27 niedziela zwykła 04.10.2009 roku

bp75

1. Przeżywamy dzisiaj 27 niedzielę zwykłą, rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu.

2. Przeżywamy miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe odbywają się od wtorku do soboty o godz. 16:30. Prowadzone są przez grupy formacyjne oraz dzieci i młodzież w kolejności: wtorek — Schola Parafialna EDEN; środa — Żywy Różaniec; czwartek — LSO; piątek — kandydaci do Bierzmowania; sobota — Rycerstwo Niepokalanej. W związku z niepokojąco małą liczbą uczestniczących w nabożeństwa dzieci i młodzieży zwracam się z gorącą prośbą do Rodziców, aby zachęcili swoje pociechy do udziału w popołudniowej modlitwie różańcowej (dotyczy to szczególnie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i kandydatów do Bierzmowania). Rozdawane będą obrazki pamiątkowe udziału w poszczególnych nabożeństwach – karnety i ozdobne karty uczestnictwa można otrzymać w zakrystii. Dzieci i Młodzież zachęcam do zaopatrzenia się w bezpłatne kalendarzyki spowiedzi I-piątkowej, umieszczone na ostatniej ławce.

3. W tym tygodniu wspominamy:

* w poniedziałek (05.10) – św. Faustynę Kowalską, dziewicę

* w środę (07.10) – NMP Różańcową

* w piątek (09.10) – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI

ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

4. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, zostały rozwiezione paczki do rodzin niezamożnych. Za poświęcony czas i zrozumienie dziękuję serdecznie Paniom: Krystynie Zakrzewskiej, Małgorzacie Kleszczyńskiej i Kazimierze Hałajko. W piątek natomiast odbyło się wizytacyjne spotkanie Ks. Biskupa Stefana Cichego z reprezentacjami wszystkich szkół lubańskich. Serdecznie zapraszam na stronę parafialną swmaksymilian.luban.pl , gdzie został umieszczony odnośny wpis.

5. We wtorek serdecznie zapraszam na nabożeństwo różańcowe szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. – z racji wspomnienia NMP Różańcowej przed nabożeństwem zostaną poświęcone różańce.

6. W środę (07.10) zapraszam na godz. 18:30 członków Rady Parafialnej – spotkanie w świetlicy poświęcone będzie wizytacji Ks. Biskupa w naszej parafii.

7. W najbliższy piątek spotkanie kandydatów do bierzmowania. Rozpoczyna je nabożeństwo różańcowe – bardzo proszę o obecność wszystkich kandydatów. Kandydatów do Bierzmowania zapraszam do zapoznania się z OBRZĘDAMI SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

8. W przyszłą niedzielę odbędzie się coroczne liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej liturgii.

9. Składam gorące „Bóg zapłać” mieszkańcom ul. Stawowej 12 do końca za przygotowanie kościoła na obchód dzisiejszego dnia.

10. W miniony czwartek została zainaugurowana działalność świetlicy parafialnej w roku szkolnym 2009/2010. Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-17:00. Rodziców dotychczasowych uczestników zajęć świetlicy, jak i dzieci chcących brać w nich udział w tym roku szkolnym, proszę o pobranie w zakrystii lub ze strony parafialnej karty zgłoszenia i zgody na udział dziecka w spotkaniach świetlicowych.

11. Trwa przygotowanie miejsca plenerowych spotkań naszych grup formacyjnych. Serdecznie zapraszam na jutro na godz. 16:00 osoby, które mogłyby pomóc w malowaniu jej w celu zabezpieczenia na okres jesienno-zimowy.

12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym”bp67 przeczytamy m.in. o radykaliźmie św. Franciszka i jego (trwającym już 800 lat) dziele, o stanie Kościoła w Polsce i o wyroku katowickiego sądu okręgowego w sprawie przeciwko redakcji pisma W bieżącym numerze „Niedzieli” zaś znajdziemy m.in. materiał poświęcony papieskiej pielgrzymce do Czech, podsumowanie 20 lat istnienia redakcji katolickich i kolejną publikację poświęconą reformie polskiej oświaty. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o przebiegu legnickich obchodów rocznicy 17 września, o pielgrzymce na górę Górzec tzw. Kalwarię oraz o dniu skupienia księży i katechetów w Krzeszowie. Jest także „Mały Rycerzyk Niepokalanej”.

*******************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Rdz 2,18–24

Psalm responsoryjny

Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana

i chodzi Jego drogami.

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Refren

Małżonka twoja jak płodny szczep winny

w zaciszu twojego domu.

Synowie twoi jak oliwne gałązki

dokoła twego stołu.

Refren

Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana.

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem

przez wszystkie dni twego życia.

Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem.

Refren

Ps 128(127),1–2. 3.4–6 (R.: por. 5)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków

Bracia: Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi.

Hbr 2,9–11

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie. Bóg w nas mieszka

i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”. Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg »stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem«. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Mk 10,2–16

Dodaj komentarz: