5 niedziela zwykła 08.02.2009 r.

5nz.jpg1. Przeżywamy 5 niedzielę zwykłą.
2. W najbliższą środę, 11.02, we wspomnienie NMP z Lourdes przeżywamy w Kościele Światowy Dzień Chorych. W tym dniu na wieczorną Eucharystię zapraszam serdecznie osoby dotknięte cierpieniem i choroba (o ile mogą zostać dowiezione) oraz pamiętające o swoich bliskich chorych rodziny.
3. W tym tygodniu wspominamy:
– we wtorek(10.02) – św. Scholastykę, dziewicę
– w środę (11.02) – NMP z Lourdes
– w sobotę (14.02) – św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

4. W najbliższą sobotę serdecznie zapraszam do przygotowania kościoła na niedzielę (o godz. 10:00) rodziny z ul. Leśnej 36-41.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 17:00 spotkanie Rady Parafialnej. Jest to jednocześnie „Niedziela Parafialna” – zebrana kolekta przeznaczona będzie na rzecz inwestycji w naszej parafii.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o rozwoju i roli ruchu neokatechumenalnego, o wizji Kościoła Prawosławnego po wyborze patriarchy Cyryla oraz o kulisach obrad Okrągłego Stołu. „Gość Legnicki” prezentuje sylwetkę biskupa pomocniczego Marka Mendyka oraz problem sekt w Mirsku. Najnowszy numer „Niedzieli” (z dodatkiem w postaci albumu poświęconego Lourdes – cena 5,90) przedstawia historię Watykanu w latach 1929-2009, refleksję na XVII Światowy Dzień Chorego „By nie zostali sami” oraz kolejny artykuł poświęcony problematyce transplantacji. „Niedziela Legnicka” poświęca wiele miejsca ubiegłotygodniowej uroczystości święceń biskupich ks. Biskupa Marka, podsumowuje czas ferii zimowych organizowanych przez Caritas Na stoliku prasowym można także znaleźć ksero tekstu objaśnienia symboliki herbu biskupiego Ks. Biskupa Marka Mendyka.

***************************************************************

Załączane do ogłoszeń cliparty pobierane są najczęściej z http://goscniedzielny.wiara.pl/. Polecam tę stronę.

***************************************************************

 Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Księgi Hioba
Hiob przemówił w następujący sposób: „Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: »Kiedyż zaświta i wstanę?«. Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”.
Hiob 7,1–4.6–7

Psalm
Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu lub: Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.
Refren
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.
Refren
Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.
Refren
Ps 147A(146),1–2.3–4.5–6 (R.: por. 3a)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
1 Kor 9,16–19.22–23

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Mt 8,17

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Mk 1,29–39

Dodaj komentarz: