23 niedziela zwykła 06.09.2009 roku

23nz1. Przeżywamy 23 niedzielę zwykłą.

2. Od dzisiaj Msze św. sprawowane są w stałym porządku – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

3. W dniu wczorajszym odbyło się we Lwówku Śląskim regionalne spotkanie wspólnot Rycerstwa Niepokalanej.

4. Na ławkach przy stoliku prasowym zostały umieszczone zadrukowane koperty związane ze zbiórką finansów na opał w tegorocznym sezonie grzewczym.

5. W tym tygodniu wspominamy:

– we wtorek (08.09) – Narodzenie NMP

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. W sobotę, 12.09, przypada 11 rocznica święceń Ks. Biskupa Stefana Cichego, Biskupa Legnickiego.

7. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zaprasza na Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Krzeszowa, która odbędzie się w sobotę, 03.10. Program został umieszczony w gablocie.

8. Składam gorące „Bóg zapłać” mieszkańcom Al. Niepodległości 13-27 za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Dziękuję także Panom za przygotowanie ściennych stanowisk dla naszych kolumn.

9. Także wczoraj odbyło się spotkanie z Ks. Biskupem poświęcone ustaleniu terminów wizytacji. W naszej parafii wizytacja kanoniczna odbędzie się w niedzielę, 15.11.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o  tym, jak powinien głosować poseł-katolik w sprawie in vitro oraz o niedotrzymanych obietnicach rządu w sprawie polityki prorodzinnej. W bieżącym numerze „Niedzieli” zaś znajdziemy m.in. tekst oświadczenia Episkopatów Polski i Niemiec z okazji 70 rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, refleksję związaną z tegorocznymi dożynkami jasnogórskimi oraz relację z tegorocznych rekolekcji kapłańskich w Legnicy

*********************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Izajasza
Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód.
Iz 35, 4–7a

Psalm responsoryjny
Refren:
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego lub: Alleluja

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Refren
Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.
Refren
Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Refren.
Ps 146(145), 6c–7. 8–9a. 9bc–10 (R.: por. 1b i 6a)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Jakuba Apostoła
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: „Usiądź na zaszczytnym miejscu”, do ubogiego zaś powiecie: „Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
Jk 2,1–5

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja:
Alleluja, alleluja, alleluja
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Mt 4,23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.
Mk 7, 31–37

Dodaj komentarz: