Program wizyty duszpasterskiej A.D.2009

27.12.2008 r. — g.14:00 — Aleja Niepodległości 9-26
28.12.2008 r. — g.14:00 — Aleja Niepodległości 1-8
29.12.2008 r. — g.15:30 — ul. Stawowa 1-10 (bez numeru 6)
30.12.2008 r. — g.15:30 — ul. Stawowa 11-17 (+ nr 6)
02.01.2009 r. — g.15:30 — ul. Leśna 51-57
03.01.2009 r. — g.14:00 — ul. Lipowa, ul. Krótka, ul. Groblowa
05.01.2009 r. — g.15:30 — ul. Leśna 44a-49
06.01.2009 r. — g.15:30 — ul. Leśna 30-38a
07.01.2009 r. — g.15:30 — ul. Leśna 38b-44
08.01.2008 r. — g.15:30 — ul. Leśna 25-29
09.01.2009 r. — g.15:30 — ul. Leśna 16-24
10.01.2009 r. — g.14:00 — ul. Leśna 10-15c
13.01.2009 r. — g.15:30 — ul. Żołnierska, ul. Rzeczna, ul. Fortowa
14.01.2009 r. — g.15:30 — ul. Skalnicza, ul. Bema
15.01.2009 r. — g.15:30 — ul. Prusa, zgłoszenia indywidualne

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:
– W przeddzień wizyty duszpasterskiej odwiedzą Państwo ministranci, zapowiadając ją. W przypadku nieobecności Państwa pozostawią w drzwiach kartki informacyjne.
– W przypadku niemożności spotkania w terminie wskazanym wyżej proszę o wpisanie się na listę zgłoszeń indywidualnych w zakrystii.
– W dniu 06.01.2009 roku (uroczystość 3 Króli) kolęda będzie trwała do 17:45, potem przerwa na Mszę św. i wznowienie po zakończeniu Eucharystii.
– Kolęda jest spotkaniem o charakterze duszpasterskim. Stąd też warto zadbać o przygotowanie miejsca spotkania: świeca, Pismo św., woda święcona (od 28.12 będzie dostępna w zakrystii). W przypadku dzieci i młodzieży uczęszczającej na katechezę będę wdzięczny za przygotowanie zeszytów przedmiotowych religii.

Dodaj komentarz: