Są już fotki z odpustu!!!

s05Są już pierwsze fotki z tegorocznej uroczystości odpustowej. Zainteresowanych zapraszam na stronę www.janbar.jgora.pl

„Pamięć jest darem, wdzięczna pamięć jest cnotą…” – w myśl tej zasady pragnę w tym miejscu objąć wdzięczną pamięcią wszystkich, bez których tegoroczna uroczystość odpustowa byłaby zdecydowanie skromniejsza. Najpierw dziękuję Panu Bogu za dobrą pogodę i wspaniałą atmosferę naszego odpustowego spotkania.

Z grona Parafian dziękuję przede wszystkim Grupie Inicjatywnej Festynu w składzie: Małgorzata Kleszczyńska, Krystyna Zakrzewska i Kazimiera Hałajko – drogie Panie! Dzięki Wam organizacja Festynu została postawiona na tak wysokim poziomie.

Dziękuję „młodzieżowej grupie wsparcia” – Magdalenie Kołodziejczak i Martynie Kleszczyńskiej, które przygotowaniom poświęciły wiele wakacyjnego czasu.

Wielkie „Bóg zapłać” kieruję w stronę osób, które podjęły się odpowiedzialnego (choć na zewnątrz mało widocznego) zadania ugoszczenia zaproszonych na uroczystość Gości: Państwu Jolancie i Stanisławowi Misiurkom oraz Małgorzacie Milewskiej (która podjęła się odpowiedzialności za plebanijną kuchnię).

Centrum uroczystości odpustowej była oczywiście suma parafialna, której przewodniczył Ks. Kanonik Ryszard Kulpa, zaś piękną homilię wygłosił Ks. Neoprezbitera Paweł Sajdutko. Obu Kapłanom gorąco dziękuję za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie naszej uroczystości.

Jak co roku, dużym problemem odpustowym jest kwestia organisty. W tym roku funkcję tę przyjęła Pani Bogusława Socha. Pani Bogusiu! Gorąco dziękuję za przyjęcie zaproszenia oraz piękny śpiew i instrumentarium.

Wraz z Panią Bogusławą o liturgię od strony muzycznej zadbała nasza Schola Parafialna EDEN. Serdecznie dziękuję prowadzącym ją Natalii Jackiewicz i Oli Malamis. Dziewczyny! Wasz wysiłek zaowocował pięknym śpiewem i atmosferą młodości.

W gronie „muzycznym” znalazł się też Chór „Echo Bukowiny” z macierzystej parafii Świętej Trójcy. Serdecznie dziękuję za uświetnienie naszej uroczystości pięknym śpiewem tak podczas sumy odpustowej, jak i w trakcie Festynu.

O randze odpustu świadczy też LSO – w naszym przypadku była ona nieliczna, ale… jakość pobiła ilość. Za wzorową służbę dziękuję ministrantom: Jarosławowi Nocuń, Kamilowi i Jakubowi Kwiecińskim, Adrianowi Undro oraz Młodzieży wspierającej: Joasi Piekarskiej, Dawidowi Mucha, Mateuszowi Kowalczykowi, Dorocie Mackiewicz, Małgosi Urbaniak, Natalii Łapko, Reginie Sindrewicz, Marcinowi Kwiecińskiemu. W grupie wspierającej znalazły się także osoby dorosłe: Bożena Kołodziejczak, Arkadiusz Słowiński, Marian Sokołowski, Beata i Zbigniew Kwiecińscy, Maria Janda i Jan Piskozub. Serdeczne „Bóg zapłać” za okazaną pomoc.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się oba mecze w piłkę siatkową: Radni kontra Oldboy’e oraz Oldboy’e kontra Młodzież. Dziękuję wszystkim zawodnikom za stworzenie atmosfery zdrowego współzawodnictwa i dobrej zabawy. Słowa wdzięczności kieruję w stronę Pani Małgorzaty Grzesiak, Przewodniczącej Rady Miasta Lubań, która ufundowała puchar, o który walczyli nasi zawodnicy oraz organizatorom grupy Radnych: Arkadiuszowi Słowińskiemu i Ryszardowi Piekarskiemu (Panu Ryszardowi dziękuję ponadto za duże zaangażowanie w przygotowania naszej uroczystości).

Dziękuję wszystkim osobom funkcyjnym, które pełniły odpowiedzialnie swoje funkcje – część z nich została wymieniona poniżej. Wśród nich byli także Goście – jak p. Teresa Giza z Bogatyni.

Dużą atrakcją było spotkanie z Komisarzem Lwem i możliwość znakowania pojazdów. Za jej przeprowadzenie dziękuję funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Za okazaną pomoc dziękuję Panu Ryszardowi Podbuckiemu, Zastępcy Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lubaniu oraz Oficerowi Prasowemu KPP w Lubaniu, Pani Annie Włoszczyk.

Dziękuję za wspaniałe „dekoracje twarzowe” autorstwa „Królewienki”, Pani Beaty Kwiecińskiej oraz przebojową licytację przeprowadzoną w świetnym stylu przez Pana Zbigniew Kwiecińskiego.

Osób, w stronę których kieruję moje podziękowanie jest dużo więcej. Nie wszystkie jestem w stanie wymienić. Dlatego też WAM WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ SŁOWAMI PHILA BOSMANSA:

Znajdź trochę czasu, na to, by być szczęśliwym!

Jesteś cudem, który żyje,

Który rzeczywiście istnieje na ziemi.

Jesteś kimś jedynym, niepowtarzalnym,

nie można cię z nikim pomylić.

Czy wiesz o tym?

Dlaczego się nie zdumiewasz,

nie podziwiasz,

nie cieszysz się swym istnieniem

i istnieniem innych wokół ciebie.

Czy to tak oczywiste,

czy to nic nadzwyczajnego,

że żyjesz,

że możesz żyć,

że dano ci czas,

abyś śpiewał i tańczył,

czas, abyś był szczęśliwy?

Po co więc tracić czas

w bezsensownej pogoni za pieniądzem?

Po co tak się martwić o to, co będzie

jutro, pojutrze?

Po co się kłócić, zanudzać innych,

robić tyle zamieszania,

i spać kiedy świeci słońce?

Znajdź czas na to, by być szczęśliwym.

CZAS TO NIE DROGA SZYBKIEGO RUCHU

POMIĘDZY KOŁYSKĄ, A GROBEM,

LECZ MIEJSCE PRZEBYWANIA W SŁOŃCU.

Żyj dzisiaj!

Śmiej się dzisiaj!

Bądź szczęśliwy dzisiaj!

Uwolnij swoje serce.

Twoja radość i szczęście

nie mogą zależeć

od tysiąca błahostek.

f313

Jedną z atrakcji tegorocznego Festynu były wspaniałe księgińskie wypieki. Nie moglibyśmy ich zaproponować Gościom uroczystości, gdyby nie pomoc naszych „Mistrzyń Wypieków”. Organizatorzy składają gorące „Bóg zapłać”:

* Pani Danucie Dados

* Pani Iwonie Kołodziejczak

* Pani Sabinie Kołodziejczak

* Pani Stanisławie Elminowskiej

* Pani Krystynie Mucha

* Pani Alicji Kwiecińskiej

* Pani Alicji Pudełko

* Pani Kazimierze Hałajko

* Pani Łucji Rutka

* Pani Teresie Trzewik

* Pani Danucie Kasztelan

* Pani Grażynie Pasternak

* Pani Emilii Glazer

* Pani Władysławie Mażul

* Pani Małgorzacie Milewskiej

* Pani Edycie Piekarskiej

* Pani Teresie Kołacz

* Pani Bożenie Kołodziejczak

* Pani Alinie Pasek

* Pani Mariannie Kułakowskiej

* Pani Marii Jandzie

* Pani Janinie Kotlewskiej

* Pani Janinie Ryba

za ufundowanie wspaniałych domowych wypieków, cieszących się dużym zainteresowaniem konsumujących je gości uroczystości odpustowej A.D.2009.

Dziękujemy także gorąco

— Państwu Irenie i Krzysztofowi Gołosom

za ufundowanie napojów, cieszących się wielkim wzięciem tak u uczestników Festynu, jak (szczególnie) u zawodników obu zmagań w piłkę siatkową.

W imieniu Organizatorów

Proboszcz      ks. Janusz Barski

f002f012

Festyn Parafialny, oprócz znaczenia integracyjnego był też okazją do zgromadzenia funduszów na inwestycje planowane w przyszłym roku – służyła temu m.in. Festynowa Loteria Fantowa, która nie odbyła by się, gdyby nie wsparcie rzeczowe udzielone przez instytucje i osoby prywatne. Za wielką ofiarność i wsparcie nas oryginalnymi fantami gorąco dziękujemy:

– Pani Krystynie Zakrzewskiej

– Pani Kazimierze Hałajko

– Pani Małgorzacie Kleszczyńskiej

– Pani Czesławie Burgundzie

– Pani Teresie Pawlak

– Pani Alinie Pasek

– Pani Barbarze Kosatka

– Pani Irenie Gołos

– Pani Janinie Kotlewskiej

– Pani Zofii Ilcewicz

– Pani Apolonii Wawrzyniak

– Pani Jadwidze Pałka

– Pani Annie Jankowskiej

– Pani Franciszce Korotczyk

– Pani Leokadii Baryżewskiej

– Pani Annie Piskozub

– Pani Katarzynie Czerwieńczak

– Pani Marcie Sochackiej

– Pani Marii Politowicz

– Pani Halinie Gutowskiej

– Pani Katarzynie Strzelińskiej

– Pani Janinie Gołos

– Pani Leontynie Bagrij

– Pani Czesławie Zakrzewskiej

– Pani Małgorzacie Milewskiej

– Panu Ryszardowi Piekarskiemu

– Pani Marii Bujewicz

– Pani Irenie Sokołowskiej

– Pani Krystynie Obrębalskiej

– Pani Irenie Rutka

– Pani Bogusławie Rogala

– Pani Leokadii ……………

– Pani Mariannie Kułakowskiej

– Pani Stanisławie Elminowskiej

– Państwu Kochanowskim

+ Pani Alicji Kwaśnik – Kwiaciarnia AQA w Lubaniu

+ Pani Edycie Połomskiej – GOMI-INSTAL w Lubaniu

+ Panu Grzegorzowi Szydło – PORTAL Królestwo Łazienek w Lubaniu

+ Zarządowi Hipermarketu MEDIA-EXPERT w Lubaniu

+ Zarządowi Marketu INTERMARCHE-KONWALD w Lubaniu

+ Zarządowi lubańskiego oddziału MATEX

+ Państwu Wypych – właścicielom Centrum Handlowego PROFIT w Lubaniu

+ Panom Markowi i Pawłowi Trzęsowskim – właścicielom Marketu WIKT w Lubaniu

+ Zarządowi sklepu TADEX

+ Zarządowi EnergiaPro Grupa Turon Oddział w Jeleniej Górze

+ Zarządowi sklepu Odzieżowego BAWEŁNA w Lubaniu

Dziękujemy także gorąco za ofiarowane przez Zarząd PSS Społem w Lubaniu pieczywo oraz nieocenioną pomoc Pana Eugeniusza Kuśnierza z Kościelnika w zorganizowaniu i transporcie stołów i ław (tak bardzo potrzebnych podczas Festynu).

f041

f159

W imieniu Organizatorów

Proboszcz

Dodaj komentarz: