Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 07.06.2009 roku

trojca_3

1. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Swoje święto parafialne, odpust, przeżywa dzisiaj macierzysta parafia Świętej Trójcy w Lubaniu. Jest dzisiejszy jest obchodzony w całej Polsce jako Dzień Dziękczynienia – z tej racji dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
2. Dzisiaj, podczas Mszy św. o godz. 10:00, odbędzie się uroczystość Rocznicy I Komunii św. Módlmy się za dzieci, które rok temu po raz pierwszy w pełny sposób uczestniczyły w eucharystycznym spotkaniu z Jezusem, aby zawsze dawało im wiele radości i sił do życia wiarą.
3. Po sumie parafialnej zmiana tajemnic różańcowych i krótkie spotkanie Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.
4. Składam gorące „Bóg zapłać” Rodzicom dzieci I-komunijnych za piękną postawę podczas ubiegłotygodniowej uroczystości I Komunii św., ufundowanie pięknej dekoracji komunijnej oraz przygotowanie kościoła. Dziękuję także Rodzicom dzieci rocznicowych za przygotowanie kościoła na dzisiejszą uroczystość.
5. W dniu wczorajszym planowaliśmy przeprowadzenie II Parafialnego Festynu Dziecięcego, przeżywanego pod hasłem: „Uśmiech dziecka”. Niestety, z racji fatalnych warunków pogodowych musieliśmy tę imprezę przenieść na dzień dzisiejszy. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież dzisiaj na godz. 15:00.
6. Przypominam, że nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane są od wtorku do soboty po Mszy św., w niedziele zaś po sumie parafialnej.
7. W tym tygodniu wspominamy:
+ w poniedziałek (08.06) – św. Jadwigi królowej
+ w środę (10.06) – bł. Bogumiła, biskupa
+ w czwartek (11.06) – uroczystość Bożego Ciała
+ w sobotę (13.06) – św. Antoniego z Padwy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

8. W najbliższy czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwana także Bożym Ciałem. Będzie to dla nas okazja do zamanifestowania swojej wiary. W tym dniu Msze św. o godz.8:30 i 11:00, po czym procesja ulicami naszej parafii. W tym roku uległa zmianie trasa procesji – przejdziemy: z placu ul. Skalniczą do ul. Stawowej – ul. Groblowa – Aleja Niepodległości – ul. Leśna (do krzyża misyjnego) – powrót: ul. Leśna i Skalnicza. Zwracam się z gorącą prośbą o przygotowanie ołtarzy oraz o udekorowanie domów i mieszkań na trasie procesji.
9. W związku z uroczystością zapraszam w poniedziałek i środę na godz. 16:00 dzieci, które będą sypały kwiaty na krótką próbę.
10. Składam gorące podziękowanie osobie, która wykosiła trawę wzdłuż muru posesji parafii. Dziękuję także Prezesowi Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, Panu Michałowi Turkiewiczowi, za pomoc w ustawieniu dodatkowego pojemnika na śmieci przy boisku.
11. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje młodzieżową pielgrzymkę do Częstochowy w sobotę, 20.06.2009 r. na XI Spotkanie Młodych na Jasnej Górze. Odnośny plakat ze szczegółowymi informacjami został umieszczony w gablocie.
12. W gablocie znajduje się także zaproszenie na pielgrzymkę do Włoch organizowaną w dniach 29.08-08.09.2009 r. przez parafię św. Jadwigi Śląskiej.
13. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Wakacyjne Obozy Języków Obcych, które odbędą się w nadmorskiej miejscowości Ustka. Bliższe informacje znajdują się w gablocie.
14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” (z załączonym filmem „Pielgrzym” – cena 4 zł) przedstawia m.in. obszerny materiał poświęcony sytuacji Kościoła w Chinach, wspomnienia ze spotkań z Janem Pawłem II i zaproszenie na spotkanie w Lednicy. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy wspomnienia ze spotkania z Janem Pawłem II w Legnicy (02.06.1997 r.), I cz. Wspomnień z Kresów Wschodnich po roku 1939 oraz wspomnienie o śp. Ks. Tadeuszu Gadżale, proboszczu w Rębiszowie. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy praktyczny dodatek w postaci śpiewnika z tekstami pieśni eucharystycznych oraz artykuł o związku wiary z aktywnością katolików w życiu społecznym.


**************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.
Pwt 4, 32-34. 39-40

Psalm
Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Refren
Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał i zaczęło istnieć.
Refren
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Refren
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Refren
Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12b)

Drugie czytanie
Z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w któ¬rym możemy wołać: „Abba, Ojcze!”. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
Rz 8, 14-17

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ap 1, 8

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektó¬rzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Mt 28, 16-20

Dodaj komentarz: