3 niedziela Adwentu 14.01.2008 roku

3na.jpg1. Przeżywamy 3 Niedzielę czasu przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Już w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko”. Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”. W tym tygodniu modlimy się szczególnie o życie chrześcijańskie rodzin.
2. Od środy rozpoczyna się w liturgii czas bezpośredniego przygotowania na uroczystości Narodzenia Pańskiego.
3. W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 10:00 i 11:30 odbędzie się I Parafialny Kiermasz Świąteczny, podczas którego można nabyć kartki i ozdoby świąteczne przygotowane przez dzieci z naszej świetlicy. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie działalności świetlicy, umożliwiając zakup niezbędnych materiałów.
4. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim Parafianom za Wasze uczestnictwo w tegorocznych rekolekcjach adwentowych. Liczny udział w Eucharystii oraz skorzystanie z sakramentu pojednania był budującym świadectwem Waszej wiary.
5. Tydzień temu gościliśmy w naszej parafii Dostojnego Gościa – św. Mikołaja. Za przygotowanie uroczystości serdecznie dziękuję Paniom: Kazimierze Hałajko, Krystynie Zakrzewskiej i Małgorzacie Kleszczyńskiej oraz dobrodziejom, którzy wsparci nas rzeczowo.
6. Po każdej Mszy św. przy wyjściu głównym można nabyć świece wspierające akcję „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Wspomniane świece, będące naszą pomocą dla najuboższych, są w cenie 5 zł.
7. W najbliższy czwartek, z racji spowiedzi w parafii św. Trójcy, Msza św. zostanie odprawiona o godz.16:30. W sobotę natomiast (z racji spowiedzi w Radostowie) Msza św. rozpocznie się o godz. 17:30. Przepraszam za te zmiany.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

8. W dniach 18-25.01.2009 roku odbędzie się kolejne zimowisko. W zakrystii można otrzymać informator oraz kartę zgłoszenia dziecka oraz wpisać je na listę uczestników. Dokumenty te można także pobrać z naszej strony parafialnej, gdzie będą umieszczane aktualne szczegółowe informacje na temat przygotowań do wyjazdu.
9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” – oprócz wielu ciekawych informacji – przeczytamy m.in. o problemach światopoglądowych dzisiejszego katolika, kolejny warty rozważenia list z serii „Adwent ze św. Pawłem Apostołem” oraz zapoznamy się z problemem narastającej krytyki Watykanu. „Niedziela” natomiast wraz z obszernym serwisem informacyjnym proponuje refleksję „Adwent z Janem Pawłem II” oraz nad zjawiskiem komercjalizacji tradycji chrześcijańskich oraz ciekawy artykuł poświęcony próbom przeniesienia na rzeczywistość wirtualną niektórych praktyk religijnych.

*************************************************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Izajasza
Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana. „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów”.
Iz 61,1–2a. 10–11

Psalm
Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie
będą wszystkie pokolenia.
Refren
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Refren
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Refren
Łk 1,46–48, 49–50, 53–54 (R.: por. Iz 61,10b)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.
1 Tes 5,16–24

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Iz 61,1

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”. Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”.
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
J 1,6–8. 19–28

 

Dodaj komentarz: