1 niedziela Wielkiego Postu 01.03.2009 roku

wp.jpg1. Przeżywamy 1 niedzielę Wielkiego Postu. Po Mszy św. o godz. 11:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie uczestników tegorocznego zimowiska, w którym wzięło udział ponad 30 osób. Składam gorące podziękowanie przybyłym Gościom, Kadrze ubiegłorocznego i tegorocznego zimowiska oraz osobom wspierającym organizację spotkania.
3. W minionym tygodniu została wymieniona bielizna ołtarzowa oraz uporządkowana część zakrystii. Składam serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które poświęciły swój czas i wysiłek.
4. W tym tygodniu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16:30 poprowadzi Schola Parafialna, która przyjęła nazwę „Eden”. Serdecznie zapraszam.
5. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.
6. W tym tygodniu wspominamy:
– w środę (04.03) – św. Kazimierza, królewicza (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

7. W środę spotkanie LSO po Mszy św.
8. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek modlić się będziemy w intencji powołań kapłańskich. W tym dniu kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania.
9. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00 do 16:30 (i ewentualnie po Mszy św.). Na zakończenie Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt zawierzenia Sercu Jezusowemu.
10. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna Msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej ze zmianą tajemnic różańcowych. Po Mszy spotkanie w świetlicy parafialnej także Parafialnego Zespołu Synodalnego.
11. W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na niedzielę rodziny z ul. Leśnej 42-44A.
12. Na stoliku prasowym zostały umieszczone skarbonki Jałmużny wielkopostnej 2009, do której podjęcia zachęcam szczególnie dzieci i młodzież. Zostaną one złożone podczas poświęcania pokarmów w Wielką Sobotę. Są też umieszczone kartki zachęcające do ofiarowania 1% na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju, Integracji i Pomocy Dziecku „MALEC” (które m.in. wsparło materialnie tegoroczny wyjazd zimowiskowy naszych dzieci).
13. Zachęcam do obejrzenia ciekawej ekspozycji Drogi Krzyżowej przy bocznym wyjściu z kościoła.
14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” (zaopatrzonego w dodatek w postaci płyty audio z pieśniami postnymi w wykonaniu Antoniny Krzysztoń) znajdziemy artykuł poświęcony próbie wprowadzenia od 1 września obowiązkowej edukacji seksualnej w prawie wszystkich szkołach, drugi odcinek wielkopostnego cyklu na temat współczesnego oblicza 7 grzechów głównych oraz przejmującą refleksję poświęconą chorobie alkoholowej. „Gość Legnicki” przedstawia m.in. zapis rozmowy z nowym dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Legnickiej, ks. dr Mariuszem Szymańskim. Aktualny numer tygodnika „Niedziela” prezentuje m.in. wyniki ankiety poświęconej postawie katolików wobec aktualnych problemów medycyny sprzecznych z nauką Kościoła, sylwetkę Magdy Anioł, rozważanie na temat dzisiejszego pojmowania krzyża. Dodatek legnicki opisuje m.in. tenisowe zmagania ministrantów i księży, które odbyły się w 14.02 w Lubaniu, obrzęd poświęcenia nowego kościoła p.w. Świętej Rodziny w Legnicy.

***********************************************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Księgi Rodzaju
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każ-dym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”.
Rdz 9,8–15

Psalm

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren
Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.
Refren
Ps 67(66),2–3.5 i 8 (R.: 4a)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła
Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Moce, i Potęgi.
1 P 3,18–22

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Mt 4,4b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Mk 1,12–15

Dodaj komentarz: