33 niedziela zwykła 16.11.2008 r.

24.jpg1. Przeżywamy dzisiaj 33 niedzielę zwykłą. Jest to „niedziela parafialna” – zebrana podczas Mszy św. kolekta jest przeznaczona na pokrycie kosztów inwestycji w naszej parafii.
2. W tym tygodniu kończymy tegoroczne nabożeństwa wypominkowe – odbywać się będą od wtorku do soboty o godz. 16:30. Od przyszłej niedzieli podczas każdej Mszy św. będziemy otaczać modlitwą naszych bliskich zmarłych, odmawiając jedną tajemnicę różańca świętego. Zachęcam osoby pamiętające o swoich bliskich zmarłych do uczestniczenia w tym dniu także we Mszy św., która jest wielkim darem dla Kościoła Oczyszczającego się.
3. Składam serdeczne „Bóg zapłać” mieszkańcom ul. Leśnej 18-25 a (w szczególny sposób rodzinom z ul. Leśnej 25 i 25a) za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę oraz złożenie ofiary (serdecznie dziękuję Patrycji Chmielewskiej i Beacie Mikulskiej za zebranie ofiary). Msza św. w intencji Państwa zostanie odprawiona w środę (19.11) o godz. 17:00.
4. W minionym tygodniu przeżywaliśmy Święto Narodowe. Składam gorące „Bóg zapłać” Młodzieży i Scholi parafialnej za przeprowadzenie „Różańca za Ojczyznę”, a wszystkim Parafianom za liczny udział w misterium oraz w liturgii tego dnia. Składam także gorące podziękowanie za przygotowanie dekoracji związanej z rocznicą odzyskania niepodległości.
5. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (17.11) – św. Elżbietę Węgierską, zakonnicę
– we wtorek (18.11) – bł Karolinę Kózkówny, dziewicę i męczennicę
– w środę (19.11) – bł. Salomeę, dziewicę
– w czwartek (20.11) – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
– w piątek (21.11) – Ofiarowanie NMP
– w sobotę (22.11) – św. Cecylię, dziewicę i męczennicę

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. W sobotę przeżywamy wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim dbającym o jakość śpiewu kościelnego w naszej świątyni (w szczególny sposób naszej Scholi parafialnej) składam z tej okazji najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia oraz wielkiej radości i satysfakcji z posługiwania wspólnocie swoim śpiewem.
7. Najbliższa niedziela to niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, kończąca rok kościelny. Z tej racji ogłaszam konkurs na najpiękniejszą koronę dla Pana Jezusa. Prace można składać do przyszłej niedzieli. Rozstrzygnięcie podczas Mszy św. o godz. 10:00.
8. W najbliższy czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna nabożeństwo wypominkowe i Msza św.
9. Informowałem o planowanym na dzień dzisiejszy otwarciu świetlicy. Z powodów technicznych uroczystość otwarcia zostaje przeniesiona na przyszłą niedzielę (23.11) na godz. 16:30. Od poniedziałku (24.11) można będzie zapisywać dzieci, pragnące uczestniczyć w spotkaniach i zajęciach świetlicowych – przypominam, zapisów dokonują osobiście rodzice lub prawni opiekunowie (podanie czasu przebywania dziecka w świetlicy). Świetlica na razie czynna będzie od poniedziałku do soboty w godz. 15:00-17:00. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco – w ogłoszeniach i na stronie parafialnej.
10. W tym roku piękną uroczystość – Diamentowy Jubileusz 60-lecia swojego istnienia obchodzi Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu-Księginkach. Centralne obchody Rocznicy odbędą się w piątek, 28.11.2008 r. i rozpoczną się uroczystą Mszą św. o godz. 10:30. Zachęcam do zapoznania się z odnośnym plakatem w gablocie i przy wejściu głównym.
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy omówienie sytuacji USA po tegorocznych wyborach, piękny artykuł poświęcany zabijaniu dzieci nienarodzonych oraz rozmowę poświęconą życiu i śmierci oraz naszemu do nich stosunkowi. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o obchodach uroczystości Wszystkich Świętych w Legnicy. W „Gościu Niedzielnym” znajdziemy dziś kartkę pocztową, zaadresowaną do ambasadora Indii, z apelem o obronę mordowanych chrześcijan (Redakcja zachęca, aby wysłać tę kartkę do ambasady). Ponadto przeczytamy m.in. o tym, jak w Oksfordzie zlikwidowano Boże Narodzenie i o najstarszym w Polsce sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Księgi Przysłów
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny..
Prz 31, 10–13. 19–20. 30–31

Psalm
Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz
i dobrze ci będzie.
Refren
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.
Refren
Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.
Refren
Ps 128(127), 1–2. 3. 4–5 (R.: por. 1a)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
1 Tes 5, 1–6

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
J 15, 4. 5b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«. Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.
Mt 25, 14–30

Dodaj komentarz: