26 niedziela zwykła 27.09.2009 r.

1. Przeżywamy dzisiaj 26 niedzielę zwykłą. Sprawozdanie ze zbiórki w „Niedzielę parafialną”. Koperty „na opał”.

2. Dzisiaj po sumie parafialnej pierwsze spotkanie w ramach bezpośredniego przygotowania do bierzmowania, którego udzieli młodzieży naszej parafii Biskup Legnicki, Ks. Stefan Cichy w niedzielę (15.11) o godz. 13:00.

3. W dniu wczorajszym odbył się pierwszy wyjazd plenerowy naszej Scholi EDEN i Parafialnego Koła LSO. Gorąco dziękuję pani Bożenie Kołodziejczak i panu Ryszardowi Piekarskiemu za pomoc w przewozie dzieci oraz aktywne uczestnictwo w czasie górskiej wędrówki.

4. W tym tygodniu wspominamy:

– w poniedziałek (28.09) – św. Wacława, męczennika

– we wtorek (29.09) – świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

– w czwartek (01.10) – św. Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i doktora Kościoła

– w piątek (02.10) – Świętych Aniołów Stróżów

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Po południu Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych. Po mszy spotkanie formacyjne Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej.

6. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe odbywać się będą od wtorku do soboty o godz. 16:30. Prowadzone będą przez grupy formacyjne oraz dzieci i młodzież, które serdecznie zapraszam do licznego udziału w nich. Rozdawane będą obrazki pamiątkowe udziału w poszczególnych nabożeństwach. Propozycje dni prowadzenia przez poszczególne grupy zostaną podane w przyszłą niedzielę.

7. Składam gorące „Bóg zapłać” panom: Janowi Piskozub, Jarosławowi Nocuń, Dawidowi Mucha za wielką pomoc przy wrzuceniu opału na tegoroczny sezon grzewczy do kotłowni. Jednocześnie składam płynące z serca podziękowanie Prezesowi Łużyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI, panu Tadeuszowi Jęczmionkowi, za wsparcie naszej parafii darowizną.

8. W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na Dzień Pański (na godz. 10:00) mieszkańców ul. Stawowej 12 do końca.

9. Rozpoczynamy nabór kandydatów na ministrantów. Osoby chętne zapraszam w najbliższą środę po Mszy św. ma krótkie spotkanie.

10. Niedługo wznowiona zostanie działalność świetlicy parafialnej – nastąpi to w czwartek, 01.10. Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-17:00. Rodziców dotychczasowych uczestników zajęć świetlicy, jak i dzieci chcących brać w nich udział w tym roku szkolnym, proszę o pobranie w zakrystii lub ze strony parafialnej karty zgłoszenia i zgody na udział dziecka w spotkaniach świetlicowych.

11. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zaprasza na Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Krzeszowa, która odbędzie się w sobotę, 03.10 oraz na IX Turniej Piłki Siatkowej (9-11.10.2009 r.). Programy obu spotkań zostały umieszczone w gablocie.

12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, jaki Kościół zastał Benedykt XVI w Czechach; o stanie Kościoła w Polsce oraz jak o nim piszą największe polskie dzienniki. W bieżącym numerze „Niedzieli” zaś znajdziemy m.in. materiały poświęcone pielgrzymce Benedykta XVI do Czech, artykuł-ostrzeżenie poświęcone wzmożonej działalności sekt w Polsce, rozważanie poświęcone aktualnej sytuacji polskich studentów i prezentację sylwetki bł. Ks. Michała Sopoćko. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o przebiegu dożynek w Sulikowie i spotkania Podwórkowych Kół Żywego Różańca Dzieci w Krzeszowie.

**********************************************

W dekanacie Lubań rozpoczął się czas wizytacji kanonicznej przeprowadzanej przez Ordynariusza Legnickiego, Księdza Biskupa Stefana Cichego. Podaję program:

23.09.2009 r. — Olszyna

25.09.2009 r. — Radostów Średni

30.09.2009 r. — Siekierczyn

02.10.2009 r. — Spotkanie Ks. Biskupa Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym; 13:00 – spotkanie z delegacjami szkół Lubania

04.10.2009 r. — Lubań, parafia NSPJ i św. Jakuba

17.10.2009 r. — Lubań, parafia św. Jadwigi Śląskiej

22.10.2009 r. — Radogoszcz

25.10.2009 r. — Lubań, parafia Świętej Trójcy

27.10.2009 r. — Zaręba

29.10.2009 r. — Pisarzowice

08.11.2009 r. — Uniegoszcz

15.11.2009 r. — Lubań, parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe

29.11.2009 r. — Rudzica

06.12.2009 r. — Henryków Lubański

**********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Liczb

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im”. Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha”.

Lb 11,25–29

Psalm Responsoryjny

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.

Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Refren

Zważa na nie Twój sługa

i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.

Kto jednak widzi swoje błędy?

Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.

Refren

Także od pychy broń swojego sługę,

by nie panowała nade mną.

Wtedy będę bez skazy

i wolny od wielkiego występku.

Ps 19(18), 8 i 10.12–13.14 (R.: por. 9a)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Jakuba Apostoła

Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.

Jk 5,1–6

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,

uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.

Mk 9,38–43.45.47–48

Dodaj komentarz: