Niedziela Chrztu Pańskiego 11.01.2009 roku

chrzest_1.jpg1. Przeżywamy dzisiaj niedzielę Chrztu Pańskiego. Dzisiejsza uroczystość kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia – od jutra wkraczamy w tzw. okres zwykły.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie z Rodzicami dzieci, które wezmą udział w tegorocznym zimowisku w Ściegnach. Pełny program zimowiska jest umieszczony http://janbar.s3.amazonaws.com/dokumenty/Program zimowiska_oficial.DOC
3. W minioną niedzielę przeżyliśmy dwie uroczystości: po Mszy św. o godz. 10:00 mieliśmy okazję uczestniczyć w jasełkach zaprezentowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu, po południu zaś odbyło się spotkanie wigilijne wszystkich grup naszej parafii. Składam gorące „Bóg zapłać” organizatorom obu uroczystości oraz ich uczestnikom.
4. W tym tygodniu dobiega końca kolęda A.D.2009. Z tej racji msze św. we wtorek, środę, czwartek i piątek sprawowane będą o godz. 8:00. W sobotę natomiast (z racji wyjazdu w sprawach zimowiska) Mszy św. nie będzie. Przypominam o możliwości zapisów na ostatni dzień kolędy przez te osoby i rodziny, którym nie pasuje termin wyznaczony w grafiku – termin zapisów upływa w środę.
5. W tym tygodniu wspominamy:
* we wtorek (13.01) – św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
* w sobotę (17.01) – św. Antoniego, opata

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA
I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. W gablocie został umieszczony plakat-zaproszenie na IV Bukowińskie Kolędowanie „Z Kolędą na Ziemię Lubańską”, które odbędzie się w sobotę, 17.01.2009 roku.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o małżonkach, którzy zrezygnowali z metody in vitro z motywów wiary; o tym, jak naprawdę wygląda metoda zapłodnienia pozaustrojowego oraz o pierwszym orszaku Trzech Króli w Warszawie. Tygodnik „Niedziela” ( z załączonym albumem poświęconym ks. Jerzemu Popiełuszce – cena 5,90 zł) zaprasza do lektury listu pasterskiego Episkopatu Polski na niedzielę św. Rodziny, ciekawej refleksji poświęconej rozumieniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Można także zapoznać się z relacją z Europejskiego Spotkania Młodych w Brukseli oraz licznymi opisami spotkań opłatkowo-wigilijnych.

 

**********************************************************

A teraz mała niespodzianka. Do naszej wspólnoty dołączył „zimowy parafianin” – jest to dzieło naszych dzieciaków ze świetlicy. Nie ma to, jak być kreatywnym… Serdecznie pozdrawiam    ks. Janusz

b3.jpgb4.jpgb2.jpg

 *************************************************************

Niedziela Chrztu Pańskiego
Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z za-mknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
Iz 42, 1–4. 6–7

Psalm
Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Refren
Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.
Refren
Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.
Refren
Ps 29 (28),1–4. 9–10 (R.: 11b)

Drugie czytanie

Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego, że Bóg był z Nim”.
Dz 10,34–38

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Mk 9,6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Mk 1,6b–11

Dodaj komentarz: