2 niedziela zwykła 18.01.2009 roku

zimow2009_przypinka.jpg1. Przeżywamy 2 niedzielę zwykłą.
2. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się zimowisko Ściegny’2009, w którym weźmie udział 35 dzieci i młodzieży, z czego 18 osób z Lubania i okolic. Program zimowiska został umieszczony na stronie parafialnej oraz w gablocie. Zapewniam o pamięci modlitewnej o Rodzicach i całej wspólnocie parafialnej – jednocześnie proszę o modlitwę w naszej intencji. W miarę możności będę starał się umieszczać informacje o przebiegu zimowiska na stronie www.janbar.jgora.pl – serdecznie zapraszam do śledzenia zapisu wypoczynku naszych dzieciaków. Jednocześnie już teraz składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy wsparli wysiłki organizacyjne.
3. Z racji wyjazdu z dziećmi na zimowisko ulegnie zmianom tygodniowy porządek Mszy św. Zostaną one odprawione przez ks. Franciszka Molskiego w środę, czwartek i piątek o godz. 8:00 (w pozostałe dni msze są odwołane). W przyszłą niedzielę natomiast Msze św. zostaną odprawione o godz. 10:00 i 11:30. Licząc na zrozumienie z góry przepraszam za wspomniane zmiany.
4. W minionym tygodniu dobiegła końca tegoroczna wizyta duszpasterska. Składam gorące „Bóg zapłać” za serdeczną atmosferę spotkań oraz złożone ofiary. Swoje podziękowanie pragnę także wyrazić modlitwą – pierwsza Msza św. w intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy (obejmująca wszystkie problemy i radości Państwa życia codziennego) zostanie odprawiona 28.01.2009 roku o godz. 17:00. Serdecznie zapraszam.
5. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (19.01) – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
– w środę (21.01.01) – św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę
– w sobotę (24.01) – św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
– w niedzielę (25.01) – nawrócenie św. Pawła Apostoła
WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o ludziach modlących się w małych wspólnotach i o tym, co trzeba zrobić, aby otrzymywać wyższą emeryturę. W najnowszym numerze „Małego Gościa” przeczytamy o tym, ze warto zaufać Panu Bogu oraz historie ludzi chronionych przez Bożą Opatrzność (znajdziemy tu także specjalną naklejkę dla wszystkich chronionych przez Bożą Opatrzność). W szczególny sposób zachęcam do lektury „Niedzieli”, w której znajdziemy relacje z tegorocznych jasełek w naszym kościele oraz z parafialnego spotkania wigilijnego.

********************************************

II Niedziela Zwykła
Czytania mszalne 18 stycznia 2009
Pierwsze czytanie

Z Pierwszej Księgi Samuela
Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego, mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: „Samuelu!”. Wstał Samuel i pobiegł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: „Samuelu!”. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: »Mów, Panie, bo sługa Twój słucha«”. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: „Samuelu, Samuelu!”. Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
1 Sm 3,3b–10.19

Psalm
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Refren
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
Ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę.
Refren
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
„Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren
Ps 40,2 i 4ab.7–8a.8b–10

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
1 Kor 6,13c–15a.17–20

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
J 1,41.17b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”. Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego, rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.


Dodaj komentarz: