ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 09.11.2008 r.

lateran1.jpg1. Przeżywamy dzisiaj rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Matki i Głowy wszystkich kościołów Miasta i Świata, będącej do 1308 roku rezydencją papieży. Jest to także dzień modlitw w intencjach zmarłych nauczycieli i wychowawców.
2. Dzisiaj po sumie parafialnej spotkanie z rodzicami dzieci, przygotowujących się do uroczystości I Komunii św.
3. Przypominam, że nabożeństwa wypominkowe odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym na kartkach wspominkowych – w tym tygodniu nabożeństwa w intencjach zmarłych odbędą się od 12 do 15.11 o godz. 16:30. Zachęcam osoby pamiętające o swoich bliskich zmarłych do uczestniczenia w tym dniu także we Mszy św., która jest wielkim darem dla Kościoła Oczyszczającego się.
4. W najbliższy wtorek (11.11) obchodzimy Święto Narodowe – 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Msze św. w tym dniu w porządku niedzielnym – o godz. 10:00 Msza św. w intencji Ojczyzny, której zwieńczeniem będzie poetycka refleksja poprowadzona przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu. Podobnie jak 1.XI, w tym dniu będziemy mieli możliwość wzięcia udziału w misterium modlitewnym „Listopadowy różaniec”, poprowadzonym przez Młodzież i Scholę parafialną. godlo_1919.jpgNasza modlitwa rozpocznie się 11.11 o godz. 18:00. W imieniu naszej Młodzieży serdecznie zapraszam. Próba przed misterium w poniedziałek o godz. 12:00. Zachęcam także do odwiedzenia strony http://www.zs3.wroc.pl/liceum/nauczyciele/przedmioty/historia/symbolenarodowe/godlo/pages/image001.html na której można znaleźć graficzną historię naszego godła narodowego.
5. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (10.11) – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
– we wtorek (11.11) – św. Marcina z Tours, biskupa
– w środę (12.11) – św. Jozafata, biskupa i męczennika
– w czwartek (13.11) – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. W tym tygodniu, od środy, rozpocznie się roznoszenie opłatków wigilijnych do naszych domów. Do kompletu opłatków został dołączony mój list do Państwa przedstawiający dorobek kończącego się roku 2008 i plany na rok następny. Ofiary składane przy tej okazji zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów zakończenia modernizacji systemu grzewczego w kościele. Z góry dziękuję za wszystkie złożone ofiary. Roznoszenia opłatków podjęli się Panowie: Jan Piskozub i Marian Sokołowski, którzy będą posiadali odnośne upoważnienie ze strony parafii.
7. W najbliższy czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna nabożeństwo wypominkowe i Msza św.
8. Przyszła niedziela, 3 niedziela miesiąca, to „niedziela parafialna”. Kolekta zebrana podczas Mszy św. zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów inwestycji w naszej parafii.
9. W niedzielę, 16.11 o godz. 15:30 zostanie oficjalnie otwarta nasza świetlica dziennego pobytu dzieci i młodzieży. Dzisiaj po każdej Mszy św. serdecznie zapraszam do jej obejrzenia – jest to wspólne dzieło wielu parafian, za które składam gorące „Bóg zapłać”. Przy stoliku prasowym zostały wyłożone deklaracje rodziców oraz zgody na udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlicowych.
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” (do którego został dołączony album poświęcony św. Pawłowi) znajdziemy obszerny serwis poświęcony historii oraz tegorocznym obchodom Święta Niepodległości, rozmowę o beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i przedstawienie sylwetki Jana Kobuszewskiego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o otwarciu ośrodka edukacyjno-opiekuńczego „Samarytanin” w Legnicy oraz o przebiegu pielgrzymki do Legnickiego Pola z okazji uroczystości św. Jadwigi. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o medalikach maryjnych, które towarzyszyły Polakom w przełomowych momentach historii, o blaskach i cieniach II Rzeczypospolitej i o tym, w jakim wieku robić badania profilaktyczne. Znajdziemy także przedstawienie „Tabliczki sumienia” – nowej pozycji „Biblioteki Gościa”, którą warto polecić Państwa uwadze.

Czytania mszalne

 

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Ezechiela
Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo”.
Ez 47,1–2.8–9.12

Psalm
Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą:
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali,
choćby zatrzęsła się ziemia
i góry spadły w otchłań morza.
Refren
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek
Najwyższego.
Bóg jest w Jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
Bóg je wspomoże o świcie.
Refren
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające dzieła, których
dokonał na ziemi.
Refren
Ps 46,2–3.5–6.8–9

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten – który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
1 Kor 3.9b–11.16–17

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
2 Krn 7,16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
J 2,13–22

*********************************************************************************

 *********************************************************************************

godlo_1295.jpg250px-flag_of_poland.jpggodlo_1990.jpg

Narodowe Święto Niepodległości  – 11 listopada

Pierwsze czytanie

Z listu św. Pawła Apostoła do Tytusa
(Tt 2,1-8.11-14)
Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom – aby nie bluźniono słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani; we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Psalm  (Ps 37, 3-4. 18 i 23. 27 i 29)
Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana
Miej ufność w Panu i czyń to co dobre,
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.
Pan zna dni postępujących nienagannie,
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
Pan umacnia kroki człowieka,
a w jego drodze ma upodobanie.
Odstąp od złego, czyń dobrze,
abyś mógł przetrwać na wieki.
Sprawiedliwi posiądą ziemię
i będą ją zamieszkiwać na wieki.

Ewangelia

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 17,7-10)
Jezus powiedział do swoich apostołów:
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

Dodaj komentarz: