Rocznica poświęcenia kościoła 25.10.2009 roku

roz11. Przeżywamy dzisiaj 30 niedzielę zwykłą – rocznicę poświęcenia własnego kościoła.

2. Sprawozdanie z „Niedzieli Parafialnej”…

3. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Pana Krzysztofa Adasika, który począwszy od dzisiaj pełnić będzie funkcje organisty.

4. Dobiega końca miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe odbywają się od wtorku do soboty o godz. 16:30.

5. W tym tygodniu wspominamy:

+ w środę (28.10) – Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

+ w niedzielę (01.11) – uroczystość Wszystkich Świętych

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. W środę obchodzi swoje święto patronalne J.E. Ks. Biskup Tadeusz Rybak. Pamiętajmy o Dostojnym Solenizancie w naszych modlitwach.

7. Próby „Refleksji Listopadowej” odbędą się 28.10 i 31.10 po Mszy św.

8. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w najbliższy piątek (30.10). Spotkanie rozpoczyna nabożeństwo różańcowe.

9. W najbliższą niedzielę grupa młodzieży gimnazjalnej i szkół Ponadgimnazjalnych przedstawi nam misterium modlitewno-poetyckie „Refleksja Listopadowa”. W imieniu wykonawców serdecznie zapraszam na godz. 18:00.

10. W ostatnich ławkach zostały wyłożone kartki wypominkowe – proszę o ich składanie na tacę, w zakrystii lub do wystawionej przed ołtarzem skarbony (proszę o nie wrzucanie ich do skarbony przy stoliku prasowym). Wypominki odbywać się będą od wtorku do soboty (+ 2.XI) o godz. 16:30.

11. W związku z rozpoczęciem ogrzewania kościoła zwracam się z uprzejmą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

12. Można wypożyczać albumy ze zdjęciami z tegorocznej uroczystości odpustowej – w zakrystii.

13. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o cudzie w Sokółce, o pierwszej w Polsce szkole budowanej na nowoczesnym osiedlu przez dewelopera, którą będą prowadzić zakonnicy oraz o bolączkach Afryki, nad którymi pracował Synod Biskupów. Najmłodszych zachęcam do sięgnięcia po najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”. W bieżącym numerze „Niedzieli” zaś znajdziemy m.in. materiał poświęcony praktykom religijnym w wojsku podczas trwania stanu wojennego, rozmowę z ks. Adamem Wodarczykiem, moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie oraz relację z pielgrzymki do Katynia. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o inauguracji nowego roku akademickiego w WSD w Legnicy oraz o legnickich obchodach 800-lecia powstania Zakonu Franciszkanów.

roz2

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi proroka Jeremiasza

To mówi Pan: „Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: »Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela«. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą; powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”.

Jr 31,7–9

Psalm responsoryjny

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,

wydało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu,

a język śpiewał z radości

Refren

Mówiono wtedy między poganami:

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.

Pan uczynił nam wielkie rzeczy

i ogarnęła nas radość.

Refren

Odmień znowu nasz los, Panie,

jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją,

żąć będą w radości.

Refren

Idą i płaczą,

niosąc ziarno na zasiew,

lecz powrócą z radością

niosąc swoje snopy

Refren

Ps 126(125), 1–2ab.2cd-3.4–5.6 (R.: por. 3)

Drugie czytanie

z Listu do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powo¬łany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”, jak i w innym miejscu: „Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

Hbr 5,1–6

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,

a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Por. 2 Tm 1,10b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Mk 10, 46–52

Dodaj komentarz: