14 niedziela zwykła 05.07.2009 r.

powolanie07_d1. Przeżywamy dzisiaj 14 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. Trwa czas wakacyjno-urlopowego wypoczynku. Przypominam, że czas wakacji nie zwalnia z wypełniania praktyk religijnych. Od dzisiaj do 30.08 msze św. niedzielne i świąteczne będą odprawiane o godz. 8:30 i 11:30.

3. Zgodnie z apelem Ks. Biskupa Marka Mendyka po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka na pomoc dla ofiar tegorocznej powodzi.

4. W tym tygodniu wspominamy:

– w poniedziałek (06.07) – bł. Marię Teresę Ledóchowską

– w środę (08.07) – św. Jana z Dukli, prezbitera

– w sobotę (11.07) – św. Benedykta, opata, Patrona Europy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. We wtorek, 07.07.2009 r., zapraszamy na zajęcia świetlicowe – o godz. 15:00 rozpocznie się świetlicowy konkurs plastyczny.

6. Z racji wyjazdu w tym tygodniu nie będzie mszy św. w czwartek. Z góry przepraszam za związane z tym komplikacje.

7. Koło Radia Maryja przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje wyjazd na 17 pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 12.07.2009 roku. Szczegóły na plakacie w gablocie.

8. W gablocie znajduje się także zaproszenie na pielgrzymkę do Włoch organizowaną w dniach 29.08-08.09.2009 r. przez parafię św. Jadwigi Śląskiej oraz zaproszenie na rekolekcje dla dziewcząt z klas gimnazjalnych i starszych w Legnicy.

9. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Wakacyjne Obozy Języków Obcych, które odbędą się w nadmorskiej miejscowości Ustka. Bliższe informacje znajdują się w gablocie.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” przedstawia interesujący materiał poświęcony przyszłości Kościoła w Polsce, rozmowę z braćmi Golec, prezentacje listy przebojów chrześcijan „Muzyczne dary” oraz refleksję nad stosunkiem mediów do dzisiejszej rodziny. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. relację z uroczystości nadania Ks. Biskupowi Stefanowi Cichemu tytułu Honorowego Obywatela Legnicy, informacje dotyczące tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę oraz przedstawienie historii i symboliki Cudownego Medalika. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. kolejny reportaż z cyklu „Gorące źródła Europy” oraz materiał poświęcony moralnemu aspektowi ściągania muzyki z Internetu i omówienie sensu zabierania dzieci na piesze pielgrzymki.

**************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Ezechiela

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słu¬chałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: „Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: »Tak mówi Pan Bóg«. A oni czy usłucha-ją, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”.

Ez 2,2–5

Psalm responsoryjny

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy,

który mieszkasz w niebie.

Jak oczy sług są zwrócone

na ręce ich panów.

Refren

Jak oczy służebnicy

na ręce jej pani,

tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,

dopóki nie zmiłuje się nad nami.

Refren

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,

bo mamy już dosyć pogardy.

Ponad miarę nasza dusza jest nasycona

szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.

Refren

Ps 123 (122),1–2a.2bcd.3–4 (R.: por. 1)

Drugie czytanie

Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

2 Kor 12,7–1

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pański spoczywa na Mnie,

posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Łk 4,18

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?”. I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Mk 6,1–6

Dodaj komentarz: