19 niedziela zwykła 09.08.2009 roku

kolbe161.Przeżywamy dzisiaj 19 niedzielę zwykłą.

2.W tym tygodniu wspominamy:

– w poniedziałek (10.08) – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

– we wtorek (11.08) – św. Klarę, dziewicę

– w piątek (14.08) – naszego Patrona, św. Maksymiliana Marię Kolbe

-w sobotę (15.08) – Wniebowzięcie NMP

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

3. W najbliższy wtorek zapraszam na godz. 16:00 kandydatów do bierzmowania.

4. W czwartek, 13.08, okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00.

5. W sobotę, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, Msze św. o godz. 8:30 i 11:30 oraz ślubna o godz. 16:00.

6. W związku ze zbliżającymi się obchodami odpustu parafialnego i organizacją II Festynu, serdecznie zapraszam osoby mogące nas wesprzeć wypiekami ciast do zapisania się w zakrystii. Ciasta można dostarczyć w sobotę, 15.08, w godz. 17:00-20:00 i w niedzielę, 16.08, do Mszy św. o godz. 8:30. Zwracam się także z gorącą prośbą o wypożyczenie na czas odpustu plastikowych stołów. Gorąco proszę Panów o pomoc w przygotowaniu plandek i przywóz stołów w piątek.

7. Zwracam się z gorącą prośbą o przygotowanie kościoła na uroczystość odpustową w poniedziałek o godz. 16:00.

8. Przypominam, że tegoroczna uroczystość odpustowa odbędzie się w niedzielę, 16.08.2009 roku. Uroczysta suma odpustowa o godz. 13:00. W tym dniu Msze św. o godz. 8:30 i 13:00.

9. Składam serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które uporządkowały teren na placu posesji parafii: p. Krystynie Mucha, Marii Janda, Elżbiecie Jackiewicz, Irenie Szatkowskiej, Lucynie Sęk, Franciszkowi Ozga, Janowi Skotnickiemu i Janowi Piskozub oraz osobom, które prosiły o zachowanie ich anonimowości.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*********************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie
Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi
Z Pierwszej Księgi Królewskiej

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków!”. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: „Wstań i jedz!”. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił, i znowu się położył. Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go, powiedział: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga!”. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry Horeb
1 Krl 19,4–8

Psalm responsoryjny
Refren:
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Refren
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Refren
Ps 34(33),2–3.4–5.6–7.8–9 (R.: por. 9a)

Drugie czytanie
Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie
Z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze, i dani na wdzięczną wonność Bogu.
Ef 4,30–5,21

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja:
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
J 6,51

Ewangelia
Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: »Z nieba zstąpiłem«?”. Jezus im odpowiedział: „Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: »Oni wszyscy będą uczniami Boga«. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.
J 6,41–51

Dodaj komentarz: