4 niedziela zwykła 01.02.2009 r.

bpmendyk.jpg1. Przeżywamy 4 niedzielę zwykłą. Jest to jednocześnie I niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
2. W dniu wczorajszym odbyła się w Katedrze Legnickiej piękna uroczystość święceń biskupich Ks. dra Marka Mendyka. Legnickiemu Księdzu Biskupowi Pomocniczemu życzymy obfitości łask Bożych i nieustannej asystencji Ducha św. w biskupim posługiwaniu. Relacja ze święceń biskupich Ks. Biskupa Marka Mendyka znajduje się pod tym adresem http://swmaksymilian.luban.pl/2009/01/31/swiecenia-biskupie-ksiedza-biskupa-marka-mendyka/
3. Podsumowanie zimowiska Ściegny’2009 – tekst sprawozdania {patrz niżej}. Relacja z przebiegu zimowiska znajduje się pod tym adresem http://janbar.jgora.pl/ (są tam też już fotki – przesuwa się je naciskając napis „Pokaż następne”).
4. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (02.02) – Ofiarowanie Pańskie (święto)
– w czwartek (05.02) – św. Agatę, dziewicę i męczennicę
– w piątek (06.02) – św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.
5. Z racji święta Ofiarowania Pańskiego także jutro o godz. 18:00 odbędzie się Msza św.
6. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00. W sobotę w godzinach dopołudniowych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem, wieczorem zaś Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych oraz spotkanie wspólnoty Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej oraz bp_marek.jpgParafialnego Zespołu Synodalnego.
7. Na terenie naszej parafii został znaleziony portfel. Właściciela zapraszam do zakrystii.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o powodach cofnięcia ekskomuniki dla Bractwa św. Piusa X i o tajemnicy popularności serialu „Ojciec Mateusz” oraz o realiach życia w Ziemi Świętej w czasie konfliktu w Strefie Gazy. Najnowszy numer „Niedzieli” przedstawia problematykę „znaku naszych czasów” – narastającej migracji, ciekawą rozmowę z Wojciechem Cejrowskim, artykuły poświęcone zakończonemu niedawno okresowi Bożego Narodzenia oraz ciekawą refleksję prawniczą poświęconą zjawisku handlu niedzielno-świątecznego. Na stoliku prasowym można także znaleźć ksero tekstu objaśnienia symboliki herbu biskupiego Ks. Biskupa Marka Mendyka.

***************************************************

SPRAWOZDANIE Z ZIMOWISKA W ŚCIEGNACH 18-25.01.2009 ROKU

Pełne sprawozdanie, podsumowujące zimowisko ŚCIEGNY’2009 znajduje się pod tym adresem (trzeba kliknąć myszką ten niebieski napis i nastąpi przerzucenie na stronę, z której można pobrać tekst)

W dniach 18-25.01.2009 roku odbyło się w Ściegnach koło Karpacza zimowisko, w którym wzięła udział 35-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Lubania, Bogatyni, Leśnej, Jeleniej Góry i Wrocławia (grupa lubańska liczyła 18 osób, bogatyńska – 14 osób, Wrocław, Leśną i Jelenią Górę reprezentowały 3 osoby). Inicjatywa przeprowadzenia zimowiska została podjęta przez Duszpasterstwo Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu, w porozumieniu z Proboszczem Parafii św.Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, Ks. Kanonikiem Kazimierzem Pracownikiem. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie zimowiska był ks. Janusz Barski, proboszcz Parafii św. M.M.Kolbe w Lubaniu. Przygotowania grupy bogatyńskiej podjęli się Państwo Renata i Wojciech Adamczewscy. Osobą koordynującą pomoc instytucji bogatyńskich była Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przy UMiG Bogatynia, Pani Joanna Iżycka-Kuś oraz Pani Teresa Giza.

Zimowisko miało za zadanie zrealizować kilka założeń:

1. Umożliwić wypoczynek w atrakcyjnym regionie naszej diecezji;
2. Powiązać wypoczynek z permanentną formacją duchową, podczas codziennych Mszy św. z homilią;
3. Postawić nacisk na harmonię pracy integracyjnej (ważnej z racji uczestnictwa dzieci z różnych miejscowości i środowisk);
4. Zrealizować cykl ćwiczeń przewidzianych ogólnopolskim programem profilaktyki przeciwdziałania skutkom uzależnień (były one prowadzone przez poszczególnych Opiekunów);
5. Powiązać powyższe z szeroko pojętą prewencją.
Patrząc z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że wszystkie powyższe założenia zostały zrealizowane – wymagało to dużego wysiłku organizacyjnego z racji niesprzyjającej aury.
Zimowisko nie doszło by do skutku, gdyby nie pomoc wielu osób i instytucji, którym w tym miejscu pragnę gorąco podziękować. Płynące z serca „Bóg zapłać” – moje kapłańskie podziękowanie składam:
– Rodzicom uczestników zimowiska – dziękuję za zaufanie i powierzenie nam Waszych pociech;
– Państwu Renacie i Wojciechowi Adamczewskim – za czas i wysiłek włożony w organizację grupy bogatyńskiej;
– Burmistrzowi Miasta Lubań, Konradowi Rowińskiemu – za wsparcie materialne wyjazdu;
– Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia, p. Andrzejowi Grzmielewicz – za zrozumienie i pokrycie kosztów przewozu dzieci i młodzieży;
– Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przy UMiG Bogatynia, Pani Joannie Iżyckiej-Kuś – za koordynowanie pomocy instytucji bogatyńskich oraz wiele cennych wskazówek organizacyjnych;
– Sponsorom zimowiska: Zarządowi Eltur-Serwis, Związkowi Zawodowemu KADRA przy PGE KWB Turów; NSZZ „Solidarność” przy PGE KWB Turów; Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju, Integracji i Pomocy Dziecku „MALEC” w Bogatyni.;
– Instytucjom, które wsparły nas gadżetami reklamowymi, wykorzystanymi jako pamiątki i nagrody: I Oddziałowi BZ WBK w Bogatyni; Łużyckiej Kopalni Bazaltu w Lubaniu; Zarządowi Gazowni Zgorzeleckiej; p.Agacie Włos; p.Agnieszce Nędzi, p. Annie Dudek
– Państwu Iwonie i Arkadiuszowi Kondyjewskim – za zabezpieczenie bazy leków;
– Panu Ryszardowi Piekarskiemu– sponsorowi plakietek okolicznościowych zimowiska; osobie czynnie wspierającej podczas przewozu materiałów w obie strony;
– Panu Arkadiuszowi Słowińskiemu i Lubańskiemu Klubowi Obywatelskiemu – sponsorom plakietek okolicznościowych zimowiska;
– Zarządowi sklepu SMAKOSZ w Jeleniej Górze – sponsorom „kolacji pod gwiazdami”;
– Państwu SUS, właścicielom DW „Wodomierzanka” w Karpaczu – za wspaniałe obiady
Sponsorów i dobrodziejów jest dużo więcej. Z ich grona pragnę publicznie podziękować Kadrze: Paniom Bożenie Kołodziejczak, Małgorzacie Milewskiej i Janinie Frankowskiej oraz dbającej o posiłki Pani Teresie Gizie. Dzięki Wam nasze dzieciaki mogły radośnie i bezpiecznie (oraz syto) spędzić 8 dni zimowiska w Ściegnach.
Mając nadzieję na dalszą współpracę pozdrawiam wszystkich Państwo kapłańskim

Szczęść Boże!!!
Ks. Janusz Barski
********************************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: »Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł«”. I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.
Pwt 18,15–20

Psalm
Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Refren
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami
w Jego ręku.
Refren
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli
moje dzieła”.
Ps 95,1–2.6–7ab.7c–9

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
1 Kor 7,32–35

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 4, 16
Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Mk 1,21–28

Dodaj komentarz: