18 niedziela zwykła 02.08.2009 roku

porcjunkuli021. Przeżywamy dzisiaj 18 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj, za nawiedzenie kościoła, można uzyskać odpust Porcjunkuli. Więcej na temat odpustu można znaleźć tutaj

2. W minionym tygodniu (27.07) zostały dokonana wylewka fundamentów pod plenerowe miejsce spotkań naszych grup formacyjnych. Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które odpowiedziały na apel o pomoc: Krzysztofowi i Dawidowi Mucha, Wacławowi Słabickiemu, Janowi Skotnickiemu i Janowi Piskozubowi. Dziękując za poświęcony czas zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w uprzątnięciu gałęzi przed uroczystością odpustową – w poniedziałek, o godz. 16:00.

3. W tym tygodniu wspominamy:

– we wtorek (04.08) – św. Jana Marię Vianneya, prezbitera

– w czwartek (06.08) – Przemienienie Pańskie

– w sobotę (08.08) – św. Dominika, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

4. W związku ze zbliżającymi się obchodami odpustu parafialnego i organizacją II Festynu, serdecznie zapraszam osoby mogące nas wesprzeć wypiekami ciast do zapisania się w zakrystii. Ciasta można dostarczyć w sobotę, 15.08, w godz. 17:00-20:00 i w niedzielę, 16.08, do Mszy św. o godz. 8:30. Zwracam się także z gorącą prośbą o wypożyczenie na czas odpustu plastikowych stołów.

5. W najbliższą sobotę msza św. o godz. 16:00.

6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o różnych sposobach modlitwy za księży, o Ars – wiosce, w której działał św. Jan Vianney i o malowniczym sanktuarium maryjnym Guadalupe w Hiszpanii. „Niedziela” zachęca do refleksji nad istotą Powstania Warszawskiego i przedstawia relację z pielgrzymki grupy pracowników „Niedzieli” do Włoch. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy materiał dotyczący obchodów Święta Policji oraz relację dotyczącą warsztatów katolickich dla dzieci i młodzieży w Świeradowie Zdroju.

**************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Wyjścia

Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mó¬wili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę”. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: „Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie”. „Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: »O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem«”. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: „Manhu?”, to znaczy: „co to jest?”, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy Mojżesz powiedział do nich: „To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm”.

Wj 16,2–4.12–15

Psalm responsoryjny

Refren: Pokarmem z nieba, Pan swój lud obdarzył.

Co usłyszeliśmy i cośmy poznali,

i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,

opowiemy przyszłemu pokoleniu,

chwałę Pana i Jego potęgę.

Refren

Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom

i bramy nieba otworzył.

Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,

podarował im chleb niebieski.

Refren

Spożywał człowiek chleb aniołów,

zesłał im jadła do syta.

Wprowadził ich do ziemi swej świętej,

na górę, którą zdobyła Jego prawica

Refren

Ps 78,3 i 4 bc. 23–24.25 i 54

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: To mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Ef 4,17.20–24

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 4,4b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”. Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. Jezus odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: »Dał im do jedzenia chleb z nieba«”.Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”. Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

J 6,24–35

Dodaj komentarz: