Wizytacja kanoniczna A.D.2009

bpcichyJednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja duszpasterska przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji lub w Jego imieniu. W naszej parafii taka wizytacja odbyła się w minioną niedzielę, 15.11.2009 roku. Program spotkania z Księdzem Biskupem Stefanem Cichym przewidywał: udział w trzech mszach św. (w tym udzielenie sakramentu Bierzmowania 29-osobowej grupie młodzieży), spotkanie i wysłuchanie relacji z pracy poszczególnych grup naszej parafii, odwiedziny osoby chorej w parafii, wizytację kancelarii i spotkanie z prezbiterium Kościoła lubańskiego i przedstawicielami zakładów pracy (wzięli w nim udział: Prezes Łużyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI, p. Tadeusz Jęczmionek oraz Dyrektor Gimnazjum nr 1, p. Beata Jaworska).

Materiał jest obszerny (proszę o wybaczenie tych, którym „drukowane nie służy”). Po (mam nadzieję, że nie „przybladłej” – cytat kilku Parafianek) relacji zapraszam do zapoznania się z tekstami odczytanymi przez animatorów i zelatorów poszczególnych grup oraz ks. proboszcza. To obraz naszej wspólnoty A.D.2009. Pełniejszy zestaw foto jest umieszczony tutaj

**********************************************

Wiara jest tym, na co się odważamy. Nie tym, co mówimy.” {Peter Hahne} Nasze życie wiary realizuje się przede wszystkim w naszej intymności, w „kąciku serc”, które zna tylko Bóg i my. Są jednak sytuacje, kiedy to co dokonuje się w sercu wymaga publicznego świadectwa i powinno znaleźć się na ustach.

Takim „czasem świadectwa” jest m.in. wizytacja kanoniczna – „Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej.”.

W naszej parafii wizytacji dokonał Biskup Legnicki, Ks. Biskup Stefan Cichy. Dniem spotkania stała się niedziela, 15.11.2009 roku.

p04Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się dużo wcześniej. Nie chodziło o „pokazówkę”, ale z drugiej strony… takiego Gościa trzeba godnie ugościć. Animatorzy, zelatorki i osoby prowadzące poszczególne grupy już w październiku dokonały podsumowania pracy od ostatniej wizytacji. Nasi dzielni kościelni wraz z „grupą dekoratorską” zadbali o wystrój kościoła.

Dniem „totalnego zrywu” stała się, poprzedzająca wizytację, sobota. Ja sam, jako proboszcz, byłem zaskoczony powszechnym odzewem na prośbę o pomoc w przygotowaniu terenu wokół kościoła. Praca nie była lekka, ale… proporcjonalnym do wkładu pracy był także dobry humor uczestników (tak więc księgińskie panie nie tylko robią świetne wypieki – potrafią także dzielić się radością i uśmiechem). W grupie dominowali renciści i emeryci (to trochę smutna konstatacja), ale byli też młodzi – kandydaci do bierzmowania oraz ministranci i lektorzy. Ci ostatni pokazali, jak łączyć pracę z zabawą – aż miło było patrzeć i słuchać.

Niedzielny poranek rozpoczął się w parafii już o 6:30. Ostatnie ustalenia i… oczekujemy na Dostojnego Gościa. Ksiądz Biskup (jak zwykle) przybył punktualnie, rozpoczynając wizytację zachętą do wspólnej modlitwy za zmarłych. Odmówiliśmy ją słowami Litanii za zmarłych przy krzyżu misyjnym, w pobliżu zachowanych grobów przykościelnego cmentarza (warto pamiętać, że posesja parafii to przedwojenny cmentarz, przeniesiony na cmentarz komunalny w latach 50-tych).

Następnie odbyło się powitanie kanoniczne przy centralnym wejściu kościoła i wprowadzenie Księdza Biskupa do środka. Po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem naszego Gościa powitali przedstawiciele parafii, reprezentujący Radę Parafialną, Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej.

Jednym z punktów wizytacji kanonicznej jest odczytanie przez proboszcza sprawozdania z życia parafii. Nasz lekko „zbladły” szef zrobił to szybko, choć nieco stremowanym głosem. Teoretycznie o wszystkim, co było treścią sprawozdania wiedzieliśmy, a jednak… kiedy dorobek ostatnich lat został zebrany w jedną całość (nawet w dużym skrócie) poczuliśmy… a co!!!… dumę.

Pierwszą mszę św., celebrowaną w intencji naszych grup parafialnych, sprawował jako liturgię „Pro populo” ks. Janusz. Obecny przy ołtarzu Ks. Biskup wygłosił homilię podkreślając potrzebę takiego życia, by jego zakończenie nigdy nie stało się negatywnym zaskoczeniem.

lit02Kiedy nasz proboszcz męczył się ze sprawozdaniem, obserwowaliśmy to po części z lekkim uśmiechem, ale także z dużą dozą niepokoju – za godzinkę czeka to także nas. I po udzieleniu błogosławieństwa stało się!!!… przyszedł czas na sprawozdania z działalności poszczególnych grup, które odczytywali ich animatorzy. Ksiądz Biskup z uwagą wysłuchał sprawozdań Rady Parafialnej (p. Małgorzata Kleszczyńska), Żywego Różańca (p. Krystyna Zakrzewska), Rycerstwa Niepokalanej (p. Kazimiera Hałajko) i Parafialnego Zespołu Synodalnego (p. Beata Kwiecińska). Po ich zakończeniu, w podsumowaniu, podkreślił potrzebę aktywizacji ruchów i wspólnot osób świeckich w parafii – „one bowiem są prawdziwym bogactwem Kościoła partykularnego i diecezjalnego” (nawiasem pisząc, w tej części padło ciekawe spostrzeżenie, adresowane do wspólnoty Żywego Różańca – „trzeba angażować także mężczyzn, aby ta grupa była rzymsko-katolicka, a nie żeńsko-katolicka”).

Spotkanie z grupami i ruchami parafialnymi wypełniło prawie cały czas między mszami. Zaraz po jego zakończeniu rozpoczęła się kolejna Eucharystia, celebrowana przez Jego Ekscelencję w towarzystwie sekretarza, ks. Mariusza Majewskiego. Ksiądz Biskup modlił się w intencji całej diecezji, pamiętając także o naszej wspólnocie parafialnej. Ta msza św. miała oczywiście swój „smaczek”, jako że muzycznie oprawiała ją – jak zwykle – Schola Parafialna EDEN. Do tego Reginka i Martyna pięknie odczytały lekcje mszalne. Tak więc było to prawdziwe „liturgiczne święto młodości” (tak jest w każdą niedzielę – dzisiejszy obchód z racji przewodniczącego liturgii był po prostu bardziej uroczysty).

lit58lit59

Zwieńczeniem tej części programu wizytacji stało się spotkanie z dziecięco-młodzieżowymi grupami działającymi w parafii i wysłuchanie relacji z ich dotychczasowych dokonań – grupy te to: Schola Parafialna EDEN (którą podczas sprawozdania reprezentowała „szefowa” Natalia Jackiewicz), Parafialne Koło Liturgicznej Służby Ołtarza (sprawozdanie odczytał – w zastępstwie „niedysponowanego głosowo” Jarka – Adrian Undro) oraz Parafialna Świetlica im. Jana Pawła II (której dorobek przedstawiła nieoceniona jej kierowniczka, pani Bożena Kołodziejczak). Ksiądz Biskup podkreślił, jak ważna jest aktywność ludzi młodych i stwarzanie im właściwych warunków asymilujących we wspólnocie. Atmosferę spotkania „podgrzała” [oczywiście w znaczeniu pozytywnym] propozycja naszego Gościa: „Zaśpiewajcie coś jeszcze” – naszym „Gwiazdom” nie trzeba tego dwa razy powtarzać… było głośno i pięknie. Po tym zaimprowizowanym mini-koncercie Ksiądz Biskup odwiedził świetlicę (zastając nasze dziewczyny, mimo niedzieli, przy hobbystycznych „pracach” plastycznych).

lit61Szczególnym skarbem każdej parafii są osoby starsze i chore, w których modlitwę włączone jest także doświadczenie krzyża bólu, cierpienia i starości. Stąd też Ks. Biskup przywiązuje szczególną wagę do możliwości odwiedzenia choćby jednej osoby chorej w wizytowanej parafii. W naszym przypadku osobą odwiedzoną była (wybrana na zasadzie losowania) pani Maria Politowicz. Spotkanie, w którym wzięła udział najbliższa rodzina oraz „sąsiadka jak córka” (słowa pani Marii) przebiegło w bardzo pogodnej atmosferze i było wielkim przeżyciem dla Pani Marii. Zakończyliśmy je łącząc się duchowo z Watykanem i odmawiając modlitwę „Anioł Pański”.

Po powrocie Ksiądz Biskup wraz z Sekretarzem zwizytował kancelarię parafialną, sprawdzając aktualność ksiąg i dokumentów parafialnych. Jej stan, a także praca w parafii stały się tematami rozmowy z proboszczem.

Ostatnim oficjalnym akcentem wizytacji w naszej parafii była msza św. o godz. 13:00, podczas której 29-osobowa grupa młodzieży miała przyjąć znamię dojrzałości chrześcijańskiej w Sakramencie Bierzmowania. Mszę św. celebrował Ks. Biskup w asyście Ks. Mariusza; Dziekana dekanatu Lubań, Ks. Mieczysława Jackowiaka oraz katechety części kandydatów, Ks. Piotra Karpińskiego. Liturgii towarzyszyło także prezbiterium Kościoła lubańskiego oraz zaproszeni Goście: Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lubaniu, pani Beata Jaworska oraz wielki przyjaciel naszej parafii, prezes Łużyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI, pan Tadeusz Jęczmionek. Nasza Młodzież, przygotowana podczas spotkań, zachowała się podczas mszy pięknie i godnie, sprawnie wypełniając przyjęte wcześniej funkcje. Myślę, że Rodzice i Świadkowie byli z niej naprawdę dumni.

Ostatnim akcentem, już po zakończeniu liturgii, było pamiątkowe zdjęcie grupy Młodzieży z Ks. Biskupem i późniejsza foto-sesja w zakrystii (ja niestety się nie załapałem).

Wizytację zakończyło obiadowe spotkanie kapłańskie na plebanii, które upłynęło w bardzo pogodnej i ciepłej atmosferze.

lit70

Powyższa relacja jest bardzo skrótowa – myślę, ze wiele mogli by dopisać bezpośredni uczestnicy poszczególnych części wizytacji. Ja ze swojej strony pragnę skorzystać w tym miejscu z „proboszczowskiego prawa dziękczynienia”. Najpierw dziękuję Panu Bogu za piękną pogodę i Jego łaski, których nam dzisiaj nie skąpił.

Dzisiaj ks. Franciszek użył po obiedzie takich słów: „My bez Was znaczymy tak niewiele”. Ja dodam – bez Was, kochani Parafianie, dzisiejsza uroczystość nie była by tak autentyczna i godnie przeżyta. Najpierw dziękuję wszystkim jej uczestnikom – jak zwykle, nie poszliście „na ilość”, ale „w jakość”. Dziękuję za liczne i godne uczestniczenie w liturgii tego dnia oraz piękne świadectwo przed Ks. Biskupem.

Dziękuję dzieciom i młodzieży – tak często mówi się o Was źle. Pokazaliście, że eksponując dziecięco-młodzieńczą radość można podkreślić wielkie znaczenie każdego spotkania z Chrystusem i ludźmi przez Niego posłanymi. Dziękuję za piękny śpiew Scholi i świadectwo kandydatów do Bierzmowania.

Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy czynnie i modlitewnie wsparli wysiłki organizacyjne. Ofiarowaliście bardzo wiele serca, czasu i wysiłku dla wspólnej sprawy – za okazane zrozumienie i pomoc DZIĘKUJĘ!!! W tej grupie szczególnie dziękuję Panom Janowi Piskozubowi i Zbigniewowi Kwiecińskiemu, naszym kościelnym oraz „grupie dekoratorskiej”: Paniom: Beacie Kwiecińskiej, Małgorzacie Milewskiej, Krystynie Zakrzewskiej, Małgorzacie Kleszczyńskiej i Kazimierze Hałajko – dziękuję za przygotowanie kościoła na uroczystość wizytacyjną. Dziękuję za prowadzenie śpiewu liturgicznego Panu Krzysztofowi Adasikowi, naszemu Organiście. Bardzo gorąco dziękuję naszej „gwieździe” Natalii, która – mimo napiętego programu studiów znalazła i poświęciła nam tyle czasu.

Wielkie uznanie i podziękowanie należy się naszym „kardynałom” – ministrantom, lektorom i kandydatom, którzy podjęli w dniu wizytacji służbę przy ołtarzu w pełnym wymiarze trzech godzin.

Często niezauważalną i niedocenianą jest „posługa stołu”. Pragnę gorąco podziękować Państwu Misiurka oraz Paniom: Małgorzacie, Kazimierze i Krystynie za zadbanie o godne ugoszczenie naszych Gości.

Na koniec pragnę gorąco podziękować Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością oraz Kapłanom, którzy okazali wielką pomoc podczas przygotowań: księdzu Franciszkowi Molskiemu, księdzu Andrzejowi Łuczyńskiemu i ks. Janowi Dochniak.

Jedną z moich zalet/wad (właściwe podkreślić) jest dobra pamięć. Zapewniam o niej w modlitwie oraz podczas mszy św. – w ten sposób najlepiej chyba mogę wyrazić swoją wdzięczność za wszelkie dobro otrzymane od Was. Wraz z tym zapewnieniem przyjmijcie poniższe życzenie – niech towarzyszy Wam w – nieraz tak pokomplikowanej – codzienności:

Życzę ci uważnych oczu,

które dostrzegą drobne sprawy naszego dnia codziennego

i stawią je w prawdziwym świetle…

Życzę ci takich uszu,

które wyłapią wszelkie przemilczenia i półtony…

Życzę ci takich rąk,

które nie będą się długo zastanawiać, czy komuś pomóc…

Życzę ci odpowiednich słów w odpowiednim czasie

i życzę ci kochającego serca,

któremu pozwolisz się prowadzić przez życie,

aby wszędzie tam, gdzie ty, był i twój pokój…

Życzę ci miłości, szczęścia, poczucia bezpieczeństwa,

wiele dobroci,

przez którą człowiek każdego dnia staje się kimś więcej…

Życzę ci odpowiedniego wypoczynku i dobrego snu,

bo to jest bardzo ważne…

Życzę ci takiej pracy,

która sprawia radość i pozwala żyć dostatnio…

Życzę ci spotkań z takimi ludźmi,

którzy będą cię kochać,

którzy w chwilach trudnych dodadzą ci odwagi,

którzy cię pocieszą, gdy przyjdzie na ciebie godzina smutku.

Tego wszystkiego życzę Tobie

i to ci przekazuję w moim znaku pokoju.

**********************************************

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII

P.W. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE W LUBANIU-KSIĘGINKACH

Ekscelencjo! Najczcigodniejszy Ojcze Biskupie!!!

Francuski myśliciel Jacques Loev, wypowiedział podczas jednego ze spotkań z młodzieżą taką myśl: „Pamiętaj, jesteś być może jedyną Ewangelią, którą będzie czytał drugi człowiek”. Świadectwo to jeden z najważniejszych elementów scalających każdą wspólnotę, angażujący ją i nadający autentyzmu wspólnie przeżywanej codzienności.

Dzisiaj w szczególny sposób witam Ciebie, który przybywasz tu jako „In persona Christi” i – przed zgromadzonymi tu Parafianami, przedstawicielami działających w parafii wspólnot formacyjno-modlitewnych – pragnę dać świadectwo naszego codziennego życia.

1. Charakterystyka parafii

Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach powstała w 1988 roku z podziału parafii p.w. Świętej Trójcy w Lubaniu. Poświęcenie kościoła miało miejsce 27.06.1988 r. Według aktualnych zestawień nasza wspólnota liczy obecnie 1340 mieszkańców (z czego 146 osób to innowiercy, z którymi nie ma współpracy, ale nie ma także sytuacji konfliktowych). Nasi parafianie pochodzą z różnych stron Polski oraz z terenu Rumunii. Środowisko parafii tworzą robotnicy oraz pracownicy rzemiosła i administracji państwowej. Jest także wielopokoleniowa rodzina zajmująca się rolnictwem.

Zmiany ostatnich lat, widoczny wzrost bezrobocia, a ostatnio kryzys gospodarczy, jaki dotknął mieszkańców parafii, spowodował zubożenie wielu rodzin. Coraz większa liczba osób pozostaje bez pracy, zaś wielu – stanowiących dużą część naszej wspólnoty – rencistów i emerytów pobawionych jest podstawowych środków do życia.

Proboszczem parafii jest od roku 2007 ks. mgr Janusz Barski. Wcześniej tę funkcję pełnili: ks. mgr Jerzy Jerka i ks. mgr Piotr Kudokas.

Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w 2003 roku i przeprowadził ją Ks. Biskup Stefan Regmunt. Z parafii wywodzi się jedno powołanie żeńskie ze Zgromadzenia Pobożnych Uczennic Boskiego Mistrza.

2. Życie religijne parafii

Życie religijne parafii skupia się wokół kościoła parafialnego p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe. Na terenie parafii znajduje się nieczynny już cmentarz przykościelny, na którym znajduje się 15 grobów (w tym 6 bezimiennych).

Na niedzielną i świąteczną liturgię składają się 3 msze św.: o godz. 8:30, 10:00 (wprowadzona w 2007 roku msza św. z udziałem dzieci i młodzieży) oraz suma parafialna o godz. 11:30. Według tegorocznego liczenia uczestniczy w nich około 22% parafian (21,75%). Z tej liczby ponad 34% (34,57%) przyjmuje regularnie komunię św. W tygodniu msza św. sprawowana jest o godz. 17:00 – uczestniczy w niej od 5 do 40 osób. W I piątki miesiąca systematycznie korzysta ze spowiedzi i komunii św. 25 osób. W roku 2008 rozdano 13 000 komunii św.

W każdą środę odprawiana jest Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątki odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Odprawiane są także wszystkie tradycyjne nabożeństwa – największą frekwencję mają nabożeństwa maryjne: majowe i październikowe oraz nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

W roku 2008 w parafii ochrzczono 14 dzieci, 11 przystąpiło do I Komunii św., Sakrament Bierzmowania przyjęła 9-osobowa grupa młodzieży; 7 par zawarło sakramentalny związek małżeński, Namaszczenia Chorych udzielono 9 osobom. 8 osób z 14 zmarłych w roku 2008 odeszło do wieczności bez przyjęcia sakramentów. W I soboty miesiąca odwiedzana jest 9-osobowa grupa osób starszych i chorych. Podczas tegorocznego Dnia Chorego sakrament namaszczenia przyjęły 22 osoby.

Przygotowanie do chrztu odbywa się w ramach przyjęć w kancelarii parafialnej. W parafii nie ma Poradni Rodzinnej – narzeczeni korzystają w poradnictwa rodzinnego w parafii Świętej Trójcy lub Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu. W cyklu spotkań rocznych prowadzone jest przygotowanie formacyjne do I Komunii św. i Bierzmowania.

Księgi metrykalne i administracyjne prowadzone są na bieżąco.

3. Katechizacja

Na terenie parafii znajdują się dwie szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Katecheza odbywa się na wszystkich poziomach nauczania w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W Gimnazjum nauczanie religii prowadzi pani mgr Wioletta Szymonowicz, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – ks. proboszcz. Obaj katecheci posiadają misję kanoniczną zatwierdzoną przez Biskupa Legnickiego. W organizowanych dla młodzieży szkolnej rekolekcjach wielkopostnych (Gimnazjum) bierze udział ponad połowa uczniów (w roku 2008 – 60%).

Współpraca ze szkołami układa się bardzo dobrze. Młodzież Gimnazjum angażuje się w uroczystości parafialne o charakterze religijno-patriotycznym (Dzień Papieski, Święto Niepodległości, misterium pierwszolistopadowe).

4. Inne formy duszpasterstwa

W parafii istnieją następujące grupy: 26-osobowa Rada Parafialna, parafialne koło Żywego Różańca (złożone z trzech Róż liczących 44 osoby) i Rycerstwa Niepokalanej (41 osób), Towarzystwo Przyjaciół WSD (liczące 28 osób), 4-osobowy Zespół Charytatywny, liczący 9 osób Parafialny Zespół Synodalny, 13-osobowa Schola Parafialna EDEN oraz nieliczne, ale aktywne, parafialne koło Liturgicznej Służby Ołtarza (liczące 9 osób – w tym 3 kandydatów).

Od niedawna w parafii działa bardzo aktywnie świetlica dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II, otwarta 23.11.2008 roku. W ubiegłym roku w jej zajęciach uczestniczyła 14-osobowa grupa dzieci i młodzieży, którymi opiekowała się 6-osobowa grupa Opiekunów-wolontariuszy. Dziełem świetlicy było zorganizowanie dwukrotnych kiermaszów świątecznych oraz wystawy prac poświęconych różańcowi. Członkowie LSO i Scholi Parafialnej oraz młodzież niezrzeszona uczestniczy także aktywnie w letnich rozgrywkach w piłkę siatkową (na położonym za kościołem boisku) oraz korzysta w okresie jesienno-wiosennym z przygotowanej salki sportowe na plebanii. Duże znaczenie mają także organizowane w okresie ferii zimowiska, akcja mikołajowa oraz Festyn Dziecięcy, będący podkreśleniem znaczenia dzieci w życiu wspólnoty.

Wśród innych form duszpasterstwa dużą rolę pełni czytelnictwo prasy katolickiej. Rozprowadzane są tygodniki: „Niedziela” (15 egzemplarzy), „Gość Niedzielny” (5 egzemplarzy) oraz miesięczniki: „Rycerz Niepokalanej” (20 egzemplarzy), „Mały Rycerzyk Niepokalanej” (15 egzemplarzy) i „Apostolstwo Chorych” (10 egzemplarzy). Niestety, czytelnictwo tych pism nie wygląda najlepiej i jest jednym z kilku ważnych problemów naszej parafii.

Od roku 2007 parafia posiada swoją stronę internetową, mającą charakter informacyjny oraz prezentującą ważne wydarzenia naszej wspólnoty i regionu.

5. Stan gospodarczy parafii

Ekscelencjo! Czcigodny Księże Biskupie! Nakreślony przed chwilą obraz życia religijnego naszej wspólnoty rzutuje także na jej stan gospodarczy. Przy jego omówieniu pragnę podkreślić wielkie zaangażowanie i pomoc niewielkiej wprawdzie, ale bardzo aktywnej grupy parafian.

W okresie od ostatniej wizytacji całkowicie zmodernizowano system grzewczy w kościele – wymieniono piec oraz grzejniki i instalację podłączeniową. Wymieniono część oświetlenia prezbiterium oraz wstawiono nowe oświetlenie w zakrystii. Zmieniono część aranżacji prezbiterium – zastąpiono podświetlany ścienny witraż Matki Bożej obrazem olejnym z nowym oświetleniem. Stałym elementem stało się miejsce przewodniczenia (mające na razie charakter prowizoryczny). Kościół został wyposażony w gaśnice. W roku 2008 została całkowicie wymieniona instalacja nagłaśniająca, w roku bieżącym dodano do niej nowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych. Zakupiono nową figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, chodnik na całą długość kościoła, komplet świec ołtarzowych, pełny komplet bielizny ołtarzowej. W roku 2008 wyremontowano i podłączono do sieci toaletę dla wiernych.

Uszczelniono fragment dachu nad wejściem głównym oraz zaadaptowano zewnętrzne pomieszczenie kościoła na skład narzędzi.

W związku z naciskiem położonym na pracę z dziećmi i młodzieżą duże znaczenie miało otwarcie świetlicy parafialnej – poprzedził je kapitalny remont dawnej salki katechetycznej: wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej, wyposażenie salki w zestawy komputerowe oraz czynny i bierny system wentylacji pomieszczenia, wyciszenie i ocieplenie oszklonego fragmentu ściany nad prezbiterium, nowa malatura ścian. W celu ułatwienia dzieciom i młodzieży integracji z parafią przygotowano i otwarto (w roku bieżącym) boisko piłki siatkowej oraz pomieszczenie do tenisa stołowego na plebanii.

Prace w tym okresie objęły także plac przykościelny – zniwelowano część terenów zielonych zmieniając także ich aranżację. Udrożniono część alei wokół murów. Oczyszczono i wyrównano teren przy plebanii. Odnowiono starszą, zaniedbaną część cmentarza przykościelnego, umieszczając na bezimiennych mogiłach nowe krzyże (brała w tym czynny udział młodzież Gimnazjum nr 1). W roku bieżącym dokonano gruntownego odrestaurowania krzyża misyjnego oraz przeniesienia i zabudowy trwałej groty Matki Bożej. Ustawiono i podłączono do sieci parafialnej dodatkowy punkt świetlny przy wyjściu bocznym z placu oświetlający fragment placu i drogę, z której korzystają nasi parafianie. Odświeżono malaturę Piety.

Prace w tym okresie objęły także budynek plebanii. Wszystkie pomieszczenia zostały gruntownie odnowione i wyposażone w nowe oświetlenie. Zmodernizowano system grzewczy, podłączając do sieci także grzejnik w sali dla młodzieży. Część pomieszczeń została wyposażona w pełne umeblowanie. Wymieniono część armatury sanitarnej, uzupełniono wyposażenie kuchni. Zmodernizowano zabudowę kancelarii przygotowując nowe do niej wejście.

Wszystkie te prace wykonano dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian, którzy wykazali dużą troskę o stan kościoła i plebanii.

6. Niedomagania

Zauważalny problemem naszej wspólnoty jest wzrastający problem bezrobocia i jego konsekwencje. Duża część ludzi młodych podejmuje pracę poza granicami miasta lub kraju. Z tej racji kontakt duszpasterski z nimi jest mocno utrudniony. Zauważa się wzrastającą liczbę nieformalnych związków ludzi młodych, mogących je uregulować sakramentalnie – bardzo często problem ten pojawia się przy okazji zgłaszania chrztu dziecka. Mimo regularnej pracy z dziećmi i młodzieżą widocznym jest problem zaniedbań obowiązków wychowania religijnego przez część rodziców. Tegoroczna średnia uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej liturgii wskazuje na problem uczestnictwa części rodzin w życiu religijnym wspólnoty. Przekłada się to także na brak ich zaangażowania w pozostałe płaszczyzny funkcjonowania parafii.

7. Plany na przyszłość

Wskazane niedomagania rodzą potrzebę ukierunkowania wysiłków duszpasterskich w kierunku promocji i dalszych zabiegów podkreślających i aktywizujących grupy modlitewne i stowarzyszenia osób świeckich. W przyszłości planowane są także prace związane z modernizacją placu przy kościele i remontem elewacji kościoła, poprawa stanu zabezpieczenia antywłamaniowego, wymiana instalacji elektrycznej w kościele i prace związane z sugerowanymi zmianami w aranżacji prezbiterium.

Ekscelencjo! Czcigodny Ojcze Biskupie!

Niniejsze sprawozdanie rozpocząłem słowami o świadectwie i do nich pragnę nawiązać w zakończeniu. Jako wspólnota pragniemy być świadkami Chrystusa; chcemy czynnie świadczyć o Jego obecności wśród nas takim życiem, które „byłoby nie do wyobrażenia, gdyby zabrakło w nim Jezusa” (Jan Paweł II). Na tej drodze potrzebujemy wsparcia i umocnienia. Dlatego, dziękując Ojcze Biskupie za Twoją obecność wśród nas, proszę o dar wspólnej modlitwy i pasterskie błogosławieństwo dzisiaj oraz o modlitewną pamięć w przyszłości. My zaś deklarujemy naszą ciągłą pamięć i modlitwę w Twojej intencji.

**********************************************

Sprawozdanie Rady Parafialnej

przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbe Lubań-Księginki

Rada parafialna przy kościele p.w. Maksymiliana Marii Kolbe została powołana do życia w październiku 2008 roku, po – trwającym 2,5 miesiąca okresie składania kandydatur osób godnych podjęcia funkcji radnego parafialnego. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami i wyrażeniu przez nich zgody na wejście w skład Rady, 12 października 2008 roku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowej Rady Parafialnej połączone z publicznym wyznaniem wiary radnych.

Pierwsze spotkanie zaprzysiężonej Rady odbyło się w 15 października 2008 roku, na którym wszyscy członkowie zapoznali się z regulaminem i statutem Rady Parafialnej. Na spotkaniu tym zostało także przeprowadzone tajne głosowanie do zarządu nowo powstałej Rady Parafialnej. W wyniku owych wyborów przewodniczącą została p. Małgorzata Kleszczyńska, zastępcą przewodniczącego p. Krystyna Zakrzewska, sekretarzem p. Iwona Pasternak, skarbnikiem p. Jan Piskozub.

Obecnie Rada Parafialna liczy 26 członków – w tym 6-osobowa grupa aktywnie udzielającej się w parafii Młodzieży.

Pierwszym postanowieniem Rady było uchwalenie Niedzieli Parafialnej, którą jest każda trzecia niedziela miesiąca. Kolekta zebrana z tego dnia trafia na konto Rady Parafialnej, która następnie fundusze te przeznacza na potrzeby kościoła. Pomimo krótkiego okresu działalności Rada ma spore osiągnięcia, m.in.

+ Uporządkowanie terenu wokół kościoła

+ Zorganizowanie boiska do siatkówki

+ Remont świetlicy dziecięcej

+ Budowa groty Matki Bożej

+ Budowa plenerowego miejsca spotkań grup formacyjnych naszej parafii

+ Pomoc przy organizowaniu uroczystości kościelnych.

*******************************************************

Sprawozdanie Żywego Różańca

przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbe Lubań –Księginki

Od czasu erygowania parafii, tj. od 1988 r. działają regularnie trzy róże. Pierwszym opiekunem Żywego Różańca był ks. Jerzy Jerka, a główną zelatorką p. Stanisława Elminowska. Po osiemnastu latach funkcję opiekuna przejął ks. Piotr Kudokas, natomiast główną zelatorką została p. Krystyna Zakrzewska, która to stanowisko pełni do chwili obecnej. Od roku 2007 decyzją Biskupa Legnickiego proboszczem parafii został ks. Janusz Barski i tym samym został opiekunem owej formacji. Otwartość i chęć współpracy naszego proboszcza uaktywniła działalność Żywego Różańca.

W pierwszą sobotę każdego miesiąca odbywa się zmiana tajemnic poprzedzona Mszą świętą, która jest odprawiana w intencji członków formacji i ich rodzin, nie zapominając o członkach, którzy odeszli do domu Pana.

Po Mszy świętej odbywają się spotkania Żywego Różańca, na których omawiane są sprawy bieżące oraz propozycje rozszerzenia działalności.

Od października 2007 roku spotkania naszej formacji odbywają się wspólnie z Rycerstwem Niepokalanej.

Spotkania te zaowocowały zorganizowaniem:

– paczek mikołajowych dla naszych dzieci w roku 2007 i 2008,

– festynów dziecięcych w latach 2008 i 2009

– festynów parafialnych także w latach 2008 i 2009

Dzięki ofiarności członków obu formacji i parafian zakupiliśmy sześć kompletów bielizny ołtarzowej, która pozwala nam zadbać o wygląd naszej świątyni i podkreślić jej modlitewny charakter.

Od czasu przejęcia przeze mnie funkcji głównej zelatorki siedem członkiń Żywego Różańca odeszło do wieczności, dwie zmieniło miejsce zamieszkania, a przyjętych zostało pięć członkiń. Obecnie formacja liczy czterdzieści sześć kobiet, które stanowią trzy róże. Na dzisiejszy dzień zelatorkami są:

I róża – p. Iwona Kołodziejczak, róża liczy 17 osób

II róża – p. Małgorzata Kleszczyńska, róża liczy 15 osób

III róża – p. Krystyna Zakrzewska, róża liczy 14 osób.

W dniach od 11 do 13 kwietnia 2009 roku, brałyśmy udział w rekolekcjach zelatorów, które odbyły się w Krzeszowie.

*************************************

Sprawozdanie z działalności parafialnego koła Rycerstwa Niepokalanej

przy parafii M.M. Kolbe Lubań-Księginki

Zamysł założenia parafialnego koła Rycerstwa Niepokalanej powstał podczas pielgrzymki grupy parafian do Niepokalanowa w dniach 13-14 września 2002 roku, zorganizowanej przez pana Mariana Kwiecińskiego. Po mszy św. odprawionej przez księdza kanonika Jerzego Jerkę, ówczesnego proboszcza parafii, w dniu 14 września do Rycerstwa Niepokalanej zostało przyjętych 21 osób. Po powrocie z pielgrzymki z inicjatywy Mariana Kwiecińskiego zakupiono figurę M. M. Kolbe. Rycerstwo MI rozwijało się prężnie, przybywało coraz więcej członków. Do października 2003 roku liczyło 49 osób. Nasze spotkania odbywały się w salce przy kościele poprzedzone mszą św. odprawioną w intencji członków Rycerstwa MI w każde święto maryjne. Prezes grupy, pan Marian Kwieciński uczestniczył w jesiennych zjazdach organizowanych w Niepokalanowie. W październiku 2003 roku podczas jednego ze zjazdów, po jego rozmowie z Ojcem Krystianem Żmudą Asystentem Krakowskiej Prowincji MI zapadła decyzja o założeniu Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej przy parafii. Oficjalne erygowanie grupy nastąpiło 8 listopada 2003 roku. Prezesem Mi został Marian Kwieciński, a do stowarzyszenia wstąpiły 22 osoby. Operatywność prezesa umożliwiła sprowadzenie relikwii św. M.M. Kolbe do naszej parafii. 8 grudnia 2004 roku odbyła się w naszym kościele uroczystość intronizacji relikwii poprzedzona rekolekcjami. Prezes był głównym organizatorem pielgrzymek oraz spotkań opłatkowych i wielkanocnych. 26 czerwca 2005 roku prezes Marian Kwieciński odszedł do domu Pana. W lipcu 2005 odbyły się wybory nowego prezesa którym została Kazimiera Hałajko.

Od 2007 roku proboszczem parafii jest ks. Janusz Barski, który po wstąpieniu do stowarzyszenia MI został naszym opiekunem. Nasza współpraca układa się dobrze. Obecnie spotkania formacyjne Rycerstwa odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, wspólnie z Żywym Różańcem. Składają się z dwóch części: pierwszej – formacyjnej (Msza św. z okolicznościową homilią) i drugiej – integracyjnej (w świetlicy im. Jana Pawła II).

Rycerstwo wraz z Żywym Różańcem i innymi grupami działającymi w parafii oraz z pomocą księdza proboszcza organizuje festyny parafialne i dziecięce, paczki mikołajkowe oraz paczki żywnościowe dla potrzebujących. Bierzemy udział w corocznym dniu skupienia MI Dolnego Śląska, które odbywają się w pierwszą sobotę września w Lwówku Śląskim. W okresie sześcioletniej działalności stowarzyszenia MI do wieczności odeszło 7 osób , zrezygnowały 3 osoby, a 20 wstąpiło. Nasza formacja obecnie liczy 37 osób.

************************************************************

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Synodalnego

przy Parafii p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe w Lubaniu

16 marca 2008 roku odbyło się założycielskie zebranie Parafialnego Zespołu Synodalnego. W spotkaniu wzięło udział 11 osób, które zapoznały się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę Parafialnego Zespołu Synodalnego. W dniu 13 kwietnia 2008 roku podczas Sumy Parafialnej członkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego złożyli publiczne wyznanie wiary oraz rotę przysięgi wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu kościoła. Podczas homilii ksiądz Proboszcz przybliżył zebranym istotę powołania zespołu oraz powinności, które przyjmują na siebie jego członkowie.

W chwili obecnej Parafialny Zespół Synodalny liczy 9 członków. Od czasu powołania zespołu odbyło się 14 spotkań (spotykamy się w pierwszą sobotę miesiąca). Podczas zebrań omawialiśmy:

* wielką rolę świadomego „wierzę’ wypowiadanego podczas Eucharystii,

* różne formy sprawowania Eucharystii, z którymi zapoznał nas ksiądz Proboszcz,

* zasady dotyczące wystroju kościoła, ze szczególnym naciskiem na wystrój ołtarza,

* normy dotyczące rzeczy potrzebnych do sprawowania Mszy św.,

* zasady sprawowania Mszy św. za zmarłych,

* budowę groty Najświętszej Maryi Panny przy kościele,

* wskazania Episkopatu Polski do nowego wydania ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego,

* pojęcie „świętości” w odniesieniu do codziennego życia,

* istotę sumienia oraz konieczność kierowania się nim przy podejmowaniu decyzji.

Oprócz omawiania zagadnień przewidzianych harmonogramem spotkań, Zespół angażuje się także w prace związane z wystrojem kościoła oraz bierze czynny udział w świątecznej liturgii Mszy św. (modlitwa wiernych, liturgia słowa).

*************************************************************

Sprawozdanie z działalności świetlicy

dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II

przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe

w Lubaniu – Księginkach.

Z inicjatywy księdza proboszcza Janusza Barskiego, przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu, powstała świetlica dla dzieci i młodzieży. Dzięki pomocy parafian zaadaptowano pomieszczenie kościelne służące dawniej za salkę katechetyczną. Uroczyste otwarcie miało miejsce 23 listopada 2008r. w obecności lokalnych władz kościelnych i świeckich. Na świetlicę zapisano 17 dzieci. W ramach wolontariatu zajęcia prowadziło 7 opiekunów.

Środki na działalność świetlicy pozyskiwane są głównie poprzez organizację świątecznych kiermaszów, podczas których parafianie mogą nabywać przedmioty wykonane przez dzieci. Drugim źródłem są darowizny rzeczowe i materialne osób prywatnych. Dzięki sponsorom wyposażana jest pracownia komputerowa.

Świetlica działa w oparciu o program WOLNY CZAS RAZEM oraz plan pracy. Realizowane są zajęcia profilaktyczne, komputerowe, artystyczne, sportowe, integrujące grupę i środowisko. Dzieci przygotowują uroczystości wewnątrzświetlicowe: Mikołajki, Wieczór Wigilijny, Walentynki, Dzień Dziecka. Na uwagę zasługuje realizacja projektu edukacyjnego DZIEŃ MAMY, którego uroczysty finał miał miejsce 26 maja 2009r. z udziałem zaproszonych gości – mam wychowanków. Zajęcia często realizowane są poza salą np. zajęcia sportowe na boisku piłki siatkowej, wycieczki krajoznawcze po najbliższym terenie, czy wyjście do kina.

Wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu parafialnym. Organizują kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne, dekorują kościół na różne okazje, zbierają kwiaty na procesję Bożego Ciała, uczestniczą w organizacji festynów dziecięcych i parafialnych. W obecnym roku szkolnym 2009/2010 brali czynny udział w nabożeństwach październikowych (będących de facto zakończeniem zajęć świetlicowych w danym dniu). W ramach spotkań świetlicowych zostały przygotowane różańce, które stały się elementem dekoracyjnym towarzyszącym modlitwie różańcowej. Dzieci uczestniczyły także w obchodach Dnia Papieskiego i przeprowadzeniu listopadowego misterium „Refleksja Listopadowa”. Zaopiekowały się też porzuconymi grobami na terenie przykościelnego cmentarza. Wykonały prace porządkowe i zapaliły znicze.

W pracy z młodzieżą szczególne miejsce zajmuje profilaktyka uzależnień. Ta tematyka była realizowana podczas zimowiska, w którym uczestniczyły również dzieci świetlicowe, podczas festynu dziecięcego pod hasłem ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYSŁ oraz podczas zajęć integracyjno-profilaktycznych.

W okresie minionych wakacji zorganizowano – przy pomocy Caritas Legnickiej i wsparciu władz miasta – letni wypoczynek dla 10 osób z rodzin niezamożnych. Dzieci i młodzież wypoczywały w ośrodku w Świnoujściu uczestnicząc m. in. w wieczorze filmowym, konkursach plastycznych i rozgrywkach sportowych.

Biorąc udział w zajęciach świetlicy dzieci uczą się wyrażać uczucia, emocje, rozwiązywać spory i odpowiedzialnie pracować w grupie rówieśniczej. Integrują się ze sobą i ze środowiskiem. Korzystają z różnych źródeł wiedzy. Poznają ciekawe techniki plastyczne. Rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. Uczą się pożytecznie i ciekawie spędzać czas wolny.

*************************************************

Sprawozdanie z działalności Parafialnej Scholi Dziecięco-Młodzieżowej EDEN

działającej przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach

Ekscelencjo! Drogi Księże Biskupie!

Dziecięco-Młodzieżowa Schola EDEN, którą mam przyjemność reprezentować, została założona na początku września 2007 roku przez obecnego proboszcza, ks. Janusza Barskiego. Liczy obecnie 13 osób – w tym 11 wokalistek i dwie osoby wspierające grą na gitarze, pełniące jednocześnie funkcje zarządu Scholi (Natalia Jackiewicz i Ola Malamis). Jej podstawowym zadaniem miała być muzyczna oprawa niedzielnych i świątecznych Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży. Pierwsze miesiące były czasem „docierania się” naszej grupy – w czym wielką pomocą były dwa wyjazdy plenerowe, w których wielką pomoc okazali nam nasi Rodzice.

Od listopada 2007 roku Schola stała się stałym elementem życia naszej parafii – podkreśleniem tego było uroczyste świętowanie uroczystości św. Cecylii – patronki śpiewu kościelnego.

Oprócz zadania podstawowego Schola brała także czynny udział w uroczystościach o charakterze religijno-patriotycznym (Refleksja Listopadowa; Dzień Papieski; Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II; Święto Niepodległości) i integrującym naszą wspólnotę parafialną (Festyn Parafialny; Festyn Dziecięcy; spotkania ze św. Mikołajem; uroczyste zakończenie roku katechetycznego na terenie parafii). Ponadto nasza grupa brała czynny udział w liturgii Bożego Narodzenia i Triduum Paschalnego (m.in. dając koncerty kolęd i pastorałek oraz oprawiając muzycznie liturgię Wielkiego Czwartku i Wigilii Paschalnej oraz Niedzieli Zmartwychwstania). Tradycją stało się także uroczyste świętowanie wspomnienia św. Cecylii, spotkania opłatkowego i wielkanocnego.

W roku 2009 nasza grupa po raz pierwszy reprezentowała parafię na szerszym forum – zajmując I miejsce podczas VI lubańskiego Sacro Songu (18.04.2009 r.).

Staramy się służyć i jednocześnie przeżywać radość ze wspólnego śpiewu. Nasze spotkania nie ograniczają się tylko do prób – w ciągu 3 lat istnienia przeżyliśmy 10 wyjazdów plenerowych i 2 koncerty promujące nasze nowości. Część Scholi wzięła udział w dwóch zimowiskach, które odbyły się w Ściegnach koło Karpacza. Aktywnie współpracujemy (także na płaszczyźnie sportowej) z naszymi kolegami z Liturgicznej Służby Ołtarza oraz bierzemy udział w niektórych inicjatywach parafialnej świetlicy środowiskowej.

Nasze istnienie i sukcesy są efektem konsekwentnej pracy, wspieranej przez naszych najbliższych. W tym miejscu pragniemy więc podziękować naszym kochanym Rodzicom i wszystkim, dzięki którym wierzymy, że „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

**********************************************************

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PARAFIALNEGO KOŁA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

PRZY PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

W LUBANIU-KSIĘGINKACH

Parafialne Koło Liturgicznej Służby Ołtarza zostało powołane do życia z chwilą erygowania naszej parafii przez jej proboszcza, ks. Jerzego Jerkę. Obecnie liczy 1 lektora, 5 ministrantów oraz 3 kandydatów.

Grupa jest przygotowywana formacyjnie do tygodniowej służby ołtarza podczas spotkań, które odbywają się w każdy piątek po Mszy świętej. W 2008 roku powstał Statut Parafialnego Koła LSO – w chwili jego ogłoszenia odbyły się także wybory Zarządu Koła. Do dzisiaj funkcję przewodniczącego Koła pełni Jarosław Nocuń, zaś jego zastępcy – Kamil Kwieciński. Zarząd odpowiada za wyznaczanie dyżurów służeń oraz tygodniowe ich podsumowywanie.

Nasza grupa posiada swoją podstronę na internetowej stronie parafialnej, w której – oprócz aktualności – umieszczony został statut oraz ABC Liturgicznej Służby Ołtarza.

Oprócz spotkań formacyjnych grupa angażuje się w inicjatywy ogólnoparafialne wspierając przygotowania do takich uroczystości, jak: „Refleksja Listopadowa”, Festyn Parafialny, Festyn Dziecięcy, uroczystość odpustowa, Dzień Papieski, rocznica śmierci Jana Pawła II i wiele innych. Bierzemy udział w spotkaniach diecezjalnych oraz lokalnych – tak formacyjnych, jak i sportowych. W bieżącym roku grupa angażowała się w przygotowanie boiska piłki siatkowej; rozpoczęliśmy także przygotowanie pomieszczenia dla naszych sportowych spotkań w okresie zimowym.

*************************************************

Drodzy czytający! Na koniec zostawiłem słowa podziękowania wyrażonego wobec posługi Księdza Biskupa. Pozawalam je sobie zamieścić nie dla podkreślenia swojej osoby, ale by oddać klimat tego wyjątkowego dnia.

„Rozsiewaj, rozsiewaj …

Błogosławiony jest zasiew nasienia nadziei.

Rozsiewaj swój uśmiech, by zajaśniał radością wokół ciebie.

Rozsiewaj swoje siły, aby stawić czoło trudnościom życiowym.

Rozsiewaj swoje męstwo, aby dodać odwagi innym.

Rozsiewaj swój zapał, swą wiarę, swą miłość.

Rozsiewaj sprawy mało ważne i rzeczy bez znaczenia.

Rozsiewaj i miej ufność:

Każde ziarnko wzbogaci maleńki skrawek ziemi.” {ANONIM}

Czcigodny Ojcze Biskupie!!!

Dobiega końca czas Twojego siewu. Siałeś radość i nadzieję u członków grup formacyjnych naszej parafii. Posiałeś ducha entuzjazmu u ludzi młodych, tworzących Scholę Parafialną i parafialne koło LSO. Zasiałeś wielką radość u odwiedzonej chorej Parafianki. Wreszcie teraz zasiałeś dary Ducha Świętego u zgromadzonej w naszym kościele młodzieży. Ten pracowity dla Ciebie dzień był także czasem siewu serdeczności i otwartości w świetlicy parafialnej i na plebanii.

Za Twój dzisiejszy siew pragnę w tym miejscu, jako proboszcz, złożyć płynące z serca dziękczynienie. Dziękuję za Twoje słowa podkreślające wartość właściwego życia (w które wpisane jest także doświadczenie śmierci); dziękuję za wskazówki dla „nadziei Kościoła”, zebranych tu młodych ludzi – na drodze ku dojrzałości życia wiarą potrzebują oni dzisiaj świadków. Takim świadkiem Chrystusa – doskonałej Miłości – jesteś dzisiaj dla nas.

Phil Bosmans napisał: „Idąc przez życie zostawiasz ślad. Bacz, by inni, idąc tym śladem trafili do Boga”. Drogi Ojcze Biskupie! Dzisiejszą posługą w naszej parafii zostawiłeś błogosławione ślady – wierzę, że będą one (szczególnie dla dzisiaj bierzmowanej młodzieży) wielką pomocą w odkrywaniu i kroczeniu drogą dojrzałego życia wiarą, która prowadzi do zachwytu odkrywania Chrystusa.

Dziękując za dzisiejszą posługę i prosząc o pasterskie błogosławieństwo zapewniam o naszej wdzięczności i nieustannej modlitwie w Twojej intencji.

Dodaj komentarz: