Uroczystość Wszystkich Świętych 01.11.2009 roku

Wszystkich Swietych1. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych – dziękczynienie Kościoła za tych wszystkich (znanych i nieznanych), którzy w nagrodę za swoje życie ziemskie osiągnęli już niebo. Dziś i jutro można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu przez nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. W dniach 1-8.11 natomiast wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego). Jest to I niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. Dzisiaj o godz. 18:00 młodzież naszego Gimnazjum oraz ponadgimnazjalna przedstawi misterium poetycko-modlitewne „Listopadowa Refleksja”, którego przesłaniem są słowa: „Śpieszmy się kochać ludzi…”. Rozważanie tajemnicy obcowania świętych zostanie połączona z różańcem za wszystkich zmarłych. Serdecznie zapraszam.

3. Z racji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych – Dnia Zadusznego – jutro o godz. 17:00 msza św. poprzedzona nabożeństwem wspominkowym o godz. 16:30.mm_11.09a

4. W tym tygodniu rozpoczynamy tegoroczną modlitwę wypominkową, którą obejmiemy zmarłych z rodzin naszej wspólnoty parafialnej. Na ławkach zostały wystawione kartki wypominkowe. Imiona bliskich zmarłych proszę wpisywać w odpowiednie rubryki „Kobieta, mężczyzna” w formie mianownika. Na odwrocie został podany porządek nabożeństw wypominkowych. Aby umożliwić Państwu uczestnictwo w modlitwie, podczas której odczytane zostaną imiona Waszych bliskich zmarłych, proszę o zaznaczenie dnia, w którym dana kartka ma zostać odczytana. Wypełnione kartki proszę wrzucać tylko do skrzynki przy ołtarzu. Kartki wrzucone po 01.11 zostaną odczytane w jednym z późniejszych terminów. Różaniec wypominkowy odmawiany będzie od 02.11 do 14.11 od wtorku do soboty o godz. 16:30. W niedziele podczas każdej Mszy św. odmawiać będziemy jedną tajemnicę różańca w intencji wszystkich zmarłych polecanych Bożemu miłosierdziu w tegorocznych wypominkach.

5. W tym tygodniu wspominamy:

* w poniedziałek (02.11) – Wszystkich Wiernych Zmarłych

* w środę (04.11) – św. Karola Boromeusza, biskupa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

mm_11.09b6. Składam gorące „Bóg zapłać” Państwu, którzy zadbali o czystość na placu kościelnym; Pani Małgorzacie i Bożenie – za przygotowanie listopadowej dekoracji prezbiterium oraz Paniom: Krystynie, Małgorzacie i Kazimierze – za udekorowanie ołtarza. Gorące podziękowanie kieruję także w stronę pana Romualda Samułowicza, za naprawę usterki sieci zasilającej chór kościoła.

7. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w najbliższy piątek (06.11). Z racji I piątku miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 15:45.

8. W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na dzień Pański (na godz. 10:00) mieszkańców ul. Leśnej 10-16. W godzinach porannych odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem; wieczorna Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych. Po mszy spotkanie w świetlicy parafialnej.

9. W związku z rozpoczęciem ogrzewania kościoła zwracam się z uprzejmą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

10. Można wypożyczać albumy ze zdjęciami z tegorocznej uroczystości odpustowej – w zakrystii.

11. Rozpoczynamy parafialny konkurs na najpiękniejszą koronę Pana Jezusa. Rozstrzygnięcie konkursu w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Serdecznie zapraszam nasze dzieciaki do wzięcia w nim udziału.

12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o chrześcijańskiej wizji wieczności, o początku rozmów z lefebrystami oraz o tajnych zbrodniach NKWD. W bieżącym numerze „Niedzieli” zaś znajdziemy m.in. refleksję nad tajemnicą śmierci, materiał związany z problemem hazardu oraz prezentację zakonu Benedyktynów. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o epilogu legnickiego pielgrzymowania i obchodach Dnia Papieskiego.

***********************************************

mm_11.09c

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!”. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?”. I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

Ap 7,2–4. 9–14

Psalm Responsoryjny

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,

świat i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził

i utwierdził ponad rzekami.

Refren

Kto wstąpi na górę Pana,

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,

który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Refren

On otrzyma błogosławieństwo od Pana

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Oto pokolenie tych, co Go szukają,

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Refren

Ps 24(23),1–2.3–4ab.5–6 (R.: por. 6)

Drugie czytanie

z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

1 J 3,1–3

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 11,28

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Mt 5,1–12a

Dodaj komentarz: