6 niedziela wielkanocna 17.05.2009 roku

6nw1. Przeżywamy dzisiaj 6 niedzielę wielkanocną. Jest to Niedziela Parafialna – zebrana dzisiaj kolekta przeznaczona zostanie na zakup parafialnego osprzętu do prac budowlanych.
2. Przypominam, że nabożeństwa majowe odbywają się codziennie (od wtorku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej. W środy i soboty nabożeństwo prowadzi parafialna Schola EDEN.
3. Od poniedziałku rozpoczynamy Dni Krzyżowe, podczas których Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla każdej ludzkiej pracy, błaga o dobre urodzaje, a także pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód.
4. W tym tygodniu wspominamy:
+ w poniedziałek (18.05) – 89 rocznicę urodzin Jana Pawła II
+ w niedzielę (24.05) – Wniebowstąpienie Pańskie

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. W piątek (22.05) rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
6. Dobiegają końca prace przy wzniesieniu groty NMP – miejsca modlitwy do Boga przez szczególne orędownictwo Maryi. Pragnę złożyć gorące podziękowanie osobom, które w minionym tygodniu włączyły się aktywnie we wspomniane prace. Do wykonania został jeszcze plac otaczający grotę. Serdecznie zapraszam Panów, którzy mogliby poświęcić trochę czasu w poniedziałek na godz. 16:00.
7. W tym tygodniu odbędą się następujące spotkania:
– we wtorek (19.05) – spotkanie kandydatów do Bierzmowania (rozpoczyna je Msza św., potem egzamin)
– w środę (20.05) – po Mszy św. próba śpiewu dla dzieci I-komunijnych
– w czwartek (21.05) i piątek (22.05) – próba dzieci I-komunijnych. Pełny program tegorocznej uroczystości I Komunii św. można pobrać z tego miejsca
8. Gorąco dziękuję Pani Krystynie Marchlewskiej, która w dniu wczorajszym (jako jedyna) odpowiedziała na prośbę o przygotowanie kościoła na niedzielę.
9. Siostry Magdalenki od Pokuty w Lubaniu serdecznie zapraszają na Rodzinny Festyn Charytatywny „Iskierka Miłości”, który odbędzie się w przyszłą niedzielę 24.05.2009 roku o godz. 15:00. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.
10. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje młodzieżową pielgrzymkę do Częstochowy w sobotę, 20.06.2009 r. na XI Spotkanie Młodych na Jasnej Górze. Odnośny plakat ze szczegółowymi informacjami został umieszczony w gablocie.
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” (z dołączonym albumem „Świadkowie cudów” – 5,90 zł) przedstawia obszerny materiał poświęcony pielgrzymce papieża Benedykta do Ziemi Świętej, wspomnienia o Janie Pawle II z okazji rocznicy urodzin oraz prezentację stanu prac wznoszonej Świątyni Opatrzności Bożej. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o obchodach spotkania służb mundurowych w Legnickim Polu oraz o tegorocznym wielkanocnym spotkaniu w naszej parafii. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. kolejną część poradnika emerytalnego i obszerną relację i komentarze z pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Jordanii.

***********************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

z Dziejów Apostolskich
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”. Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?”. I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.
Dz 10, 25-26. 34-35, 44-48

Psalm responsoryjny

Refren: Wobec narodów objawił zbawienie lub: Alleluja

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Refren
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.
Refren
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Refren
Ps 98 (97). l. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2b)

Drugie czytanie

z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
1 J 4, 7-10

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
J 14, 23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.
J 15,9-17

Dodaj komentarz: