3 niedziela wielkanocna 26.04.2009 r.

maj1. Przeżywamy dzisiaj 3 niedzielę wielkanocną. Po każdej mszy św. przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. O godz. 15:00 odbędzie się wielkanocne spotkanie wszystkich grup naszej parafii. Serdecznie zapraszam.
2. W dniu wczorajszym swoje święto patronalne – Imieniny – obchodził Ks. Biskup Pomocniczy Marek Mendyk. Czcigodnemu Solenizantowi życzymy obfitości łask Bożych i nieustannej asystencji Ducha Świętego w biskupim posługiwaniu.
3. W minioną niedzielę, niedzielę parafialną, została zebrana kolekta przeznaczona na rzecz planowanych w okresie letnim inwestycji parafialnych. SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI.
4. W tym tygodniu wspominamy:
– w środę (29.04) – św. Katarzynę Sieneńską, dziewicę i doktora Kościoła, Patronkę Europy
– w piątek (01.05) – św. Józefa Rzemieślnika
– w sobotę (02.03) – św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. W najbliższą środę przeżywamy dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej (wprowadzony decyzją Konferencji Plenarnej EP 1 maja 2002 r.). Po mszy św. zbiórka LSO – wszystkich ministrantów proszę o obecność.
6. W czwartek obchodzimy 4 rocznicę ingresu Ks. Biskupa Legnickiego Stefana Cichego.
7. W tym tygodniu rozpoczynamy nabożeństwa majowe. W dni powszednie będą sprawowane po Mszy św. (ok. godz. 17:30), w niedziele – po Sumie Parafialnej.
8. W piątek (01.05) msza św. o godz. 17:00. Okazja do spowiedzi od godz. 16:00.
9. W sobotę obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy o udekorowaniu naszych domów barwami narodowymi. W godzina porannych odwiedziny u chorych, po wieczornej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie formacyjne Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Parafialnego Zespołu Synodalnego.
10. W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na niedzielę godlo1mieszkańców z ul. Groblowej, Fortowej, Lipowej, Skalniczej i Krótkiej.
11. W tym roku uroczystość NMP Królowej Polski przypada w niedzielę. Zgodnie z przepisami liturgicznymi obchody święta zostały przeniesione na poniedziałek (04.05)
12. Składam gorące „Bóg zapłać” paniom, które dbają o wygląd placu kościoła.
13. W przyszłą niedzielę, I niedzielę miesiąca, po sumie parafialnej spotkanie z rodzicami dzieci I-komunijnych.
14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” przedstawia m.in. refleksję po tragedii w Kamieniu Pomorskim, przybliżenie założeń I Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego oraz krótki rys powstania Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. „Niedziela Legnicka” prezentuje relację z wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma w Katedrze Legnickiej oraz uroczystości promocji ministranckiej i lektorskiej w Zgorzelcu i zaproszenie na XVI Festiwal Piosenki Religijnej w Krzeszowie. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. artykuł poświęcony przygotowaniom do I Komunii św., świadectwo kobiety, która jako dziecko w łonie matki przeżyła własną aborcję oraz rozmowę ze znanym socjologiem o poszukiwaniu Boga.

******************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Dziejów Apostolskich
Piotr powiedział do ludu: „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.
Dz 3, 13–15. 17–19

Psalm responsoryjny

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie lub: Alleluja.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!
Refren
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Refren
Ps 4, 2. 4–9 (R.: 7b)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
1 J 2, 1–5a

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Por. Łk 24, 32

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?”. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.
Łk 24, 35–48

Dodaj komentarz: