12 niedziela zwykła 21.06.2009 roku

12nz1. Przeżywamy dzisiaj 12 niedzielę zwykłą. Jest to niedziela parafialna – zbierana dzisiaj kolekta przeznaczona jest na koszta inwestycji parafialnych.

2. Dzisiaj o godz. 16:00, podczas ogniska, kończymy oficjalnie rok pracy LSO i Scholi Parafialnej EDEN. Serdecznie zapraszamy także dzieci komunijne i rocznicowe (z własnym prowiantem). Po podsumowaniu całorocznej pracy tytuł MINISTRANTA ROKU 2008/2009 uzyskał Jarosław Nocuń, któremu gratuluję aktywności i życzę dalszych sukcesów w posługiwaniu przy ołtarzu.

3. W ubiegłym tygodniu przeżyliśmy kilka pięknych uroczystości: mszę św. prymicyjną ks. Pawła Sajdutko, całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu oraz uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy wzięli w nich czynny udział.

4. Rozpoczął się czas wakacyjno-urlopowy. Przypominam, że czas wakacji nie zwalnia z niedzielnych i świątecznych powinności wiary. Do końca czerwca porządek mszy św. niedzielnych nie ulegnie zmianie. Od 5 lipca msze św. będą odprawiane o godz. 8:30 i 11:30.

5. Przypominam, że nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane są od wtorku do soboty po Mszy św., w niedziele zaś po sumie parafialnej.

6. W tym tygodniu wspominamy:

+ w środę (24.06) – Narodzenie św. Jana Chrzciciela (32 rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

7. Zapraszamy do zapisów na pielgrzymkę organizowaną przez Rycerstwo Niepokalanej i Żywy Różaniec. Wyjazd 31.07 o godz. 0:10. Cena 180 zł. Wpłaty i szczegółowe informacje u Pani Kazimiery Hałajko.

8. Przypominam, że w najbliższy wtorek obchodzimy Dzień Ojca. Pamiętajmy o naszych Ojcach w tym dniu.

9. W gablocie znajduje się także zaproszenie na pielgrzymkę do Włoch organizowaną w dniach 29.08-08.09.2009 r. przez parafię św. Jadwigi Śląskiej oraz zaproszenie na rekolekcje dla dziewcząt z klas gimnazjalnych i starszych w Legnicy.

10. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Wakacyjne Obozy Języków Obcych, które odbędą się w nadmorskiej miejscowości Ustka. Bliższe informacje znajdują się w gablocie.

11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” proponuje refleksję na temat Roku Kapłańskiego, związany z tym rys św. Jana Marii Vianneya oraz omówienie problemu emigracji zarobkowej i tzw. eurosieroctwa. Znajdziemy tu także szerokie omówienie XIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych w Lednicy. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. relację z legnickich obchodów Dnia Dziecka oraz z czwartej premiery Grupy od Anioła Stróża z Zaręby. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in.o Roku Kapłańskim oraz o kłopotach Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Hioba

Z wichru Pan powiedział Hiobowi te słowa: „Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: »Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych fal«”.

Hi 38,1.8–11

Psalm responsoryjny

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana lub: Alleluja.

Ci, którzy statkami ruszyli na morze,

by handlować na wodach ogromnych,

widzieli dzieła Pana

i Jego cuda wśród głębin.

Refren

Rzekł i zerwał się wicher

burzliwie piętrząc fale.

Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań,

ich dusza truchlała w nieszczęściu.

Refren

Wołali w niedoli do Pana,

a On ich uwolnił od trwogi.

Zamienił burzę na powiew łagodny,

umilkły morskie fale.

Refren

Radowali się w ciszy, która nastała,

przywiódł ich do upragnionej przystani.

Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie,

za Jego cuda wobec synów ludzkich.

Refren

Ps 107(106),23–24.25–26.28–29.30–31 (R.: por. 1)

Drugie czytanie

Z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

2 Kor 5,14–17

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami

i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Łk 7,16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”. Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”.

Mk 4,35–41

Dodaj komentarz: