33 niedziela zwykła 15.11.2009 roku

bpcichy1. Przeżywamy dzisiaj 33 niedzielę zwykłą. W naszej parafii przeżywamy dzisiaj ważne wydarzenie, czas wizytacji kanonicznej, którą przeprowadza Biskup Legnicki, Ks. Stefan Cichy. – wyrażając radość z możliwości spotkań z Księdzem Biskupem życzę, aby czuł się dobrze w naszej wspólnocie.

2. Z racji wizytacji uległ zmianie porządek mszy św. – są sprawowane o godz. 8:30, 10:00 i 13:00.

3. W tym tygodniu wspominamy:

+ we wtorek (17.11) – św. Elżbietę Węgierską, zakonnicę

+ w środę (18.11) – bł. Karolinę Kózkówny, dziewicę i męczennicę

+ w czwartek (19.11) – bł. Salomeę, dziewicę

+ w piątek (20.11) – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

+ w sobotę (21.11) – Ofiarowanie NMP

+ w niedzielę (22.11) – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to także „Niedziela Parafialna”

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

4. W sobotę swoje święto patronalne obchodzi nasza Schola EDEN, zaś niedzielna uroczystość Chrystusa Króla kieruje naszą uwagę w stronę parafialnego koła LSO. Dziękując obu grupom za zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej serdecznie zapraszam w przyszłą na Mszę św. o godz. 10:00, sprawowaną w ich intencji. Po Mszy św. koncert Scholi z okazji skórzanego jubileuszu – 3 rocznicy istnienia.

5. Trwa parafialny konkurs na najpiękniejszą koronę Pana Jezusa. Rozstrzygnięcie konkursu w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Serdecznie zapraszam nasze dzieciaki do wzięcia w nim udziału.

6. W gablocie umieszczone są informatory dotyczące punktu informacji prawnej i obywatelskiej oraz pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, czy pierwsze piątki i soboty dają gwarancję nieba, o problemie zespołu Downa oraz poruszającą historię trudnej miłości. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. rozważanie poświęcone zasadom funkcjonowania służb specjalnych, materiał dotyczący konfrontacji z wirusem A/H1N1 i prezentację sylwetki bł. Karoliny Kózkówny. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o legnickich obchodach uroczystości Wszystkich Świętych, o kolejnej sesji Synodu Diecezji Legnickiej oraz o posłudze ks. Jerzego Popiełuszki.

******************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Daniela

W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

Dn 12,1–3

Psalm responsoryjny

Refren: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,

to On mój los zabezpiecza.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

pełnię Twojej radości

i wieczną rozkosz

po Twojej prawicy.

Refren

Ps 16(15),5 i 8.9–10.11 (R.: por. 1)

Drugie czytanie

Z Listu do Hebrajczyków

W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Hbr 10,11–14.18

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,

abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Łk 21,36

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Mk 13, 24–32

Dodaj komentarz: