4 niedziela Adwentu 21.12.2008 roku

4na.jpg1. Przeżywamy 4 Niedzielę czasu przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Jest to 3 niedziela miesiąca – „niedziela parafialna”. Zebrana dzisiaj taca jest przeznaczona na potrzeby inwestycji w naszej parafii. W minioną niedzielę odbył się w naszej parafii I Kiermasz Świąteczny, przeprowadzony przez Opiekunów i dzieci naszej świetlicy – Sprawozdanie z jego przebiegu i efektów jest umieszczone tutaj

2. W tym tygodniu, w czwartek, wkraczamy w czas Narodzenia Pańskiego. Naszym przygotowaniem duchowym były niedawne rekolekcje. Potrzeba także przygotować do zbliżających się Świąt naszą świątynię. Serdecznie zapraszam do przygotowania kościoła na świąteczny czas – sprzątanie rozpoczniemy w poniedziałek o godz. 16:00. Ufam, że nie zabraknie osób, którym na tym będzie zależało.
3. W poniedziałek na godz. 10:00 serdecznie zapraszam do udekorowania choinek ministrantów, Scholę oraz chętną młodzież.
4. We wtorek od godz. 15:00 do Mszy św. ostatnia okazja do spowiedzi przed świętami.
5. W środę będziemy przeżywać jedyny w swoim rodzaju, bardzo rodzinny, wieczór wigilijny. Życzę, aby towarzyszyła mu atmosfera serdeczności, rodzinnego ciepła i miłości. Osoby zainteresowane przebiegiem wieczerzy wigilijnej zapraszam tutaj Msza św. pasterska o północy – osoby, które podczas pasterki przyjmą komunię św. mogą uczynić to powtórnie podczas Mszy św. w dniu 25.12. W czwartek (25.12) nie będzie Mszy św. o godz. 8:00. Pozostałe Msze św. bez zmian. W piątek (26.12) niedzielny porządek Mszy św. – kolekta zebrana w tym dniu przeznaczona jest na WSD w Legnicy.
6. W zakrystii można jeszcze nabyć opłatki i świece wspierające akcję „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Wspomniane świece, będące naszą pomocą dla najuboższych, są w cenie: 5 zł.
7. W tym tygodniu wspominamy:
– w czwartek (25.12) – Narodzenie Pańskie
– w piątek (26.12) – św. Szczepana, pierwszego męczennika
– w niedzielę (28.12) – Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. Jest to także wspomnienie Świętych Młodzianków, męczenników.
WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.
8. W zakrystii można otrzymać materiały dotyczące zimowiska, które odbędzie się w dniach 18-25.01.2009 roku.
9. W tym tygodniu rozpoczynamy wizytę duszpasterską A.D.2009. Program kolędy jest wywieszony w gablocie; został także umieszczony na stronie parafialnej. Z racji kolędy w najbliższą sobotę Msza św. – z obrzędem pobłogosławienia wina – o godz. 10:00. W tym roku – z racji wczesnego terminu zimowiska – będę kolędować także w niedziele. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z terminami wizyt kolędowych – gdyby nie pasowały, bardzo proszę o zgłoszenie chęci spotkania w ostatnim dniu tegorocznej kolędy (15.01.2009 r.)
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” – oprócz wielu ciekawych informacji – warto zapoznać się z artykułem o watykańskiej instrukcji bioetycznej oraz zapis ostatniej adwentowej rozmowy z o.Stanisławem Jaroszem. „Niedziela” natomiast (z wkładką w postaci kalendarza na rok 2009) wraz z obszernym serwisem poświęconym zbliżającym się Świętom prezentuje rozmowę z Natalią Kukulską o jej mamie, Annie Jantar, wyniki sondażu pisma o rozumieniu Pisma św. oraz zaproszenie do udziału w tegorocznym Europejskim Spotkaniu Młodych, które odbędzie się w Brukseli.

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Drugiej księgi Samuela
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”. Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: »Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki«”.
2 Sm 7,1–5.8b–12.14a.16

Psalm
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Refren
„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.
Refren
On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe będzie moje z nim przymierze.
Refren
Ps 89(88) 2–3,4–5,27 i 29 (R.: 2a)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Rz 16,25–27

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Łk 1,38

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
Łk 1,26–3

Dodaj komentarz: