24 niedziela zwykła 13.09.2009 roku

24 nz1. Przeżywamy 24 niedzielę zwykłą. Przyszła niedziela to „Niedziela Parafialna”. Koperty „na opał”

2. W poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża Świętego – z tej racji także w poniedziałek msza św. o godz. 17:00.

3. W gablocie została umieszczona lista wszystkich osób, które włączyły się w przygotowania do tegorocznej uroczystości odpustowej. Zachęcam do zapoznania się z nią i jeszcze raz wszystkim gorąco dziękuję za wysiłek i zaangażowanie. Wspomniane listy można znaleźć także na stronie parafialnej w aktualnościach

4. Przypominam, że w naszej parafii wizytacja kanoniczna odbędzie się w niedzielę, 15.11.2009 roku. W ramach przygotowań zapraszam kandydatów do Bierzmowania na spotkanie w czwartek na godz. 17:00.

5. W tym tygodniu wspominamy:

* w poniedziałek (14.09) – Podwyższenie Krzyża świętego

* we wtorek (15.09) – NMP Bolesną

* w środę (16.09) – św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

* w czwartek (17.09) – rocznicę napaści na Polskę przez wojska sowieckie w 1939 roku. Więcej na ten temat można znaleźć na mojej stronce www.janbar.jgora.pl

* w piątek (18.09) – św. Stanisława Kostkę, zakonnika

* w niedzielę (20.09) – rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na Dzień Pański (na godz. 10:00) mieszkańców ul. Stawowej 1-11.

7. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. informuję, że uroczystość I Komunii św. odbędzie się 30.05.2010 roku, zaś Rocznica – 06.06.2010 roku. Rodziców dzieci I-komunijnych proszę o pilny kontakt w sprawie różańców.

8. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zaprasza na Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Krzeszowa, która odbędzie się w sobotę, 03.10. Program został umieszczony w gablocie.

9. Składam gorące „Bóg zapłać” Panu Edwardowi Kozłowskiemu i Lesławowi Grzywacz za podłączenie instalacji nagłaśniającej na chórze i przygotowanie nowych miejsc na kolumny. Dziękuję także Panom: Janowi i Andrzejowi za wymianę zamka w drzwiach do kotłowni.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o rozpoczęciu prac Sejmu nad ustawą o in vitro oraz o bolesnej kwestii donosów na ks. Prymasa Wyszyńskiego. W bieżącym numerze „Niedzieli” zaś znajdziemy m.in. tekst rozmowy z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, abp Józefem Kowalczykiem, obchodzącym 20-lecie posługi Nuncjusza; materiał poświęcony narastającemu problemowi odbierania dzieci ubogim rodzicom przez sądy; przypomnienie historycznych realiów napaści na Polskę przez Armię Czerwoną. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o przebiegu XVI Spotkania Młodych w Krzeszowie oraz o przebiegu (II część podsumowania) XVII Pieszej Pielgrzymki Legnickiej.

***********************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?

Iz 50, 5–9a

Psalm responsoryjny

Refren: W krainie życia będę widział Boga lub: Alleluja.

Miłuję Pana,

albowiem usłyszał głos mego błagania,

bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu,

w którym wołałem.

Refren

Oplotły mnie więzy śmierci,

dosięgły mnie pęta otchłani,

ogarnął mnie strach i udręka.

Ale wezwałem imienia Pana:

„O Panie, ratuj me życie!”.

Refren

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,

Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi prostego serca:

byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Refren

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,

oczy moje od łez, nogi od upadku.

Będę chodził w obecności Pana

w krainie żyjących.

Refren

Ps 116A(114), 1–2. 3–4. 5–6. 8–9 (R.: por. 9)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

Jk 2, 14–18

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Chrystusa,

dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ga 6,14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

Mk 8, 27–35

Dodaj komentarz: