2 niedziela po Narodzeniu Pańskim 04.01.2009 roku

k3.jpg1. Przeżywamy dzisiaj 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Jest to pierwsza niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10:00 grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu (pod kierunkiem ks. Andrzeja Łuczyńskiego) przedstawi tradycyjne jasełka. Serdecznie zapraszam. Po Mszy św. o godz. 11:30 zmiana tajemnic różańcowych.
3. Także dzisiaj o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie wigilijne wszystkich grup naszej Parafii – zapraszam członków: Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, Radę Parafialną i Parafialny Zespół Synodalny, Scholę Parafialną i LSO. Spotkanie odbędzie się w gmachu Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkach.
4. Trwa Kolęda A.D.2009. Z tej racji msze św. w środę, czwartek i piątek sprawowane będą o godz. 8:00 – za wyjątkiem uroczystości Objawienia Pańskiego (3 Króli). W tym dniu (wtorek, 06.01) Msza św. z poświęceniem kredy i kadzidła o godz. 18:00. W sobotę Msza św. o godz. 10:00. Przypominam, że w zakrystii jest przygotowana poświęcona woda, w która można się zaopatrzyć na zbliżającą się kolędę. Przypominam także o możliwości zapisów na ostatni dzień kolędy przez te osoby i rodziny, które nie mogły się ze mną spotkać w terminie ustalonym w grafiku.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Dla podkreślenia uniwersalności zbawczej misji Chrystusa Pana, tradycja chrześcijańska wśród Magów od bardzo już dawna umieszcza także Murzyna. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.

3_krolowie2.gif

5. W minionym tygodniu weszliśmy w Nowy Rok 2009. Wszystkim Parafianom życzę, aby obfitował on w Boże błogosławieństwo stając się czasem realizacji planów i zamierzeń, przeżywanym w przyjaźni z Bogiem i postawą miłości do ludzi.
6. W przyszłą niedzielę, w niedzielę Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie z Rodzicami dzieci zgłoszonych na tegoroczne zimowisko. Proszę o obecność wszystkich zainteresowanych.
7. Od września 2008 roku nasza grupa LSO została objęta systemem punktacji, na podstawie której co miesiąc typujemy MINISTRANTA MIESIĄCA. Z wielką przyjemnością ogłaszam, że tytuł ten w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu uzyskał (pełniący obecnie funkcje radnego parafialnego i szefa LSO w naszej parafii) Jarosław Nocuń. Dziękując za dotychczasową posługę życzę, aby nowy rok obfitował w podobne osiągnięcia. „Bóg zapłać” i „Szczęść Boże”.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA
I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

8. 31.12 została zamknięta lista osób wyjeżdżających na tegoroczne zimowisko. Grupa lubańska liczy 17 osób, bogatyńska – 13 osób; w zimowisku weźmie także udział 1 osoba z Jeleniej Góry i Wrocławia. W sumie grupa liczyć będzie 32 osoby (+ Opiekunowie i obsługa kuchni). W przyszłym tygodniu w gablocie i na stronie parafialnej zostanie umieszczony ostateczny program zimowiska.
9. W gablocie został umieszczony plakat-zaproszenie na IV Bukowińskie Kolędowanie „Z Kolędą na Ziemię Lubańską”, które odbędzie się 17.01.2009 roku.
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Syracydesa
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą: Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!”. Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Syr 24,1–2.8–12

Psalm
Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Chwal, Jerozolimo, Pana,
Wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
Refren
Zapewnia pokój twoim granicom
I wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
I szybko mknie Jego słowo.
Refren
Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.
Refren
Ps 147,12–13.14–15.19–20 (R.: J 1,14)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana nasze¬go Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam du-cha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.
Ef 1,3–6.15–18

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Por. 1 Tm 3,16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
J, 1, 1-5. 9-14

Dodaj komentarz: