Pokażę Ci drogę do nieba”, materiał o ośrodku poprawczym dla dziewcząt i o roli świeckich w Kościele. Jest także „Mały Gość Niedzielny”. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony cnotom kardynalnym oraz problematyce Internetu, przedstawienie dzisiejszego obrazu Kościoła Anglikańskiego a także przybliżenie idei Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o istocie Wieczystej Adoracji, obchodach święta św. Huberta i koncercie Magdy Anioł w Lubaniu.

********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: »Pan naszą sprawiedliwością«”.

Jr 33, 14–16

Psalm responsoryjny

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren

Dobry jest Pan i prawy,

dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze,

pokornych uczy dróg swoich.

Refren

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski

dla strzegących Jego praw i przymierza.

Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,

i objawia im swoje przymierze.

Refren

Ps 25 (24) 4bc–5ab, 8–9,10 i 14 (R.: 1b)

Drugie czytanie

Z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

1Tes 3,12–4,2

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,

i daj nam swoje zbawienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 85 (84),8

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Łk 21,25–28.34–36

Dodaj komentarz: