7 niedziela zwykła 22.02.2009 roku

sroda_popielcowa.jpg1. Przeżywamy 7 niedzielę zwykłą.
2. Tydzień temu odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Parafialnej, podczas której przeprowadzono wybory Zarządu Rady. Z przyjemnością informuję, że członkowie Rady na przewodniczącą wybrali Panią Małgorzatę Kleszczyńską; na zastępcę – Panią Krystynę Zakrzewską. Godność sekretarza Rady został powierzony Pani Iwonie Pasternak, zaś skarbnikiem Rady Parafialnej został mianowany Pan Jan Piskozub. Wspomniane osoby wyraziły zgodę na pełnienie wspomnianych funkcji. Rada zatwierdziła projekt statutu, który został opublikowany na stronie parafialnej.
3. W najbliższą środę wkraczamy w liturgiczny okres Wielkiego Postu. Aby umożliwić uczestnictwo we Mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem także pracującym, Msza św. w Środę Popielcową zostanie odprawiona o godz. 18:00.
4. W najbliższą sobotę odbędzie się pierwsze spotkanie pozimowiskowe. Wszystkich uczestników tegorocznego oraz poprzednich zimowisk serdecznie zapraszam. Rozpoczęcie w świetlicy o godz. 14:00.
5. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (23.02) – św. Polikarpa, biskupa i męczennika
– w środę (25.02) – Środa Popielcowa
6. Podsumowanie „Niedzieli Parafialnej”.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

7. Informuję, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 29.03-01.04.2009 roku i poprowadzi je ks. Maciej Szymanowski.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy pierwszy odcinek wielkopostnego cyklu na temat współczesnego oblicza 7 grzechów głównych, refleksję poświęconą różnicy między eutanazją a uporczywą terapią. „Mały Gość Niedzielny” przypomina o sensie poszczenia. Aktualny numer tygodnika „Niedziela” prezentuje m.in. materiały poświęcone przeżywaniu aktualnego kryzysu gospodarczego, reklamę filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas” oraz c.d. materiałów poświęconych problematyce zapłodnienia in vitro. „Niedziela Legnicka” prezentuje m.in. materiał poświęcony tegorocznemu zimowisku organizowanemu przez naszą parafię.

************************************************************

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

7. Informuję, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 29.03-01.04.2009 roku i poprowadzi je ks. Maciej Szymanowski.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy pierwszy odcinek wielkopostnego cyklu na temat współczesnego oblicza 7 grzechów głównych, refleksję poświęconą różnicy między eutanazją a uporczywą terapią. „Mały Gość Niedzielny” przypomina o sensie poszczenia. Aktualny numer tygodnika „Niedziela” prezentuje m.in. materiały poświęcone przeżywaniu aktualnego kryzysu gospodarczego, reklamę filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas” oraz c.d. materiałów poświęconych problematyce zapłodnienia in vitro. „Niedziela Legnicka” prezentuje m.in. materiał poświęcony tegorocznemu zimowisku organizowanemu przez naszą parafię.

 **************************************************

VII Niedziela Zwykła
Czytania mszaln

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan: „Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś Mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu. Raczej Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie zamęczasz. Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów”.
Iz 43,18–19. 21–22. 24b–25

Psalm
Refren: Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem.

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym,
ocali go Pan w dniu nieszczęścia.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie odda w moc jego wrogów.
Refren
Pan mu pomoże na łożu boleści,
podczas choroby poprawi mu posłanie.
Mówię: „O Panie, zmiłuj się nade mną,
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!”.
Refren
A Ty mnie podtrzymasz dzięki swej prawości
i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
aż po wszystkie wieki.
Refren
Ps 41 (40),2–3,4–5.13–14 (R.: por. 5b)

Drugie czytanie

Z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie „tak” i „nie”. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są w Nim „tak”. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
2 Kor 1,18–22

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Łk 4,18

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”. Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: »Odpuszczają ci się twoje grzechy«, czy też powiedzieć: »Wstań, weź swoje łoże i chodź?«. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów (rzekł do paralityka): »Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu«”.
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”.
Mk 2,1–12

Dodaj komentarz: