Wizytacja Biskupa Legnickiego – spotkanie ze szkołami 02.10.2009 roku

panor1„Jan Paweł II – wychowawca młodych” – pod tym hasłem przeżywaliśmy ubiegłoroczny Dzień Papieski, który był nie tylko przypomnieniem wychowawczej relacji Ojca Świętego do Młodych, ale także podkreśleniem istoty funkcjonowania każdej instytucji, związanej na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Ta właśnie prawda stała się podstawą zorganizowania w Lubaniu spotkania przedstawicieli wszystkich szkół i przedszkoli miasta Lubania z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Stefanem Cichym, który 23 września rozpoczął wizytację duszpasterską w tym regionie. Dzisiejsze spotkanie (trzecie, po wizytacji w Olszynie, Radostowie i Siekierczynie) stało się okazją poznania władz miasta i samorządowych oraz spotkania z „nadzieją Ojczyzny i Kościoła” oraz ich Wychowawcami.

Do południa odbyły się spotkania w Urzędzie Miasta Lubań oraz w Starostwie Powiatowym, będące okazją poznania specyfiki a także problemów naszego miasta. O godz. 13:00 rozpoczęło się spotkanie, zorganizowane przez Dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Przybyły na nie poczty sztandarowe, delegacje nauczycieli i uczniów wszystkich lubańskich szkół i przedszkoli oraz prezbiterium lokalnego Kościoła, z dziekanem, ks. Mieczysławem Jackowiakiem, na czele.

Przybyły w towarzystwie Starosty Powiatowego, Walerego Czarneckiego i Wicestarosty, Wojciecha Zembika, Biskup Legnicki, został powitany w głównym wejściu szkoły przez jej dyrektora, panią Lidię Błażków, wicedziekana dekanatu Lubań, ks. Andrzeja Filę oraz delegację uczniów. Po przejściu do Sali gimnastycznej (miejsca naszego spotkania) Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich przybyłych Gości.

Spotkanie rozpoczęła krótka prezentacja wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych, podkreślająca specyfikę poszczególnych szkół i przedszkoli oraz osiągnięcia ich uczniów. Można powiedzieć, że w krótkim czasie Ksiądz Biskup mógł się zapoznać z całokształtem pracy pedagogiczno-wychowawczej lubańskiej Oświaty.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów wybranych szkół: ponadgimnazjalnej, gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola. Pięknie przygotowane i przedstawione programy pozwoliły nam ponownie zamyślić się nad treścią poezji (tak Jana Pawła II, jak i ks. Twardowskiego), pochylić się nad istotą hasła tegorocznego roku kapłańskiego oraz wsłuchać się w wyznania wiary dziecka. Podsumowaniem był bardzo radosny (nagrodzony rzęsistymi owacjami) występ przedszkolaków – tu chyba warto przypomnieć sobie te słowa: „Każde dziecko jest świadectwem, że Bóg nie znudził się jeszcze człowiekiem”.

Po zakończeniu części artystycznej o zabranie głosu został poproszony Ks. Biskup Stefan Cichy. Na wstępie Ksiądz Biskup wyjaśnił powody takiej formy spotkania – uniknięcie dezorganizacji codziennej pracy tak wielu szkół oraz napięty grafik posług pasterskich. Zaraz potem podkreślił potrzebę kształtowania postawy wdzięczności (tak na płaszczyźnie relacji ludzkich, jak i instytucjonalnej) wobec nauczycieli, którzy nie tylko uczą, ale i wychowują. „Nie wystarczy pamiętać o nich na początku i końcu roku oraz w Dniu Nauczyciela” – przywołując przykład swojej wychowawczyni podkreślił, jak wielką wagę dla posługujących dzieciom i młodzieży ma ich codzienna pamięć (także po ukończeniu kolejnej szkoły). „Trzeba pamiętać o nich i o ich podwójnej pracy – stwierdził mówca – /…/ Szkoła bowiem to nie tylko uczenie konkretnych przedmiotów. To także, a raczej przede wszystkim wychowywanie do tego, jak żyć”. W tym procesie potrzeba „świadków prawdziwych i najwyższych wartości” – wspominając o tym Ksiądz Biskup nawiązał do słów papieża Pawła VI: „Świat potrzebuje dzisiaj nie świadków, ale nauczycieli, ale szanuje nauczycieli, bo są świadkami”.

Wraz z zachętą do praktykowania postawy wdzięczności Ksiądz Biskup (kierując się w stronę delegacji braci uczniowskiej i przedszkolaków) podkreślił także potrzebę współpracy uczniów ze swoimi nauczycielami i wychowawcami, wyrażającą się przede wszystkim w systematycznej i konsekwentnie pogłębianej nauce. „Unikajcie tych słynnych trzech „Z”: zakuć, zdać, zapomnieć /…/ – podkreślił – trzeba bowiem nie zaliczać przedmiotów, ale zdobywać wiedzę, jak żyć w tak skomplikowanej rzeczywistości dzisiejszego świata”. W tym procesie wielką rolę pełni książka – jej rolę podkreślił Ksiądz Biskup wzywając do regularnego czytelnictwa (które ostatnio cierpi na swoistą „zapaść”).

Kończąc słowa skierowane do uczestników spotkania Ksiądz Biskup złożył wszystkim życzenia skutecznej pracy i obfitych owoców płynących z rozwoju „głębi umysłu, siły ducha i  wrażliwości serca”. O te dary prosiliśmy Boga przez orędownictwo Maryi w modlitwie, którą zakończyło udzielenie nam przez Księdza Biskupa pasterskiego błogosławieństwa.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć na stronę janbar.jgora.pl

Dodaj komentarz: