32 niedziela zwykła 08.11.2009 roku

32 nz1. Przeżywamy dzisiaj 32 niedzielę zwykłą.

2. W najbliższą środę przeżywamy Narodowe Święto Niepodległości – rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku. Święto to ma wymiar patriotyczny i religijny – stąd w tym dniu niedzielny porządek liturgii.

3. Za tydzień będziemy przeżywać ważne dla naszej wspólnoty wydarzenie – wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi Biskup Legnicki, Ks. Stefan Cichy. Msze św. w tym dniu o godz. 8:30 (rozpoczęcie o 8:15 modlitwą na cmentarzu), 10:00 i 13:00 (msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania 29-osobowej grupie młodzieży). Na mszę o godz. 8:30 zapraszam członków Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, Parafialnego Zespołu Synodalnego, Rady Parafialnej i Zespołu Charytatywnego; na mszę o godz. 10:00 – dzieci i młodzież, Scholę Parafialną i przedstawicieli LSO, Opiekunów i uczestników zajęć świetlicowych oraz Nauczycieli i Wychowawców z terenu naszej parafii (mile widziani także Goście); na godz. 13:00 – Młodzież, Świadków i Rodziny kandydatów do Bierzmowania. W gablocie przed kościołem został wywieszony program wizytacji, jest on także podany do wiadomości na parafialnej stronie internetowej.

4. W związku z przygotowaniami do wizytacji serdecznie zapraszam Parafian, którym zależy na godnym jej przeżyciu, na sobotę na godz. 10:00 – musimy przygotować plac posesji wokół kościoła. W miarę możności proszę o wzięcie ze sobą grabi.

5. W tym tygodniu wspominamy:

* w poniedziałek (09.11) – rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

* we wtorek (10.11) – św. Leona Wielkiego, papieża

* w środę (11.11) – św. Marcina z Tours. Święto Narodowe

* w czwartek (12.11) – św. Jozafata, biskupa i męczennika

* w piątek (13.11) – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. Składam gorące „Bóg zapłać” dwom Paniom, które zadbały o dzisiejszy wystrój kościoła.

7. W dniu wczorajszym grupa młodzieży działająca w MDK w Lubaniu (w tym nasze Parafianki) przedstawiła piękny program muzyczno-poetycki „Baw mnie” poświęcony twórczości Seweryna Krajewskiego. Gratulując Młodzieży wykazanych talentów zapraszam na krótką relację i serwis foto na stronie…

8. W najbliższy czwartek po Mszy św. spotkanie Scholi Parafialnej. Druga próba – w sobotę o godz. 11:00.

9. Kolejne, ostatnie już, spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w najbliższą sobotę (13.11) o godz. 13:00. Okazja do spowiedzi dla kandydatów i świadków w piątek od godz. 15:30. Rodziców i Młodzież zapraszam także w sobotę na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na niedzielną uroczystość.

10. W piątek po Mszy św. zbiórka LSO. Serdecznie zapraszam na nią także byłych ministrantów, którzy chcieliby pomóc podczas wizytacji.

11. W związku z rozpoczęciem ogrzewania kościoła zwracam się z uprzejmą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

12. Trwa parafialny konkurs na najpiękniejszą koronę Pana Jezusa. Rozstrzygnięcie konkursu w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Serdecznie zapraszam nasze dzieciaki do wzięcia w nim udziału.

13. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o prześladowaniach chrześcijan w świecie, o okolicznościach upadku muru berlińskiego i o bł. Stanisławie Kazimierczyku. W panoramie parafii znajdziemy obszerny artykuł poświęcony naszej parafii. W bieżącym numerze „Niedzieli” (z dodatkiem – albumem poświęconym św. Urszuli Ledóchowskiej) znajdziemy m.in. artykuł poświęcony świątyni chrześcijańskich męczenników – rzymskiemu Panteonowi, refleksję poświęconą problemowi eutanazji oraz interesujący materiał demitologizujący historię odradzania się polskiej państwowości. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o obchodach patronalnego święta legnickiego Biskupa seniora, Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka, o rozpoczęciu kolejnego etapu prac renowacyjnych w Krzeszowie oraz o finale festiwalu Silesia Sonans.

************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Pierwszej Księgi Królewskie

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: „Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił”. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: „Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba”. Na to odrzekła: „Na życie Pana, twego Boga, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy”. Eliasz zaś jej powiedział: „Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz. A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: »Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię«”. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.

1 Krl 17,10–16

Psalm responsoryjny

Refren: Chwal, duszo moja Pana, Stwórcę swego.

On wiary dochowuje na wieki,

uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

chlebem karmi głodnych,

wypuszcza na wolność więźniów.

Refren

Pan przywraca wzrok ociemniałym,

Pan dźwiga poniżonych,

Pan kocha sprawiedliwych.

Pan strzeże przybyszów.

Refren

Ochrania sierotę i wdowę,

lecz występnych kieruje na bezdroża.

Pan króluje na wieki,

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Refren

Ps 146(145), 6c–7.8–9a. 9bc–10 (R.: por. 1)

Drugie czytanie

z Listu do Hebrajczyków

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzki¬mi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

Hbr 9,24–28

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 5,3

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Marka

Jezus nauczając, mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

Mk 12,38–44,/b>

Dodaj komentarz: