17 niedziela zwykła 26.07.2009 roku

Jezus11. Przeżywamy dzisiaj 17 niedzielę zwykłą. Po każdej Mszy św. okazja do poświęcenia swoich pojazdów z racji wczorajszego wspomnienia św. Krzysztofa. Wysłuchajmy sprawozdania Rady Parafialnej z ubiegłotygodniowej zbiórki…

2. Trwa czas wakacyjno-urlopowego wypoczynku. Przypominam, że czas wakacji nie zwalnia z wypełniania praktyk religijnych. Do 30.08 msze św. niedzielne i świąteczne są odprawiane o godz. 8:30 i 11:30.

3. Podczas minionych 2 tygodni zostały wykonane prace przy porządkowaniu terenu trawnika za cmentarzem oraz niwelowaniu i porządkowaniu terenu pod plenerowe miejsce spotkań grup naszej parafii. W tę ciężką pracę włączyło się wielu Parafian, którym z tego miejsca pragnę gorąco podziękować. Serdeczne Bóg zapłać składam: p. Stanisławowi Czajkowskiemu, Mirosławowi i Piotrowi Pasternakom, Janowi Piskozub, Marii Kułakowskiej, Danucie Kasztelan, Marianowi Sokołowskiemu, Alicji Kwiecińskiej, Teresie Trzewik, Zdzisławowi Rutka, Urszuli Rutka, Kazimierze Hałajko, Małgorzacie i Franciszkowi Kleszczyńskim, Krystynie Zakrzewskiej, Krystynie Mucha, Danucie Marcinkowskiej, Elżbiecie Jackiewicz, Bożenie Kołodziejczak,, Kazimierzowi Kołacz, Grzegorzowi Szydło, Pawłowi Mieszczak, Ryszardzie Grabarz oraz Młodzieży: Kubie Kwiecińskiemu, Patrykowi Wojdowicz, Michałowi Kołodziejczak, Kamilowi Borysiak i Dawidowi Mucha. Dziękuję także panu Edwardowi Szymków za wykoszenie i wycięcie krzewów pod murem przy tzw. drodze przez wieś.

4. W tym tygodniu wspominamy:

– w środę (29.07) – św. Martę

– w piątek (31.07) – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

– w sobotę (01.08) – św. Alfonsa Marię Liguoriego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. Trwają dalsze prace przy wzniesieniu naszej „plenerowej świetlicy” – serdecznie proszę o pomoc panów przy zalewaniu fundamentów w poniedziałek o godz. 16:00.

6. W związku ze zbliżającymi się obchodami odpustu parafialnego i organizacją II Festynu, serdecznie zapraszam wszystkich członków Rady Parafialnej oraz osoby pragnące wesprzeć organizację obu uroczystości na spotkanie we wtorek, 28.07.2009 r., o godz. 19:00. Spotkanie odbędzie się w świetlicy.

7. Trwa nadal zbiórka fantów, które zostaną wykorzystane podczas festynowej loterii fantowej. Można je składać w zakrystii – liczę na Państwa zaangażowanie i dziękuję osobom, które wsparły tę inicjatywę. Osoby, które mogłyby wesprzeć organizatorów wypiekami (które w ubiegłym roku zyskały taką sławę) prosimy o wpisanie się na listę w zakrystii.

8. Najbliższa sobota to I sobota miesiąca. Z tej racji w godzinach porannych odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych – po mszy spotkanie formacyjne w świetlicy, na które zapraszam wspólnoty Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Parafialny Zespół Synodalny. Jest to jednocześnie dzień kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – pamiętajmy w naszych modlitwa o tych wszystkich, którzy stali się ofiarami tego bohaterskiego zrywu.

9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (zaopatrzonym w zawieszkę do samochodu z modlitwą i wizerunkiem św. Krzysztofa) przeczytamy m.in. raport o stanie wiary w Polsce oraz reportaż kolejnych odcinków popularnego serialu „Ojciec Mateusz”. „Niedziela” zachęca do refleksji nad społeczną encykliką papieską oraz problemami duszpasterstwa emigracyjnego, przedstawia ciekawą rozmowę poświęconą mediom – pierwszej władzy oraz materiał poświęcony egzorcyzmom. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy szeroki materiał poświęcony profanacji i pożarowi w kaplicy parafii św. Jadwigi w Lubaniu oraz program II Kongresu Osób Niepełnosprawnych.

**********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Drugiej Księgi Królewskiej

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech jedzą”. Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?”. A on odpowiedział: „Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: »Nasycą się i pozostawią resztki«”. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Pańskiego.

2 Krl 4,42–44

Psalm responsoryjny

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła

i niech Cię błogosławią Twoi święci.

Niech mówią o chwale Twojego królestwa

i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,

a Ty karmisz ich we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę

i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Refren

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren.

Ps 145(144), 10–11. 15–16. 17–18 (R.: por. 16)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Ef 4,1–6

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami

i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Łk 7,16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?”. A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”.

Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

J 6,1–15

Dodaj komentarz: