28 niedziela zwykła 11.10.2009 roku

VATICAN POPE1. Przeżywamy dzisiaj 28 niedzielę zwykłą, przeżywaną w Kościele w Polsce jako IX Dzień Papieski, którego hasłem są słowa: „Papież wolności”. Przed kościołem po każdej mszy św. będzie można złożyć datki na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierającą uzdolnioną, ale ubogą młodzież. Koperty „na opał”.

2. Także dzisiaj jest przeprowadzane ogólnopolskie liczenie wiernych uczestniczących i komunikujących podczas mszy św. niedzielnych.

3. Przeżywamy miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe odbywają się od wtorku do soboty o godz. 16:30. Prowadzone są przez grupy formacyjne oraz dzieci i młodzież. Cieszy wzrost liczby uczestniczących dzieci i młodzieży – za co dziękuję Rodzicom. Dzieci i Młodzież zachęcam do zaopatrzenia się w bezpłatne kalendarzyki spowiedzi I-piątkowej, umieszczone na ostatniej ławce.

4. W tym tygodniu wspominamy:

* we wtorek (13.10) – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

* w czwartek (15.10) – św. Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i doktora Kościoła

* w piątek (16.10) – św. Jadwigę Śląską, główną patronkę Śląska

* w sobotę (17.10) – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. W minioną środę (07.10) odbyła się pierwsza powakacyjna sesja Rady Parafialnej, poświęcona organizacji tegorocznej wizytacji kanonicznej. Podczas posiedzenia komisja w składzie: Ryszard Piekarski, Kazimierz Kołacz i Marian Sokołowski dokonała podliczenia złożonych dotąd ofiar na opał w sezonie grzewczym 2009/2010. Do tej pory złożono 38 kopert z łączną sumą 1680 zł. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom.

6. Najbliższa środa to Dzień Edukacji Narodowej – okazja do wspomnienia naszych pedagogów i wychowawców oraz pracowników Oświaty. Z tej okazji już teraz składam Państwu najserdeczniejsze życzenia: obfitości daru zdrowia, zrozumienia i życzliwości od i dla tych, którym ofiarują Państwo swój czas i wysiłek. Na co dzień niełatwej pracy wychowawczo-pedagogicznej niech towarzyszy Państwu błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego.WIELKANOC

7. W najbliższy piątek obchodzimy 31 rocznicę wyboru Jana Pawła II. Z tej racji serdecznie zapraszam na wieczorną Eucharystię, sprawowaną w intencji rychłego wyniesienia Papieża Polaka na ołtarze. Po mszy św. uczniowie naszego Gimnazjum przedstawią przygotowany program, po którym zapraszam na różaniec w intencji Jana Pawła II. W tym dniu nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 16:30.

8. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w przyszłą niedzielę (18.10) po sumie parafialnej. Bardzo proszę o obecność wszystkich kandydatów oraz Rodziców.

9. W przyszłą niedzielę przypada „Niedziela Parafialna”.

10. Przypominam, że świetlica parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-17:00. Rodziców dotychczasowych uczestników zajęć świetlicy, jak i dzieci chcących brać w nich udział w tym roku szkolnym, proszę o pobranie w zakrystii lub ze strony parafialnej karty zgłoszenia i zgody na udział dziecka w spotkaniach świetlicowych.

11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (z wkładką – „Tryptykiem Rzymskim” Jana Pawła II na CD – cena gazety 4 zł) przeczytamy m.in. abp Zygmuncie Szczęsnym Felińskim i o procesie wtoczonym „Gościowi Niedzielnemu”. W bieżącym numerze „Niedzieli” zaś znajdziemy m.in. materiał poświęcony obchodom tegorocznego Dnia Papieskiego, wywiad z biskupem Grzegorzem Kaszakiem i prezentację sylwetki abp Szczęsnego Felińskiego. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o przebiegu spotkania nowo wyświęconych biskupów w Rzymie i o VII Legnickiej Paraolimpiadzie TPD.

********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Mądrości

Modliłem się i dano mi zrozumienie,

przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości.

Przeniosłem ją nad berła i trony

i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.

Nie porównałem z nią drogich kamieni,

bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,

a srebro przy niej ma wartość błota.

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność

i wolałem mieć ją aniżeli światło,

bo nie zna snu blask od niej bijący.

A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra

i niezliczone bogactwa w jej ręku.

Mdr 7,7–11

Psalm responsoryjny

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Naucz nas liczyć dni nasze,

byśmy zdobyli mądrość serca.

Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?

Bądź litościwy dla sług Twoich.

Refren

Nasyć nas o świcie swoją łaską,

abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się

radować i cieszyć.

Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,

za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Refren

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,

a Twoja chwała nad ich synami.

Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami

i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj.

Refren

Ps 90(89),12–13.14–15.16–17 (R.: por. 14a)

Drugie czytanie

Z Listu do Hebrajczyków

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musi-my zdać rachunek.

Hbr 4,12–13

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 5,3

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: »Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę«”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?”. Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

Mk 10,17–27

Dodaj komentarz: