11 niedziela zwykła 14.06.2009 r.

par1

1. Przeżywamy dzisiaj 11 niedzielę zwykłą. Do piątku włącznie po każdej mszy św. w tygodniu procesja teoforyczna wokół kościoła. Przyszła niedziela to „Niedziela Parafialna”.

2. W minioną niedzielę odbył się II Festyn Dziecięco-Młodzieżowy, który przeżywaliśmy pod hasłem „O uśmiech dziecka”. Składam gorące podziękowanie grupie inicjatywnej oraz dobroczyńcom imprezy. Za przygotowanie pysznych wypieków dziękuję Paniom: Halinie Zalipskiej, Kazimierze Hałajko, Annie Kwiecińskiej, Iwonie Kołodziejczak, p. Kotlewskiej, p. Sołoducha, p. Gołos, p. Małańczuk. Gorące podziękowanie kieruję w stronę obsługi i dekoratorek Festynu: p. Ali Kwiecińskiej, Elżbiety Jackiewicz, Grażyny Skotnickiej, Bożeny Kołodziejczak, Beaty Kwiecińskiej, Anny Kwiecińskiej, Kazimiery Hałajko, Krystyny Zakrzewskiej, Małgorzaty Kleszczyńskiej. Za przeprowadzenie konkurencji sportowych dziękuję Młodzieży: Martynie Kleszczyńskiej, Katarzynie Kwiecińskiej i Jarosławowi Nocuń. Gratuluję kondycji olbdoy’om w zmaganiach w piłkę siatkową z naszą młodzieżą. Dziękuję funkcjonariuszom Straży Miejskiej i Policji, którzy zadbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję wreszcie samym dzieciom i młodzieży, które stworzyły piękną atmosferę zabawy.

3. Miniony tydzień obfitował w wielkie wydarzenia wiary – w czwartek przeżyliśmy uroczystość Bożego Ciała. Dziękując Bogu za dar pogody pragnę również skierować gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie procesji: osobom, które przygotowały ołtarze; twórcom dekoracji na trasie procesji: Marianowi Sokołowskiemu, Kazimierze Hałajko, Krystynie Zakrzewskiej, Zofii Klimowicz, Joannie Magiełda, Annie i Janowi Piskozubom, Franciszkowi Kleszczyńskiemu oraz młodzieży: Martynie Kleszczyńskiej, Magdzie Kołodziejczak, Jarosławowi Nocuń i Piotrowi Tereli. Gorąco dziękuję osobom niosącym sztandary i feretrony, dzieciom sypiącym kwiaty, ministrantom obsługującym liturgicznie procesję. Dziękuję także uczestnikom procesji za wymowne świadectwo wiary oraz zabezpieczającym procesję funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej.

4. Dziękuję także grupie Rodziców dzieci I-komunijnych za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Rodziców dzieci rocznicowych proszę o kontakt ze mną dzisiaj w zakrystii.

5. W najbliższy wtorek na Mszę św. zapraszam kandydatów do bierzmowania. Po mszy spotkanie. Nieobecność oznacza rezygnację z przystąpienia do sakramentu. Jest to okazja do „drugiego podejścia” dla osób, które nie zaliczyły egzaminu w pierwszym terminie.

6. Przypominam, że nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane są od wtorku do soboty po Mszy św., w niedziele zaś po sumie parafialnej.

7. W tym tygodniu wspominamy:

+ w poniedziałek (15.06) – bł. Jolantę, zakonnicę

+ w środę (17.06) – św. brata Alberta Chmielowskiego

+ w piątek (18.06) – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

+ w sobotę (13.06) – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

8. W najbliższą środę (17.06) odprawi w naszej parafii Mszę św. Ks. Prymicjant Paweł Sajdutko. Serdecznie zapraszam do licznego udziału – za zakończenie zostanie udzielone błogosławieństwo prymicyjne.

9. W najbliższy czwartek przypada dzień całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. Rozpoczęcie adoracji Mszą św. o godz. 8:00, zakończenie mszą św. o godz. 18:00. Gorąco proszę grupy parafialne o zadbanie asysty podczas adoracji. Od godz. 17:00 okazja do spowiedzi – zapraszam szczególnie uczniów.

10. W piątek (19.06) kończymy rok szkolny 2008/2009. Uczniów zapraszam na godz. 8:00, na mszę św. dziękczynną za kończący się rok i błagalną o bezpiecznie spędzone wakacje.

11. W najbliższą sobotę (20.06), z racji wyjazdu z młodzieżą, nie będzie mszy św. Nabożeństwo czerwcowe przy grocie o godz. 17:00.

12. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje młodzieżową pielgrzymkę do Częstochowy w sobotę, 20.06.2009 r. na XI Spotkanie Młodych na Jasnej Górze. Odnośny plakat ze szczegółowymi informacjami został umieszczony w gablocie.

13. W gablocie znajduje się także zaproszenie na pielgrzymkę do Włoch organizowaną w dniach 29.08-08.09.2009 r. przez parafię św. Jadwigi Śląskiej.

14. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Wakacyjne Obozy Języków Obcych, które odbędą się w nadmorskiej miejscowości Ustka. Bliższe informacje znajdują się w gablocie.

15. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” proponuje refleksję na temat Wielkiej Nowenny Fatimskiej, rozważanie związane z rozpoczęciem Roku Kapłańskiego. Zachęcam do lektury bardzo interesującego (i kontrowersyjnego) materiału poświęconego pogwałceniu konkordatu postanowieniami jednego z rządowych rozporządzeń. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. relację z tegorocznych święceń prezbiteratu w Legnicy oraz kolejną relację dotyczącą naszej parafii – opis obchodów Święta Matki. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. próbę odpowiedzi na pytanie, czy można nie płacić podatków oraz reportaż o niezwykłej mistyczce z Siwcówki, Kunegundzie Siwiec.

**********************************************************par2

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Ezechiela

To mówi Pan Bóg: „Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię”.

Ez 17, 22–24

Psalm responsoryjny

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Dobrze jest dziękować Panu

i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy;

z rana głosić Twoją łaskawość,

a wierność Twoją nocami.

Refren

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,

rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Zasadzeni w domu Pańskim

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Refren

Nawet i w starości wydadzą owoc,

zawsze pełni życiodajnych soków,

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,

On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

Refren.

Ps 92(91), 2–3. 13–14. 15–16 (R.: por. 2)

Drugie czytanie

Z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim jesteśmy, czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

2 Kor 5, 6–10

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Mk 4, 26–34

Dodaj komentarz: