5 niedziela wielkanocna 10.05.2009 r.

do_modlitwy1. Przeżywamy dzisiaj 5 niedzielę wielkanocną.
2. Przypominam, że nabożeństwa majowe odbywają się codziennie (od wtorku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej. W środy i soboty nabożeństwo prowadzi parafialna Schola EDEN.
3. W tym tygodniu wspominamy:
– w czwartek (14.05) – św. Macieja, Apostoła
– w sobotę (17.05) – św. Andrzeja Bobolę, patrona Polski
WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.
4. W minionym tygodniu trwały prace przy wzniesieniu groty NMP – miejsca modlitwy do Boga przez szczególne orędownictwo Maryi. Pragnę złożyć gorące podziękowanie osobom, które włączyły się aktywnie we wspomniane prace. Są to: Krzysztof i Karol Mucha, Anna i Andrzej Klimowicz, Jan Piskozub, Przemysław Ociesa, Jan Skotnicki, Kazimierz Kołacz, Eugeniusz Majcher, Wacław Słabicki, Paweł Mieszczak i Franciszek Kleszczyński.
5. W minionym tygodniu zostały także przeprowadzone prace adaptacyjne przy wytyczeniu boiska do piłki siatkowej i wstawienia słupów. Za wielki wkład pracy dziękuję panom: Krzysztofowi Janda i Witoldowi Kowalskiemu; naszym ministrantom: Jarosławowi Nocuniowi, Kamilowi i Jakubowi Kwiecińskim, Adrianowi Undro, Piotrowi Terela oraz młodzieży niezrzeszonej: ……………………………………………………………………..
6. Członków Rady Parafialnej obecnych na dzisiejszych Mszach świętych proszę o krótkie spotkanie po każdej Mszy w zakrystii.
7. Spotkania – próby dzieci pierwszokomunijnych odbędą się w tym tygodniu we wtorek (12.05) i w czwartek (14.05) o godz. 17:30. Zapraszam także w środę na nabożeństwo majowe – próba śpiewu. Pełny program tegorocznej uroczystości I Komunii św. można pobrać z tego miejsca
8. W najbliższą sobotę na godz. 10:00 zapraszam do przygotowania kościoła na Dzień Pański mieszkańców ul. Rzecznej i Żołnierskiej.
9. Przyszła niedziela to niedziela parafialna – zebrana przez Radę Parafialną kolekta przeznaczona zostanie na zakup parafialnego osprzętu do prac budowlanych.
10. Siostry Magdalenki od Pokuty w Lubaniu serdecznie zapraszają na Rodzinny Festyn Charytatywny „Iskierka Miłości”, który odbędzie się w niedzielę 24.05.2009 roku o godz. 15:00. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” przedstawia obszerny materiał poświęcony Wielkiej Nowennie Fatimskiej, raport poświęcony obecnej sytuacji służby zdrowia oraz prezentację sylwetki Stanisława Moniuszki. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o dniu skupienia w Hejnicach (o którym można także przeczytać na stronie www.janbar.jgora.pl) i pierwszych diecezjalnych rekolekcjach członków Żywego Różańca. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. refleksję poświęconą podróży papieża do Ziemi Świętej, prezentację najnowszej książki ks. Józefa Tischnera i rozmowę poświęconą kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego.

**************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.
Dz 9,26-31

Psalm responsoryjny

Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu lub: Alleluja.

Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
„Serca wasze niech żyją na wieki”.
Refren.
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi
i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.
Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.
Refren.
A moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie,
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi.
Ps 22(21),26b-27.28 i 30ab.30c i 31a, i 32ab. (R.; por. 26a)

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
1 J 3,18-24

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
J 15,4.5b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy  latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.
J 15,1-8

Dodaj komentarz: