4 niedziela wielkanocna 03.05.2009 r.

godlo11. Przeżywamy dzisiaj 4 niedzielę wielkanocną – obchodzimy dzisiaj 218 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Sumie Parafialnej spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
2. Także dzisiaj rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw o Powołania do służby w Kościele.
3. W poniedziałek obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski. Z tej racji jutro o godz. 17:00 odbędzie się msza św.
4. Rozpoczęliśmy sprawowanie nabożeństw majowych. Odbywają się one codziennie (od wtorku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej.
5. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (04.05) – NMP Królową Polski
– w środę (06.05) – św. Apostołów Filipa i Jakuba
– w piątek (08.05) – św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski
WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.
6. Składam gorące „Bóg zapłać” mieszkańcom z ul. Groblowej, Fortowej, Lipowej, Skalniczej i Krótkiej, którzy przygotowali kościół na obchód dzisiejszej niedzieli. Dziękuję także Paniom, które dbają o estetyczny wygląd placu przed kościołem.
7. Rozpoczęliśmy prace przy wzniesieniu groty NMP – miejsca modlitwy do Boga przez szczególne orędownictwo Maryi. Pragnę złożyć gorące podziękowanie osobom, które włączyły się aktywnie we wspomniane prace. Są to: panie: Anna i Ola Klimowicz; panowie: Krzysztof, Karol i Dawid Mucha, Jan Piskozub, Marian Sokołowski, Roman Zakrzewski, Andrzej Klimowicz, Rafał Kowalski i Sławomir Rutka. Zostało jeszcze sporo prac do wykonania – osoby, które mogłyby nas wesprzeć serdecznie zapraszam we wtorek na godz. 16:00.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” przedstawia m.in. materiał poświęcony ostatnim atakom na Papieża, refleksję związaną z 46 Światowym Dniem Modlitw o Powołania i rozmowę z O.Janem Górą dotyczącą tegorocznego Spotkania Lednickiego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o tegorocznym Lubańskim Sacro Songu, w którym I miejsce zajęła nasza parafialna Schola EDEN. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. rozmowę z byłym premierem Jerzym Buzkiem o szansach Polski; artykuł o tym, jak nowocześnie promować Polskę i wartości patriotyczne oraz list do młodych Polaków francuskiego charyzmatyka Daniela Ange’a.

*******************************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

z Dziejów Apostolskich
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: „Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.
Dz 4,8-12

Psalm Responsoryjny
Refren: Kamień wzgardzony stał się fundamentem lub: Alleluja

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Refren
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.
Refren
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.
Refren
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować:
Boże mój, pragnę Cię wielbić.
Refren
Ps 118,1.8-9.21-23.26.28

Drugie czytanie

z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
1 J 3,1-2

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
J 10.14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do któ¬rego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.
J 10,11-18

Dodaj komentarz: