Sprawozdanie parafialne za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO
I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2008

Dobiegający końca rok kalendarzowy 2008 – czas trwania I Synodu Diecezji Legnickiej – był okresem realizacji kilku ważnych inwestycji i organizacji wielu wydarzeń.
Życie religijne i sakramentalne w naszej Parafii w kończącym się roku przedstawia się następująco:
* nasza parafia liczy obecnie 1194 mieszkańców;
* w niedzielnej Eucharystii (według danych z 2-miesięcznych obserwacji) uczestniczy około 27% Parafian; z tej grupy około 39% wiernych przyjmuje regularnie komunię św. (w tym roku rozdano około 13.000 Komunii);
* sakramentu Chrztu udzielono 14 dzieciom;
* związek małżeński zawarło 7 par;
* do wieczności odeszło 14 parafian;
* w uroczystości I Komunii św. wzięła udział 11-osobowa grupa dzieci;
* Sakrament Bierzmowania przyjęła 9-osobowa grupa Młodzieży;
* wzrosła liczba osób odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem w każdą I sobotę miesiąca  – grupa ta liczy obecnie 11 osób;
* w okresie od 01.01.2008 roku sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku udzielono 9 osobom;
* nie zmienił się zasadniczo skład parafialnej grupy Rycerstwa Niepokalanej, liczącej obecnie 38 osób;
* druga parafialna grupa formacyjna – Żywy Różaniec – gromadzi na dzień dzisiejszy 44 osoby;
* parafialna grupa Liturgicznej Służby Ołtarza zmniejszyła się o 2 osoby; od października staż kandydata rozpoczął Patryk Zdunek – na dzień dzisiejszy liczy więc ona 8 osób. W listopadzie, podczas wyborów, został wybrany zarząd grupy w składzie: szef ministrantów – Jarosław Nocuń, zastępca – Kamil Kwieciński;
* istniejąca od ponad roku Schola parafialna liczy obecnie 12 osób (w tym 2 gitarzystki: Natalię i Olę);
* w tym roku funkcję Kościelnych pełniła, na zasadach wolontariatu 3-osobowa grupa Panów: p. Zbigniew Kwieciński, p. Jan Piskozub i p. Kamil Glazer; o wygląd ołtarza dbały w tym roku Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Kleszczyńska i Krystyna Zakrzewska; o dekoracje w czasie świąt i okazjonalnych uroczystości zatroszczyły się w tym okresie Panie: Małgorzata Milewska, Beata Kwiecińska i Paulina Kołodziejczak. Stała grupa mieszkańców poszczególnych ulic dbała w tym roku o czystość naszej świątyni.
* powołany do życia w marcu br. Parafialny Zespół Synodalny liczy obecnie 10 osób;
* zaprzysiężona w październiku 2008 roku Rada Parafialna składa się z 28 osób;
* w tym czasie został zmieniony harmonogram stałych spotkań formacyjnych dwóch grup naszej Parafii: Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej spotyka się obecnie w każdą I sobotę miesiąca podczas Eucharystii ze zmianą tajemnic różańcowych;
* od września br rozpoczęły się spotkania przygotowujące: do Sakramentu Bierzmowania (I i III środa miesiąca) oraz do I Komunii św. (I niedziela miesiąca);
* tegoroczny porządek liturgii w naszej Parafii obejmował szereg nabożeństw, sprawowanych o godz. 16:30: Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (środa), nabożeństwa różańcowe i wypominkowe oraz Msza św. roratnia o godz. 17:00 – podczas tych spotkań liturgicznych dało się zauważyć zwiększenie frekwencji uczestników.
* W roku 2008 przeżyliśmy 2 serie rekolekcji: wielkopostne (10-12.03.2008 r.) – prowadzone przez ks. Grzegorza Krzystka i adwentowe (07-10.12.2008 r.) – których prowadzenia podjął się ks. Andrzej Łuczyński;
* wielkim wydarzeniem kończącego się roku stał się odpust parafialny, związany z jubileuszem 20-lecia istnienia parafii – grupa Parafian podjęła się organizacji I Festynu Parafialnego, który okazał się wielkim sukcesem;
* nie zabrakło także inicjatyw skierowanych w stronę dzieci i młodzieży – dużym zainteresowaniem cieszyło się zimowisko, majowy Festyn Dziecięcy i uroczystość św. Mikołaja.
* W listopadzie br została w naszej parafii otwarta świetlica dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II, w której zajęciach uczestniczy obecnie 11-osobowa grupa dzieciaków, którymi opiekuje się 6 osób pełniących (jako wolontariusze) funkcje wychowawców. Dużym sukcesem świetlicy był grudniowy I Kiermasz Świąteczny, który stał się okazją prezentacji kreatywności i możliwości twórczych naszych najmłodszych oraz zebrania funduszów na funkcjonowanie świetlicy w przyszłym roku;

Rok 2008 obfitował także w wiele inwestycji i wydarzeń o charakterze administracyjno-gospodarczym. Zostały one omówione w skierowanych do Parafian liście, załączonym do roznoszonych opłatków – wspomnę tylko najważniejsze:
– dokończenie inwestycji modernizacji systemu grzewczego w kościele;
– gruntowne odnowienie krzyża misyjnego;
– podłączenie do zewnętrznej instalacji oświetleniowej latarni przy bramie bocznej;
– dalszy ciąg prac pielęgnacyjnych terenu wokół kościoła.

Powyższe sprawozdanie obejmuje całokształt życia religijnego i funkcjonowania naszej Parafii w kończącym się roku 2008. Z pewnością spraw wartych podkreślenia było więcej – wybrałem te najważniejsze. Te i inne nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Wasza życzliwość, zrozumienie i pomoc – modlitewna, materialna oraz ta, w postaci „pracy rąk”. Pragnę za nie Wam wszystkim gorąco podziękować i podkreślić moją wdzięczność za wszelkie „okruchy serca”, których w ciągu tego roku doznałem bardzo wiele. Chcę ją wyrazić pamięcią i modlitwą, o której zapewniam.
Jeszcze raz WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO składam kapłańskie „Bóg zapłać”.
Osoby zainteresowane obrazem życia naszej parafii ukazanym w postaci diagramów zapraszam tutaj

Dodaj komentarz: