Rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy 20.09.2009

Jezus11. Przeżywamy dzisiaj rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy. Jest to jednocześnie „Niedziela Parafialna”. W Kościele przeżywamy dzisiaj Niedzielę Środków Społecznego Przekazu. Koperty „na opał”

2. Przypominam, że w naszej parafii wizytacja kanoniczna odbędzie się w niedzielę, 15.11.2009 roku. W ramach przygotowań zapraszam kandydatów do Bierzmowania na spotkanie w przyszłą niedzielę po sumie parafialnej.

3. W tym tygodniu wspominamy:

* w poniedziałek (21.09) – św. Mateusza Apostoła

* w środę (23.09) – św. Pio z Pietrelciny, prezbitera* w piątek (25.09) – bł. Włądysława Z Gielniowa, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

4. Składam gorące „Bóg zapłać” mieszkańcom ul. Stawowej 1-11 za przygotowanie kościoła na dzisiejszą uroczystość.

5. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. proszę o jak najszybsze zgłoszenie swoich dzieci w zakrystii – chodzi o zamówienie różańców.

6. Rozpoczynamy nabór kandydatów na ministrantów. Osoby chętne zapraszam w najbliższą środę po Mszy św. ma krótkie spotkanie.

7. Niedługo wznowiona zostanie działalność świetlicy parafialnej – nastąpi to w poniedziałek, 28.09. Wolontariuszy, którzy podjęli by się funkcji Opiekunów, zapraszam w środę na godz. 18:00 na spotkanie organizacyjne. Rodziców dotychczasowych uczestników zajęć świetlicy, jak i dzieci chcących brać w nich udział w tym roku szkolnym, proszę o pobranie w zakrystii lub ze strony parafialnej karty zgłoszenia i zgody na udział dziecka w spotkaniach świetlicowych.

8. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zaprasza na Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Krzeszowa, która odbędzie się w sobotę, 03.10 oraz na IX Turniej Piłki Siatkowej (9-11.10.2009 r.). Programy obu spotkań zostały umieszczone w gablocie.

9. W najbliższą sobotę odbędzie się w parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu spotkanie popielgrzymkowe grupy nr 5. Odnośny plakat umieszczony został w gablocie.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o pracach Sejmu nad ustawą o in vitro oraz o rozwoju kultu Ojca Pio. W bieżącym numerze „Niedzieli” zaś znajdziemy m.in. reportaż z przebiegu Kongresu „Ludzie i Religie”, refleksję poświęconą Mass Mediom oraz szeroki materiał poświęcony św. Józefowi. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o przebiegu II Kongresu Osób Niepełnosprawnych i VII Wrześniowych Kresowian w Białej, o dożynkach w Paszowicach i kolonii letniej Caritas w Ustroniu Morskim.

**********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Mądrości

Bezbożni mówili: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony”.

Mdr 2,12.17–20

Psalm responsoryjny

Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie.

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje,

mocą swoją broń mojej sprawy.

Boże, wysłuchaj mojej modlitwy,

nakłoń ucha na słowo ust moich.

Refren

Bo powstają przeciwko mnie pyszni,

gwałtownicy czyhają na me życie,

nie mają oni Boga

przed swymi oczyma.

Refren

Oto mi Bóg dopomaga,

Pan podtrzymuje me życie.

Będę Ci chętnie składać ofiarę

i sławić Twe dobre imię.

Refren.

Ps 54(53),3–4.5.6 i 8 (R.: por. 6b)

Drugie czytanie

Z listu św. Jakuba Apostoła

Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Jk 3,16–4,3

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,

abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Marka

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?”. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Mk 9,30–37

Dodaj komentarz: