3 niedziela Wielkiego Postu 15.03.2009 roku

3_nwp.jpg1. Przeżywamy 3 niedzielę Wielkiego Postu. Jest to „Niedziela Parafialna” – złożone dzisiaj ofiary, zbierane przez członków Rady Parafialnej, przeznaczone są na rzecz planowanych na wiosnę inwestycji parafialnych. Po Mszy św. o godz. 11:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
2. Członków Rady Parafialnej serdecznie zapraszam po każdej Mszy św. do zakrystii.
3. W zakrystii są do nabycia Paschaliki – świece, które zapalimy podczas śniadania w Niedzielę Zmartwychwstania – w cenie 5 zł.
4. W tym tygodniu wspominamy:
– w czwartek (19.03) – św. Józefa, Oblubieńca NMP, patrona Kościoła Powszechnego, współpatrona Diecezji Legnickiej, patrona WSD w Legnicy
5. W środę po Mszy spotkanie LSO.
6. W tym tygodniu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16:30 poprowadzi wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza. Serdecznie zapraszam.
7. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

8. W gablocie i na stronie parafialnej został umieszczony program tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się w dniach 29.03-01.04.2009 roku.
9. W piątek (20.03) odbędzie się diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
10. W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na niedzielę mieszkańców ul. Leśnej 44b-46.
11. Także w sobotę (21.03) po Mszy św. godz.. 17:00 przymiarka dzieci I-komunijnych w świetlicy. Obecność wszystkich Rodziców z dziećmi obowiązkowa.
12. Na stoliku prasowym zostały umieszczone skarbonki Jałmużny wielkopostnej 2009, do której podjęcia zachęcam szczególnie dzieci i młodzież. Zostaną one złożone podczas poświęcania pokarmów w Wielką Sobotę. Są też umieszczone kartki zachęcające do ofiarowania 1% na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju, Integracji i Pomocy Dziecku „MALEC” (które m.in. wsparło materialnie tegoroczny wyjazd Zimowiskowy naszych dzieci).
13. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o zagrożeniu bezrobociem, o Janie Pawle II widzianym oczami swojego sekretarza abp Mieczysława Mokrzyckiego i o „polskim” grzechu głównym czyli zazdrości. Znajdziemy tam także pomoc w czynieniu wielkopostnego rachunku sumienia. Aktualny numer tygodnika „Niedziela” (z załączonym albumem „W krzyżu zbawienie” – w cenie 5,90 zł) przedstawia m.in. polemikę z zarzutami „Rzeczpospolitej” o rzekomym hamowaniu procesu beatyfikacyjnego ks. Popiełuszki przez Prymasa Polski, wspomnienie o Annie Jantar i materiał poświęcony przeżywaniu śmierci przez tych „którzy pozostali”. W „Niedzieli legnickiej” przeczytamy o nadaniu Orderu Orła Białego Ks. Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi, o rozwoju pracy Legnickiej Caritas oraz o rozpoczęciu diecezjalnego kursu dla filmujących i fotografujących celebracje liturgiczne.

********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Wyjścia
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”.
Wj 20,1–3.7–8.12–17

Psalm responsoryjny
Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują
serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Refren
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe,
a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Refren
Ps 19(18),8.9.10.11 (R.: por. J 6, 68b)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
1 Kor 1,22–25

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
J 3,16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
J 2,13–25

Dodaj komentarz: