Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2009 r.

jezufam.jpg1. Przeżywamy dzisiaj 2 niedzielę wielkanocną – uroczystość Miłosierdzia Bożego, wprowadzoną do liturgii Kościoła przez Sługę Bożego Jana Pawła II. W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia.
2. Także dzisiaj przeżywamy 4 rocznicę wyboru papieża Benedykta XVI
3. Jest to 3 niedziela miesiąca – „Niedziela Parafialna”. Zebrane dzisiaj ofiary zostaną przeznaczone na cel inwestycji planowanych na okres letni.
4. W dniu wczorajszym odbył się w MDK w Lubaniu VI Sacro Song pod hasłem: „Śpiewajmy na chwałę Pana”. Z radością pragnę poinformować, że nasza Schola „Eden” zajęła pierwsze miejsce w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych, zaś w kategorii solistów została całkiem zasłużenie wyróżniona Magdalena Kołodziejczak. Naszym dziewczętom serdecznie gratuluję sukcesu; gorąco dziękuję Natalii i Oli, bez których nie osiągnęlibyśmy tak wysokiego poziomu. Dziękuję także naszym sympatykom, którzy podczas występu dali „do myślenia” jury i pozostałym widzom.
5. W tym tygodniu wspominamy:
– w czwartek (23.04) – św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski
– w piątek (24.04) – św. Jerzego, męczennika
– w sobotę (25.04) – św. Marka Ewangelistę (po mszy św. nabożeństwo błagalne)
WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.
6. Rodziców dzieci I-komunijnych proszę o odebranie wzorów obrazków komunijnych w zakrystii.
7. W najbliższą środę po mszy św. zbiórka LSO, zaś w czwartek – kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
8. Z racji Diecezjalnego Dnia Skupienia w Hejnicach, w najbliższą sobotę nie będzie czynna kancelaria. Nie będzie też mszy św. Za niedogodności gorąco przepraszam.
9. Składam gorące „Bóg zapłać” kilku osobom z ul.Bema i Prusa za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 15:00 odbędzie się wielkanocne spotkanie wszystkich grup naszej parafii. Serdecznie zapraszam.
11. Ogłoszenie Stowarzyszenia „Barka”.
12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” przedstawia sytuację we Włoszech dotkniętych trzęsieniem ziemi, obszerną refleksję poświęconą Tajemnicy Bożego Miłosierdzia oraz refleksję nad męczeństwem ks. Jerzego Popiełuszki (z okazji jego imienin). „Niedziela Legnicka” prezentuje obszerny materiał poświęcony obchodom rocznicy śmierci Jana Pawła II (w tym także w naszej parafii) oraz relację z obchodów Święta Młodych w Legnicy. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. artykuł poświęcony 4 rocznicy pontyfikatu papieża Benedykta XVI, reportaż o śladach św.Siostry Faustyny w Płocku oraz raport o tym, dlaczego w Polsce brakuje dawców szpiku kostnego.

*****************************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie 1faustyna.jpg

z Dziejów Apostolskich
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
Dz 4,32–35

Psalm
Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
Refren.
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Refren.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.
Refren.
Ps 118 (117), 1 i 4.13–14. 22 i 24 (R.: por. 1a)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się na¬rodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.
1 J 5,1–6

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
J 20,29

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
J 20,19–31

Dodaj komentarz: