Świąteczny list do Parafian

00.jpgKochani Parafianie !!!
Zbliżają się „najcieplejsze” w naszej polskiej tradycji święta – po raz kolejny będziemy mogli przeżyć z naszymi najbliższymi pamiątkę Wcielenia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Ciepło płynące z Betlejemskiej Groty w tę cudowną Noc Narodzenia przekłada się na wigilijną atmosferę, pełną zrozumienia, miłości, pojednania i dobroci. Pragnę uczestniczyć w tej atmosferze poprzez dar modlitwy, którą pragnę objąć całą naszą Wspólnotę Parafialną.
Podsumowując rok 2008 pragnę przede wszystkim skierować w Waszą stronę płynące z serca kapłańskie „Bóg zapłać” za atmosferę, zrozumienie, życzliwość i wielką pomoc – tak modlitewną, jak i materialną – okazywaną przez Was w minionym czasie. Rok ten obfitował w wydarzenia integrujące nasze środowisko – dziękuję za Wasz wkład w to dzieło.
Korzystając z okazji pragnę także poinformować Was w ten sposób, listem proboszcza do swoich Parafian, o bieżącym stanie naszej parafii, po prawie 2-letnim okresie pełnienia w niej funkcji duszpasterza. Chciałbym także krótko podkreślić najbardziej istotne inwestycje i wydarzenia kończącego się roku 2008.
Było ich niemało – w każdym z nich uczestniczyliście: duchowo i materialnie. Pragnę skierować moje kapłańskie „Bóg zapłać” grupie szczególnie aktywnych Parafian, bez których fachowości i pomocy niewiele z wymienionych niżej prac ujrzało by „światło dzienne”. Panie i Panowie! Dziękuję za poświęcony naszej wspólnocie czas i wysiłek – dzięki Wam zewnętrzne warunki przebywania i modlitwy w naszej świątyni oraz wygląd jej otoczenia uległy zdecydowanej poprawie.
Bilans kończącego się roku 2008 prezentuje się następująco:
** Początek roku stał się okazją umożliwienia Parafianom czerpania wiadomości o aktualnych problemach wspólnoty z Internetu. Powstała w styczniu internetowa strona parafialna www.swmaksymilian.luban.pl daje możliwość zapoznawania się z aktualnymi ogłoszeniami duszpasterskimi, interesującymi wiadomościami dotyczącymi przeżywanych w roku liturgicznym świąt i wspomnień. Na stronie można także znaleźć materiały dotyczące historii, formacji i spotkań grup naszej parafii. Na razie w planach pozostaje stworzenie e-kroniki naszej parafii, obejmującej okres od rozpoczęcia budowy naszej świątyni. Pragnę podkreślić przy tym rosnące powoli (ale systematycznie) zaangażowanie młodzieży w prowadzenie wspomnianej strony.
** W dniach 10-17.02.2008 roku odbyło się – organizowane po raz pierwszy w naszej parafii – zimowisko, w którym (wraz z grupą bogatyńską) wzięła udział liczna grupa dzieci i młodzieży z Lubania. Nie byłoby możliwe, gdyby nie zaufanie Rodziców oraz zaangażowanie i pomoc (duchowa i materialna) wielu Parafian oraz lubańskich i bogatyńskich instytucji samorządowych i zakładów pracy.
** Zwołany 16.10.2007 roku I Synod Diecezji Legnickiej opiera się także na pracy wspólnot parafialnych. Pogłębieniu refleksji synodalnej, zamyśleniu nad rzeczywistością Kościoła Legnickiego w obecnej rzeczywistości, służyć mają spotkania Parafialnych Zespołów Synodalnych. Zespół taki istnieje także w naszej parafii – został on powołany do życia 16.03.2008 roku.
** Okres wiosenno-letni, oprócz pracy formacyjnej (rekolekcje wielkopostne, Triduum Paschalne i oktawa Świąt Zmartwychwstania Pańskiego) stał się także czasem podjęcia kolejnych prac pielęgnacyjnych terenu wokół kościoła. W maju został zrekultywowany trawnik przed plebanią. Zasłaniające kościół drzewa zostały przesadzone w inne miejsca terenu wokół kościoła. Liczna grupa Pań – członkiń Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej wyrównała część „reprezentacyjnego” trawnika przy wjeździe na teren parafialnej posesji. Została także zasypana i wyrównana część alei z tyłu kościoła.
** Wspomniany okres obfitował także w inicjatywy skierowane w stronę dzieci i młodzieży. Kilkakrotne spotkania przy ognisku, których „ukoronowaniem” stał się Festyn Dziecięcy (31.05.2008 r.) stały się dowodem naszego zainteresowania najmłodszymi członkami wspólnoty parafialnej.
** Miesiące letnie pozwoliły na podjęcie prac adaptacyjnych w dawnej salce katechetycznej. Zainteresowanie kwestią dziecięco-młodzieżową w parafii (czego kolejnymi akcentami było założenie Scholi Parafialnej, wprowadzenia niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 10:00 oraz wspomniane wyżej zimowisko) stało się podstawą inicjatywy zagwarantowania dzieciom i młodzieży naszej parafii możliwości bezpiecznego pobytu i modlitwy na całym terenie posesji. Mieliśmy takie locum, wymagające jednak gruntownej modernizacji. Wykonane w ramach wolontariatu prace objęły: położenie nowej instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia, modernizację systemu wentylacyjnego (wentylacja bierna i czynna), odświeżenie sali i zmianę jej wyglądu oraz wyciszenie sali od strony prezbiterium (wstawienie ściany działowej i wyciszenie grubą warstwą waty mineralnej). Sala została wyposażona w 5 komputerów (przekazanych nam w ubiegłym roku przez Dyrekcję Gimnazjum nr 1 w Lubaniu oraz Urząd Miasta i Gminy Bogatynia). Świetlica została także wyposażona w nowe meble ofiarowane przez Państwo Skotnickich. W chwili pisania tych słów trwają przygotowania do inauguracji pracy świetlicy, która odbędzie się w niedzielę, 16.11.2008 roku.
** Wielkim wydarzeniem kończącego się roku stała się uroczystość odpustowa. W tym roku była ona związana z Porcelanowym Jubileuszem 20-lecia powstania naszej parafii. Stąd też jej obchody były bardzo urozmaicone. Po raz pierwszy, dzięki Waszej inicjatywie, został zorganizowany Festyn Parafialny, będący okazją do wspólnego świętowania „imienin Parafii”, a także szansą materialnego wsparcia inicjatyw na jej terenie. Chyba każdy z nas przeżył na swój sposób to wyjątkowe popołudnie, w którym doświadczyliśmy nawet „łaski z nieba” czyli niespodziewanego słońca po kilku dniach deszczu.
** Wśród spraw wymagających konkretnych działań znalazła się także konieczność odnowienia bardzo zniszczonego krzyża misyjnego. Grupa Parafian podjęła się w miesiącu wrześniu jego renowacji. Wykonali oni ciężką pracę dającą gwarancje zabezpieczenia krzyża na wiele lat.
** W liście na rok 2007 wspominałem o inwestycji modernizacji systemu grzewczego w kościele. Październik bieżącego roku stał się czasem zakończenia tej inwestycji. Dzięki wielkiemu zrozumieniu i pomocy grupy Parafian został wymieniony system doprowadzania wody do grzejników oraz same grzejniki. Daje to gwarancje zabezpieczenia właściwych warunków Państwa pobytu w naszej świątyni także w okresie jesienno-zimowym.
** W tym miesiącu dokonał się także kolejny ważny dla wspólnoty akt – powołanie Rady Parafialnej, która została zaprzysiężona w niedzielę, 19.10.2008 r. Rada Parafialna liczy obecnie 29 osób, z czego 10-osobowa grupa Radnych stanowi Parafialną Radę do spraw Młodzieży. Korzystając z okazji wspomnienia o powyższym wydarzeniu, pragnę skierować także serdeczne „Bóg zapłać” do poprzedników – do członków Rad Parafialnych wspierających posługę ks. Jerzego Jerki i ks. Piotra Kudokasa. Dziękuję za pomoc i poświęcony naszej wspólnocie czas.
** Część naszych Parafian korzysta w drodze do kościoła z drogi od ul. Stawowej. Już w ubiegłym roku zwróciłem uwagę na fakt, że droga ta nie jest bezpieczna (brak oświetlenia oraz kiepska jakość nawierzchni). W październiku bieżącego roku udało nam się podłączyć do instalacji oświetleniowej kościoła jedną latarnię, która doświetla część wspomnianej trasy. Wymagało to wykopania rowów dla okablowania i podłączenia do instalacji – czego szybko i sprawnie dokonała grupa Parafian oraz firma Pana Stanisława Czajkowskiego.
** W trakcie prac związanych z adaptacją Sali katechetycznej na świetlicę ujawniły się także miejsca dachu kościoła, wymagające natychmiastowej naprawy. Pracę tę (podobnie, jak zabezpieczenie dachu nad wejściem głównym) wykonał Pan Ryszard Remez i pracownicy Jego Firmy.
** Bieżący rok stanie się także okazją świętowania 60-rocznicy powstania Gimnazjum nr 1 im. St. Wyspiańskiego, będącego jedyną placówką oświatowo-wychowawczą na terenie naszej parafii. Piękna uroczystość, przewidziana na ostatnie dni listopada, stanie się okazją do podkreślenia wielkiej roli pełnionej dotąd przez Środowisko Gimnazjum, przed którym stają nowe wyzwania czasu prób i eksperymentów w polskim szkolnictwie.
** Ostatnim akcentem kończącego się roku stanie się uroczystość Dnia Dobroci – uroczystość św. Mikołaja, którego organizacja trwa już od początków października. Inicjatywie patronują parafialne wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Żywego Różańca.

003.jpg


++ Funkcjonowanie Parafii to oczywiście nie tylko sprawy gospodarczo-administracyjne. To przede wszystkim życie duchowe Parafian. Wielką radością napełnia mnie fakt akceptacji Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 10:00 oraz oprawiającej ją muzycznie Scholi. Zauważam wzrost frekwencji wiernych w niedzielnej liturgii oraz Wasze angażowanie się w inicjatywy i spotkania paraliturgiczne (np. „Wieczór Papieski” 12.10.2008 r., „Refleksja Listopadowa” 01.11.2008 r. czy „Różaniec za Ojczyznę” 11.11.2008 r.). Kochani! Tworzycie piękną atmosferę modlitwy (podkreśloną już kilkakrotnie przez Księży-Gości), potraficie także zachęcić swoją obecnością dzieci i młodzież do udziału i angażowania się w różne inscenizacje i misteria, pomagające nam przeżywać tajemnice naszej wiary.

++ Zostały już ustalone terminy większości ważnych wydarzeń parafialnych w przyszłym roku: I Komunia święta (31.05.2009 r., godz. 11:00); Rocznica I Komunii św. (07.06.2009 r., godz. 10:00); Odpust parafialny (16.08.2009 r., godz. 13:00); zimowisko (18-25.01.2009 r.); II Festyn Dziecięcy (06.06.2009 r.). Z racji mającej się odbyć w przyszłym roku wizytacji kanonicznej nie jest na razie znany termin Bierzmowania (które zostanie udzielone przez Ks. Biskupa podczas centralnej Mszy św. w czasie wizytacji). Pozostałe terminy ważnych wydarzeń będą podawane sukcesywnie w ogłoszeniach duszpasterskich.

++ Kończąc pragnę przypomnieć o stałych terminach nabożeństw i spotkań w naszej Parafii:
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – każda środa, godz. 16:45.
– Wszystkie nabożeństwa okresowe – godz. 16:30.
– Roraty – godz. 17:00.
– Spowiedź I-piątkowa – I piątek miesiąca od godz. 16:00.
– Zmiana tajemnic Żywego Różańca i spotkanie w świetlicy parafialnej grup: Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Parafialnego Zespołu Synodalnego – I sobota miesiąca.
– Spotkanie kandydatów do Bierzmowania – I i III czwartek miesiąca.
– Spotkania Scholi Parafialnej – każda sobota, godz. 11:00.
– Spotkania formacyjne Liturgicznej Służby Ołtarza – każda środa, po Mszy św.
– Spotkania Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – I niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 11:30.
– Msza św. w okresie kolędowym w dni powszednie – godz. 8:00. Msze św. niedzielne bez zmian.
– Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej (kolędy) – od poniedziałku do piątku o godz. 15:30; w soboty o godz. 14:00. Dzień wcześniej ministranci przypomną Państwu o terminie kolędy w Waszych domach.
– Kancelaria parafialna czynna jest w każdą środę w godz. 16:00-16:30 oraz sobotę w godz. 10:00-11:00 (za wyjątkiem I soboty miesiąca). Sprawy losowe (pogrzeb, namaszczenie chorych) można zgłaszać codziennie – zachęcam do korzystania z możliwości kontaktu telefonicznego [+48792631126].
– Odwiedziny z Najświętszym Sakramentem u Chorych – każda I sobota miesiąca od godz. 8:30.
– Sprzątanie kościoła – 1 i 3 sobota miesiąca.
– Kolekta w każdą 3 niedzielę miesiąca (tzw. „niedziela parafialna”) przeznaczona jest na finansowe wsparcie inicjatyw gospodarczych w naszej parafii.

Inwestycje, o których pozwoliłem sobie Państwo poinformować są kontynuacją 2-letniego programu modernizacji naszego kościoła i plebanii, rozpoczętego w minionym roku – na ten cel w całości zostaną przeznaczone ofiary złożone przy okazji roznoszenia opłatków i wizyty duszpasterskiej. Pragnę podkreślić, że zrealizowane zadania, wykonane prace, rozpoczęte i zakończone w tym roku inwestycje nie byłyby możliwe do spełnienia bez Waszego, Drodzy, zrozumienia i ofiarności. Mimo wzrastającego ubożenia wielu grup społecznych i zawodowych doznaję z Waszej strony wielkiej ofiarności. To wzmacnia siły i motywuje do dalszej aktywnej posługi w naszej wspólnocie. Dziękując za wszelkie przejawy zrozumienia i ofiarności pozdrawiam kapłańskim

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!!

ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: