29 niedziela zwykła 18.10.2009 roku

rozaniec 51. Przeżywamy dzisiaj 29 niedzielę zwykłą. Jest to „Niedziela Parafialna” – kolekta zebrana przez członków Rady Parafialnej jest przeznaczona na przyszłoroczną inwestycję modernizacji sieci elektrycznej w kościele. Po sumie parafialnej spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami – proszę o obecność wszystkich zainteresowanych. Koperty „na opał”.

2. Dzisiaj, z racji wspomnienia św. Łukasza, Ewangelisty, swoje patronalne święto obchodzą pracownicy Służby Zdrowia oraz Poczty. Składam z tej okazji moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, wewnętrznego pokoju, godziwych warunków pracy i należnego jej wynagradzania oraz obfitości łask Bożych.

3. Przeżywamy miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe odbywają się od wtorku do soboty o godz. 16:30.

4. W tym tygodniu wspominamy:

– we wtorek (20.10) – św. Jana Kantego, prezbitera (patrona studentów)

– w środę (21.10) – bł. Jakuba Strzemię, biskupa

– w niedzielę (25.10) – rocznicę poświęcenia własnego kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI

ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. W miniony piątek mieliśmy okazję uczestniczyć w „Wieczornicy Papieskiej” połączonej z „różańcem przy świecach”. Pragnę gorąco podziękować grupie uczniów Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkach oraz Paniom: Wioletcie Szymonowicz i Ludmile Bauskowej (które przygotowały młodzież) za przedstawienie nam pięknego programu, pozwalającego wspomnieć naszego Rodaka oraz sięgnąć do skarbnicy Jego mądrości.

6. W najbliższy poniedziałek obchodzimy 25 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszko.

7. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w najbliższy piątek (23.10). Spotkanie rozpoczyna nabożeństwo różańcowe.

8. W związku z rozpoczęciem ogrzewania kościoła zwracam się z uprzejmą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

9. Można wypożyczać albumy ze zdjęciami z tegorocznej uroczystości odpustowej – w zakrystii.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o stanowisku Kościoła wobec hazardu, o rodowitym Chińczyku, który po odkryciu Chrystusa został księdzem oraz o kontrowersjach wokół sanktuarium w Medjugorie. W bieżącym numerze „Niedzieli” zaś znajdziemy m.in. materiał poświęcony męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszko oraz artykuł poświęcony istocie przeżywania Tygodnia Misyjnego W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o przebiegu spotkania Kół Żywego Różańca w Krzeszowie oraz o wizytacji kanonicznej w Olszynie i spotkaniu Ks. Biskupa Stefana Cichego z delegacjami lubańskich szkół w Lubaniu.

*************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie.

Iz 53, 10–11

Psalm responsoryjny

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Bo słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,

aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

Refren

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska

według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Refren

Ps 33 (32), 4–5. 18–19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Drugie czytanie

Z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.

Hbr 4, 14–16

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć

i dać swoje życie na okup za wielu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mk 10, 45

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?”. Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”. Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Mk 10, 35–45

Dodaj komentarz: