Dzień Nauczyciela w ZSP nr 2 w Lubaniu

Dzień Edukacji Narodowej – dzień pamięci i modlitwy za Nauczycieli, Wychowawców i wszystkich pracowników Edukacji – to okazja, aby uroczyściej podkreślić zrozumienie i życzliwość wobec tych, którzy codzienną pracą „formują młode serca i umysły”.

Zestaw wybranych zdjęć z uroczystości znajduje się – tradycyjnie na stronie www.janbar.jgora.pl (wystarczy wcisnąć ten niebieski tekst)

DEN01W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu obchody Dnia Nauczyciela przygotował Samorząd Szkolny przy pomocy p. Jolanty Michalik i p. Arkadiusza Słowińskiego. O godzinie 9:00 licznie zebrani uczniowie i nauczyciele zajęli swoje miejsca, oczekując rozpoczynającego uroczystość wprowadzenia sztandaru szkoły. Po wysłuchaniu hymnu narodowego przewodnicząca samorządu, Elżbieta Nguyen, przestawiła rys historyczny obchodów dzisiejszego święta. Po tym wprowadzeniu głos zabrał dyrektor szkoły, p. Eugeniusz Wiktor Zdunek, składając serdeczne życzenia swoim współpracownikom. Wyraził nadzieję, że codzienna praca pedagogiczno-wychowawcza wyda widoczne owoce w postaci wyników naszych uczniów.

Część oficjalną zakończyło wręczenie dowodu pamięci, kwiatów,DEN29 z podziękowaniem za trud pedagogiczny. Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część nieoficjalna. Nie da się ukryć, że nasi uczniowie potrafią zaskoczyć kreatywnością pomysłów. Po ubiegłorocznym „sportowym” Dniu Nauczyciela, tegoroczne obchody można by określić krótko: „wychowanie do życia w rodzinie połączone z gimnastyką artystyczną”. Grupa „wybrańców” (nauczycieli skazanych na tę „torturę”) musiała zaliczyć „ścieżkę zdrowia” rozpoczynającą się od próby jak najszybszego ubrania laleczki (tu podziękowanie ode mnie za litość – ciężko by było, gdybym jako ksiądz wiedział, jak się to robi), przez „małe tsunami” (czyli 10-krotny podskok przy skakance) aż po „badanie krągłości kochanego ciałka” (hula-hop). Grupa wytypowanych nauczycieli dała sobie z tym radę, przy czym męska część okazała się wolniejsza i „brutalniejsza” (dobrze, że laleczki nie mogły protestować).

Ta konkurencja, budząca powszechne zainteresowanie i wesołość, zakończyła szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Jej kontynuacją było spotkanie „Ciała Pedagogicznego” na poczęstunku i spotkaniu, podczas którego nasz Dyrektor rozdał przyznane części Grona nagrody. Dodatkową osłodą było pyszne ciasto, ufundowane przez Radę Rodziców – pychota!!!!!!!!!!!!! Spotkanie zakończyła krótka foto-sesja wszystkich zgromadzonych.

Druga część, o charakterze ogólnomiejskim rozpocznie się o godz. 12:00 – na relację z niej zapraszam do „Aktualności” na naszej stronce.

ks. Janusz Barski

Do życzeń pragnę dołączyć dedykacje dla Koleżanek i Kolegów po fachu – słowa Pila Bosmansa:

Starajmy się być po prostu „ludźmi”,

zwyczajnymi, dobrymi, ludźmi,

którzy odrzucają wszelką przemoc.

Nie ludźmi, którzy swym zachowaniem

przypominają robota lub komputer.

Lecz takimi, którzy mają wielkie, wrażliwe serce

i zrozumienie dla wartości,

które dziś w wirze konsumpcyjnym życia zgubiły się.

Bądźmy ludźmi odmienionymi przez miłość!

Prostszymi, spokojniejszymi, życzliwszymi,

bardziej ludzkimi.

DEN87


Dodaj komentarz: