Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2009 r.

Chrystus Król1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, kończącą rok liturgiczny. Z tej racji można dzisiaj uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie „Aktu poświęcenia”. Jest to jednocześnie „Niedziela parafialna”. W przyszłą niedzielę wkraczamy w czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana – Adwent. Podczas mszy św. o godz. 8:30 odbędzie się poświęcenie opłatków.

2. Tydzień temu przeżyliśmy ważną dla naszej wspólnoty uroczystość – wizytację kanoniczną, przeprowadzoną przez Ks. Stefana Cichego, Biskupa Legnickiego. Poprzedził ją długi czas przygotowań. Pragnę z serca podziękować wszystkim, którzy czynnie i modlitwą wsparli wysiłki organizacyjne. Składam gorące „Bóg zapłać” Państwu, którzy tak licznie odpowiedzieli na prośbę o pomoc w przygotowaniu terenu posesji wokół kościoła. Gorąco dziękuję Paniom (i Panu Stanisławowi), które zadbały o wizytacyjny stół, a także o warunki gościny na plebanii. Wielkie podziękowanie kieruję w stronę LSO i Scholi Parafialnej EDEN za posługę podczas liturgii tego dnia. Dziękuję za posługę naszym Panom Kościelnym oraz Panu Krzysztofowi. Serdecznie dziękuję za godne reprezentowanie i prezentację naszej parafii animatorom i zelatorkom grup formacyjno-muzycznych, świetlicy oraz naszym konfirmantom, których postawa podczas Eucharystii zasługuje na podkreślenie. Przygotowania pokazały po raz kolejny wielki potencjał naszej wspólnoty – za to, że można na Was liczyć jeszcze raz dziękuję i zapewniam o pamięci w modlitwie.

3. Podziękowanie za imieninowe wyrazy pamięci …

4. Dzisiaj obchodzą swoje święto patronalne dwie grupy naszej parafii: Parafialna Schola EDEN oraz LSO. Obu tak ważnym w życiu naszej wspólnoty formacjom życzę dalszej aktywności i satysfakcji z pełnionej na co dzień posługi. Z racji wspomnienia św. Cecylii dzisiaj po Mszy św. o godz. 10:00 koncert naszej Scholi.

5. Dzisiaj podczas mszy św. o godz. 10:00 rozstrzygnięcie parafialnego konkursu na najpiękniejszą koronę Pana Jezusa.

6. W tym tygodniu wspominamy:

– we wtorek (24.11) – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

– w środę (25.11) – św. Katarzynę Aleksandryjską, dziewicę i męczennicę

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

7. Z racji choroby w najbliższy poniedziałek świetlica będzie nieczynna.

8. W najbliższy poniedziałek będziemy obchodzić 1 rocznicę istnienia świetlicy parafialnej. Składam gorące „Bóg zapłać” Kadrze Opiekunek, które pełnią swoje funkcje całkowicie nieodpłatnie. Życzę także wielkiej satysfakcji i sukcesów w pracy z naszymi dziećmi i młodzieżą. Msza św. w Waszej intencji we wtorek (24.11) o godz. 17:00.

9. Najbliższa środa to dzień patronalnego święta Kolejarzy. Z tej racji serdecznie zapraszam kolejarzy z naszej parafii (a także Gości) na mszę św. w intencji braci kolejarskiej w niedzielę (29.11) o godz. 11:30.

10. Informuję, że tegoroczne rekolekcje adwentowe poprowadzi ks. Kamil Bulanda w dniach 7-9.XII.2009 roku.

11. Sprawa zimowiska – wstępne zgody na stoliku prasowym.

12. Zbliża się Dzień Dobroci – wspomnienie św. Mikołaja Biskupa. Jest to okazja do sprawienia (szczególnie dzieciom) wielkiej radości. Czasem niewiele trzeba, aby ujrzeć dziecięcy uśmiech. Osoby, które mogą i chciałyby wesprzeć materialnie organizację spotkania naszych dzieciaków ze św. Mikołajem proszę o kontakt ze mną lub p. Małgorzatą Kleszczyńską, Krystyną Zakrzewską i Kazimierą Hałajko.

13. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (zaopatrzonym w kalendarz na rok 2010) przeczytamy m.in. o amerykańskim biskupie Fultonie Sheenie i o rewolucji internetowej. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony orzeczeniu o usunięciu krzyży ze szkół,, rozmowę ze „srebrnym jubilatem”, ks. Abp Stanisławem Nowakiem oraz materiał poświęcony św. Cecylii. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o jeleniogórskich konkursach wspomnieniowych i historię trudnego życia Renaty Galik

***************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Dn 7,13–14

Psalm responsoryjny

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Pan króluje, oblókł się w majestat,

Pan odział się w potęgę

i nią się przepasał,

tak świat utwierdził,

że się nie zachwieje.

Refren

Twój tron niewzruszony na wieki,

Ty od wieków istniejesz, Boże.

Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,

Twojemu domowi przystoi świętość,

po wszystkie dni, o Panie.

Refren

Ps 93 (92),1.2 i 5 (R.: por. la)

Drugie czytanie

Z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

Ap 1,5–8

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;

błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Por. Mk 11,10

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

J 18,33b–37

Dodaj komentarz: