2 niedziela Wielkiego Postu 08.03.2009 roku

2nwp.jpg1. Przeżywamy 2 niedzielę Wielkiego Postu. Po Mszy św. o godz. 11:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Przyszła niedziela to Niedziela Parafialna.
mama08.jpg2. Dzisiaj obchodzimy Święto Kobiet. Wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz miłości, zrozumienia i życzliwości od ludzi. Niech pamięć i miłość dla Was nie ogranicza się tylko do tego jednego dnia i symbolicznego prezentu.
3. Składam serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które przygotowały kościół na dzisiejszą niedzielę i złożyły ofiarę. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona we wtorek (10.03).
4. W środę po Mszy spotkanie LSO.
5. W tym tygodniu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16:30 poprowadzi wspólnota Żywego Różańca. Serdecznie zapraszam.
6. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

7. W gablocie i na stronie parafialnej został umieszczony program tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się w dniach 29.03-01.04.2009 roku.
8. Na stoliku prasowym zostały umieszczone skarbonki Jałmużny wielkopostnej 2009, do której podjęcia zachęcam szczególnie dzieci i młodzież. Zostaną one złożone podczas poświęcania pokarmów w Wielką Sobotę. Są też umieszczone kartki zachęcające do ofiarowania 1% na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju, Integracji i Pomocy Dziecku „MALEC” (które m.in. wsparło materialnie tegoroczny wyjazd Zimowiskowy naszych dzieci).
9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy ranking świętych, refleksję poświęconą grzechowi nieczystości, obszerny materiał poświęcony eutanazji oraz zapoznamy się z procedurą wyboru przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W załączeniu informator poświęcony możliwościom ofiarowania 1% na pomoc. Aktualny numer tygodnika „Niedziela” (z załączonym dokumentem Abp Józefa Michalika: „Wiek XXI woła o misyjność katolickiego laikatu”) prezentuje m.in. sylwetkę Krzysztofa Skowrońskiego, refleksję po śmierci Elany i rozmowę o powołaniach. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy tekst listu pasterskiego na Wielki Post oraz program rekolekcji kapłańskich w Ziemi Świętej.

*******************************************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Księgi Rodzaju
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!”. A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!”. A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.
Rdz 22, 1–2. 9-13. 15–18

Psalm
Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
Cenna jest w oczach Pana
śmierć świętych Jego.
Refren
O Panie, jestem Twoim sługą,
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Refren
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem
W dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Ps 116B(115), 10 i 15. 16–17. 18–19 (R.: Ps 116(114), 9)

Drugie czytanie

z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Rz 8, 31b-34

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie”.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Por. Mt 17, 7

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Marka
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Mk 9, 2–10

 

Dodaj komentarz: