6 niedziela zwykła 15.02.2009 roku

005.jpg1. Przeżywamy 6 niedzielę zwykłą. Jest to „Niedziela Parafialna” – zebrana dzisiaj kolekta przeznaczona jest rzecz inwestycji w naszej parafii.
2. Dzisiaj o godz. 17:00 na plebanii pierwsze w tym roku spotkanie Rady Parafialnej – serdecznie zapraszam wszystkich Radnych.
3. W najbliższy czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna Msza św. o godz. 17:00.
4. W najbliższą sobotę kończymy akcję zbiórki uszkodzonych różańców, które zostaną przesłane do Legnicy. Będą wykorzystane podczas Marszu Życia, w ramach diecezjalnej akcji duchowej adopcji życia poczętego. Uszkodzone różańce można przynosić do zakrystii.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. Informuję, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 29.03-01.04.2009 roku i poprowadzi je ks. Maciej Szymanowski.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 ********************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał ro-zerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: »Nieczysty, nieczysty!«. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem”.
Kpł 13,1–2. 45–46

Psalm responsoryjny
Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp
Refren
Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.
Refren
Ps 32(31),1–2.5 i 11 (R.: por. 7)

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
1 Kor 10,31–11,1

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Mt 4,23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Mk 1,40–45

Dodaj komentarz: