16 niedziela zwykła 19.07.2009 roku

powolanie07_d1. Przeżywamy dzisiaj 16 niedzielę zwykłą. Jest to niedziela parafialna. Zgodnie z zarządzeniem ks. Biskupa Marka Mendyka, po każdej mszy św. odbędzie się nabożeństwo ekspiacyjne jako zadośćuczynienie za profanację dokonaną w kaplicy św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.

2. Trwa czas wakacyjno-urlopowego wypoczynku. Przypominam, że czas wakacji nie zwalnia z wypełniania praktyk religijnych. Do 30.08 msze św. niedzielne i świąteczne są odprawiane o godz. 8:30 i 11:30.

3. Gorąco dziękuję paniom: Marii Mieszczak, Annie Juszkiewicz i Janinie Żaczek za przygotowanie kościoła na dzisiejszy dzień i złożenie ofiary na kwiaty.

4. W tym tygodniu wspominamy:

– w poniedziałek (20.07) – bł. Czesława, prezbitera

– w środę (22.07) – św. Marię Magdalenę

– w czwartek (23.07) – św. Brygidę, zakonnicę, patronkę Europy

– w piątek (24.07) – św. Kingę, dziewicę

– w sobotę (25.07) – św. Jakuba Apostoła

5. W najbliższą sobotę msza św. zostanie odprawiona o godz. 16:00.

6. W przyszłą niedzielę po każdej mszy św. okazja do poświęcenia pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa.

7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

******************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska”.

Dlatego to mówi Bóg Izraela o pasterzach, którzy mają paść mój naród: „Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków”. Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek.

Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”.

Jr 23, 1–6

Psalm responsoryjny

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Pozwala mi leżeć

na zielonych pastwiskach.

Refren

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska

są moją pociechą.

Refren

Stół dla mnie zastawiasz

na oczach mych wrogów.

Namaszczasz mi głowę olejkiem,

a kielich mój pełny po brzegi.

Refren

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pana

po najdłuższe czasy.

Refren

Ps 23(22), 1–2a. 2b–3. 4. 5. 6 (R.: por. l)

Drugie czytanie

z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.On bowiem jest naszym pokojem; On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

Ef 2, 13–18

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 10, 27

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Mk 6, 30–34

Dodaj komentarz: